fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri Veri Analizi ve Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Modern iş dünyasında, müşteri verileri, işletmelerin stratejik kararlar almasında ve müşteri deneyimini iyileştirmekte kritik bir rol oynamaktadır. Bu iki günlük eğitim programı, müşteri veri analizi ve yönetimi konusunda katılımcılara temel bilgileri ve ileri düzey teknikleri aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim, veri toplama, saklama, işleme ve analiz etme gibi süreçleri kapsayacak ve katılımcıların bu verileri nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerini öğretmeye odaklanacaktır. İşletmeler için verinin değerini nasıl maksimize edecekleri, veri güvenliği ve uyum konuları da ele alınacaktır. Program, teorik bilgilerle başlayıp, uygulamalı atölye çalışmaları, gerçek vaka analizleri ve grup tartışmaları ile pekiştirilecektir. Katılımcılar, müşteri verilerinden elde edilen içgörülerle müşteri memnuniyetini artırma, müşteri sadakati oluşturma ve nihayetinde satışları artırma konularında bilgi sahibi olacaklar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Müşteri Verilerinin Anlamı ve Önemi: Müşteri verilerinin iş stratejilerinde nasıl kullanıldığına dair genel bir bakış.
 2. Veri Toplama ve Yönetim Teknikleri: Veri toplama yöntemleri, veri kalitesi ve veri yönetimi süreçleri.
 3. Veri Analizi Temelleri: Temel istatistiksel yöntemler, analitik modeller ve veri görselleştirme teknikleri.
 4. Müşteri İçgörülerinin Elde Edilmesi: Analitik araçlar kullanarak müşteri davranışları ve tercihlerini anlama.
 5. Veri Güvenliği ve Uyum: GDPR gibi veri koruma yasaları hakkında bilgi ve bu yasalara uyum sağlama.
 6. Uygulamalı Vaka Çalışmaları: Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı analizler.
 

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri.
 • Temel düzeyde istatistiksel ve analitik bilgi.
 • İş süreçleri hakkında genel anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Veri Analistleri ve Bilimcileri
 • Pazarlama ve Satış Departmanlarından Sorumlu Yöneticiler
 • CRM Yöneticileri
 • Müşteri İlişkileri Yöneticileri
 • İş Geliştirme Yöneticileri ve Uzmanları

Outline

Müşteri veri analizi ve yönetimi eğitiminin kapsamı ve konu başlıkları, kurstan kursa veya programdan programa değişebilir. Ancak, aşağıdaki gibi genel bir konu başlığı listesi, müşteri veri analizi ve yönetimi eğitiminde ele alınabilecek ana konuları içerir:  

1. Gün:

 • Müşteri Verisi ve İş Stratejileri
  • Müşteri verisinin tanımı ve işletmeler için önemi.
  • Veri toplama yöntemleri ve veri kalitesi.
 • Veri Yönetimi
  • Etkili veri yönetimi stratejileri ve sistemleri.
  • Veri saklama, güvenlik ve uyum konuları.
2. Gün:
 • Veri Analizi ve Görselleştirme
  • Temel istatistiksel analiz teknikleri.
  • Veri görselleştirme araçları ve kullanımı.
 • Uygulamalı Analizler ve Vaka Çalışmaları
  • Gerçek vaka senaryoları üzerinden uygulamalı analizler.
  • Grup tartışmaları ve sonuçların değerlendirilmesi.
Bu eğitim, katılımcıların müşteri veri analizi ve yönetimi konusundaki becerilerini geliştirerek, bu bilgileri işlerinde stratejik avantaja çevirebilmeleri için tasarlanmıştır. Katılımcılar, müşteri verilerinden maksimum faydayı sağlama ve bu bilgileri iş hedeflerine entegre etme konusunda uzmanlık kazanacaklar.  

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.