Generic filters
Search in title

Certified Lean IT Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Lean IT” eğitimi, katılımcılara IT çevresinde Lean prensiplerini ve tekniklerini nasıl uygulayacaklarını öğretir. Lean, süreçlerin optimizasyonunu ve ayrıca israfın azaltılmasını hedefleyen bir yaklaşımdır ve bu eğitim, katılımcıların bu prensipleri IT hizmetleri ve süreçleri yönetimine nasıl uygulayabileceklerini anlamalarını sağlar.

Eğitim programı genellikle aşağıdaki gibi konuları içerir:

1. Lean Thinking: Lean felsefesinin temel prensiplerini ve nasıl IT süreçlerine uygulanabileceğini anlamak.

2. İsrafın Tanımlanması ve Azaltılması: İsrafın çeşitli formlarını tanımak ve bunları azaltma stratejileri geliştirmek.

3. Süreç İyileştirme: Lean araçlarını ve tekniklerini kullanarak süreçleri nasıl optimize edeceğinizi ve sürekli iyileştirme kültürünü nasıl teşvik edeceğinizi anlamak.

4. Değer Akışı Haritalama: Değer akışı haritalama tekniğini kullanarak iş süreçlerini analiz etmek ve  ayrıca iyileştirme fırsatlarını belirlemek.

5. Performans Metrikleri: Lean performans metriklerini anlamak ve kullanmak.

Bu eğitim genellikle, katılımcıların öğrendikleri konuları test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, ayrıca Lean prensiplerini ve tekniklerini IT ortamında uygulama yeteneğini belgeleyen “Certified Lean IT” sertifikasını alırlar. Bu sertifika, katılımcıların IT hizmetlerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesi ve optimizasyonu konusunda yetkin olduklarını gösterir.

Certified Lean IT” sertifikası, bireylerin sürekli iyileştirme ve israfın azaltılmasına odaklanan Lean yöntemlerini ve ayrıca araçlarını IT çevresinde etkin bir şekilde kullanma yeteneğini belgeler. Bu yetenek, iş süreçlerini ve hizmetlerini optimize etme, müşteri değerini artırma ve genel operasyonel verimliliği geliştirme konularında önemli bir rol oynar.

Certified Lean IT Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Lean IT eğitiminde, şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 1. Lean filos ofisi ve Lean IT uygulamalarını
 2. IT projelerindeki atıkların tanımlanması ve azaltılmasını
 3. Süreç odaklı yaklaşım ve süreç tasarımını
 4. IT projelerinde sürekli iyileştirmesini (Kaizen)
 5. Takım çalışması ve takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını
 6. IT projelerinde müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin yönetimini
 7. IT projelerinin yönetimi ve stratejik planlamayı öğreneceksiniz.
Lean IT araçları ve teknikleri, örneğin Value Stream Mapping (Değer Akışı Haritalama) ve 5S gibi. Bu konuları öğrendikten sonra, IT projelerinde verimlilik, kalite ve müşteri memnuniyeti amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik becerileriniz gelişecektir.

Ön Koşullar

Certified Lean IT eğitimi için belirli bir önkoşul yoktur, ancak IT sektöründe çalışan profesyoneller için daha faydalı olabilir. Eğitim, IT projeleri yönetme, süreç yönetimi veya iş yönetimi gibi alanlarda deneyim sahibi olanlar veya bu alanlarda ilgi duyanlar için uygun bir seçenek olabilir. Eğitimi tamamlamak ve Certified Lean IT sertifikasını almak için, katılımcıların eğitim materyallerini ve uygulamalarını anlamaları ve başarıyla tamamlamaları gerekir.

Kimler Katılmalı

Certified Lean IT eğitimine katılmak isteyen kişiler arasında şunlar bulunabilir:  
 1. IT projeleri yöneticileri ve yönetici adayları
 2. IT süreç yöneticileri ve süreç yönetici adayları
 3. IT proje ekibi üyeleri
 4. İş yöneticileri ve yönetici adayları
 5. IT sektöründe çalışan profesyoneller
 6. Sürekli iyileştirme ve kalite yaklaşımlarını öğrenmek isteyenler.
Bu kişiler, Certified Lean IT eğitiminde Lean filos ofisi, IT projelerinde süreç odaklı yaklaşım, takım çalışması, müşteri ihtiyaçları yönetimi ve diğer konular hakkında bilgi ve beceriler edinebilir ve kariyerlerinde ilerleme sağlayabilirler.

Outline

The course covers the following topics:

 • About Lean
 • Lean Origins
 • Key Lean Terms and Concepts
 • What Lean Should Look Like
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • What is Lean IT?
 

The Lean Customer

 • What Are Customers?
 • Voice of the Customer
 • Identify Customers
 • Gather Customer Information
 • Analyse Customer Information
 • Determine Customer Needs
 • Critical to Quality Trees
 

The Lean Process

 • Specify Value
 • Map the Value Stream
 • Create Flow
 • Respond to Pull
 • Metrics and Measurement
 

Managing Performance

 • Top Level Measures
 • Four Sub-Metrics
 • Key Performance Indicators
 • Process Measurement Points
 

Lean Organisation

 • Lean Leadership
 • Communication Planning
 • Pursuing Perfection
 • Visual Management
 

Behaviour and Attitude

 • Lean Management
 • Lean Culture
 • Gemba
 • 5S
 

Kaizen

 • Kaizen Philosophy
 • Kaizen Events
 • Kaizen Roles
 • DMAIC
 • Problem Solving
 • 5 Whys
 • Root Cause Analysis
 • At the end of the course, you will take the Lean IT Foundation exam which will certify your knowledge.

COBIT Foundation Eğitimi

“COBIT Foundation” eğitimi, iş süreçlerini yönetme ve denetleme konusunda bütünsel bir yaklaşım sağlayan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) çerçevesinin temel prensiplerini, uygulamalarını

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu