Generic filters
Search in title

Müşteri Yönetiminde Yeni Trendler ve Teknolojiler Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri yönetiminde yeni trendler ve teknolojiler hakkında bir eğitim programı, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu eğitim programı, müşteri yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri profesyonellerine yönelik olabilir. Eğitim programı, müşteri yönetimi için gerekli olan temel becerileri öğretmenin yanı sıra, yeni teknolojilerin kullanımı ve müşteri deneyimini iyileştiren trendler hakkında da bilgi sağlayabilir. Örneğin, yapay zeka, chatbotlar, müşteri analizi ve kişiselleştirilmiş pazarlama gibi teknolojiler müşteri yönetimi alanında büyük bir etkiye sahiptir. Eğitim programı ayrıca, müşteri yönetiminde başarılı olmak için gereken diğer becerileri de öğretmelidir. Bunlar arasında iyi iletişim, problem çözme, empati, müşteri odaklılık ve takım çalışması gibi beceriler yer alabilir. Eğitim programının amacı, katılımcıların müşteri yönetimindeki en son trendleri ve teknolojileri kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olmaktır. Bu, işletmelerin müşteri memnuniyeti ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olabilir.

 

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Müşteri yönetiminde yeni trendler ve teknolojiler eğitimi kapsamında, katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanacaklardır:  
 1. Müşteri yönetimi kavramı ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
 2. Müşteri deneyimi trendleri ve yeni teknolojileri takip edebilecekler.
 3. Müşteri verilerini toplayabilecek, saklayabilecek ve analiz edebilecekler.
 4. Etkili iletişim becerileri geliştirebilecekler ve müşteri ilişkileri yönetiminde iletişim stratejileri kullanabilecekler.
 5. Sorun çözme ve müşteri memnuniyeti sağlama tekniklerini öğrenecekler.
 6. Takım çalışmasının önemini ve takım çalışmasında rol ve sorumluluklarını anlayabilecekler.
 7. Müşteri yönetiminde verimli bir takım çalışması yürütebilecekler.
  Eğitim boyunca, örnekler ve uygulamalar aracılığıyla katılımcılar öğrendiklerini pratikte deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Eğitimin amacı, müşteri yönetimi konusunda güncel trendleri takip eden, müşteri verilerini analiz eden, iletişim becerileri geliştiren, takım çalışması yürütebilen, sorun çözme ve müşteri memnuniyeti sağlama konusunda bilgi ve beceri sahibi olan profesyonellerin iş hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılmalı

Müşteri yönetiminde yeni trendler ve teknolojiler eğitimi, müşteri yönetimi alanında çalışan pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri profesyonelleri için uygundur. Bu eğitim ayrıca, müşteri deneyimi konusunda bilgi sahibi olmak ve bu konuda kariyer yapmak isteyen öğrenciler veya yeni mezunlar için de faydalı olabilir.  

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Müşteri yönetimi kavramı
 • Neden müşteri yönetimi önemlidir?
 • Eğitim hedefleri
Müşteri deneyimi trendleri
 • Müşteri deneyimi nedir?
 • Müşteri deneyimi trendleri
 • Müşteri odaklı stratejiler
Teknolojiler ve müşteri yönetimi
 • CRM yazılımları
 • Chatbotlar ve AI kullanımı
 • Kişiselleştirilmiş pazarlama
Müşteri verileri ve analizi
 • Müşteri verileri toplama
 • Müşteri verilerinin analizi
 • Müşteri davranışlarının ölçülmesi
İletişim ve müşteri yönetimi
 • İletişim becerilerinin önemi
 • Müşteri şikayetleri ve sorunları yönetme
 • Müşteri bağlılığı oluşturma
Takım çalışması ve müşteri yönetimi
 • Takım çalışması avantajları
 • Müşteri odaklı takım
 • Başarılı takım liderliği
Örnekler ve uygulamalar
 • Başarılı müşteri yönetimi örnekleri
 • Başarısız müşteri yönetimi örnekleri
 • Case study’ler
Sonuç
 • Eğitimin faydaları
 • Gelecek için müşteri yönetimi öngörüleri
 • Sorular ve tartışma