Generic filters
Search in title

Change Management Foundation & Practitioner Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Change Management Foundation & Practitioner” eğitimi, değişim yönetimi konusunda hem temel hem de uygulamalı bilgileri aktarmayı hedefleyen bir programdır. Bu tür bir eğitim genellikle iki aşamalıdır: Foundation (Temel) ve Practitioner (Uygulamalı).

Foundation Eğitimi: Bu aşama, değişim yönetiminin temel kavramlarına, teorilere ve yaklaşımlarına odaklanır. Katılımcılar, değişimin nedenleri, değişim yönetim süreçleri, değişim yönetiminde kullanılan temel araçlar ve teknikler hakkında bilgi edinirler.

Practitioner Eğitimi: Bu aşama daha uygulamalıdır ve katılımcıların değişim yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar, öğrendikleri teorileri ve araçları gerçek dünya senaryolarında nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, değişim sürecindeki direnci yönetme, iletişim stratejileri geliştirme ve değişim projelerini değerlendirme konularında pratik bilgiler edinirler.

Eğitim genellikle her iki aşamada da bir sınavla sona erer. Foundation aşamasında başarılı olan katılımcılar, değişim yönetiminde temel bilgiye sahip olduklarını belgeleyen bir sertifika alırlar. Practitioner aşamasını tamamlayan ve başarılı olanlar ise, değişim yönetiminde uygulamalı yeteneklere sahip olduklarını gösteren bir sertifika alırlar. Bu sertifikalar, katılımcının değişim yönetimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlar.

Bu sertifikalar, katılımcının değişim yönetimi konusunda hem teorik bilgiye hem de uygulamalı becerilere sahip olduğunu belgeler. Sertifika sahipleri, genellikle, değişim projelerini yönetme ve başarıya ulaştırma konusunda güvenilir uzmanlar olarak görülür. Ayrıca, sertifika sahipleri, değişim süreçlerini daha etkili ve etkin bir şekilde yönetme konusunda değerli yeteneklere sahip olduklarını gösterirler. Bu yetenekler, özellikle sürekli değişim ve dönüşüm süreçleri yaşayan modern iş dünyasında, son derece değerlidir.

Change Management Foundation & Practitioner Eğitimi buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Change Management Foundation ve Practitioner eğitimi süresince, şu konular üzerinde durulabilir:
 1. Değişiklik yönetimi kavramları ve yaklaşımları: Değişiklik yönetimi kavramlarını, yaklaşımlarını ve uygulamalarını anlamaya çalışacaksınız.
 2. Değişiklik yönetimi sürecinin aşamaları: Değişiklik yönetimi sürecinin farklı aşamalarını ve bu aşamalardaki görevleri öğreneceksiniz.
 3. Değişikliği yönetme becerileri: Değişiklik yönetimi sürecinde gerekli olan becerileri öğreneceksiniz, örneğin değişikliği yönetme, karar verme, problem çözme ve liderlik becerileri.
 4. Proje yönetimi: Değişiklik yönetimi projelerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konuları öğreneceksiniz.
 5. İşletmeler ve değişiklik yönetimi: İşletmelerin değişiklik yönetimi sürecine nasıl adapte olabileceği konularını öğreneceksiniz.
Bu eğitim programı katılımcılarına, değişiklik yönetimi konularında bilgi ve beceriler kazandırması amaçlanır. Katılımcılar, eğitim programından aldıkları bilgi ve becerileri iş yaşamlarında kullanarak, değişiklik yönetimi süreçlerinde daha etkili kararlar alabilir ve daha başarılı projeler gerçekleştirebilirler.

Ön Koşullar

Change Management Foundation ve Practitioner eğitimi için belirli bir ön koşul bulunmaz. Ancak, katılımcıların işletme veya organizasyonlarla ilgili deneyim kazanmış olması, değişiklik yönetimi konuları hakkında temel bir fikir sahibi olması veya proje yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olması, eğitimin daha verimli ve etkili olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, eğitimi verilen kurumlar veya kuruluşlar belirli bir seviyede ingilizce bilme koşulu belirleyebilir. Bu, eğitim materyallerinin ve uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Kimler Katılmalı

Change Management Foundation ve Practitioner eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:
 1. İşletmeler ve organizasyonlar içinde değişiklik yönetimi görevlerini yerine getiren profesyoneller: Değişiklik yönetimi süreçlerinde daha etkili kararlar almak ve projeleri daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bu kişiler için uygun bir eğitimdir.
 2. Proje yöneticileri: Proje yönetimi konuları hakkında daha fazla bilgi ve beceri kazanmak isteyen proje yöneticileri için bu eğitim faydalı olabilir.
 3. İşletmeler ve organizasyonlar içinde liderlik pozisyonlarında olanlar: Değişiklik yönetimi süreçlerine nasıl daha etkili bir şekilde liderlik edilebileceğini öğrenmek isteyen liderlik pozisyonlarında olan kişiler için uygun bir eğitimdir.
 4. Yeni mezunlar veya kariyer değişikliği yapmak isteyenler: İşletme ve organizasyonlar içinde değişiklik yönetimi konuları hakkında temel bir bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen bu kişiler için de bu eğitim faydalı olabilir.
Bu listedeki kişiler sadece örnek verilmiştir ve Change Management Foundation ve Practitioner eğitimi diğer kişiler için de faydalı olabilir. Önemli olan, eğitimi almak isteyen kişinin değişiklik yönetimi konularına ilgisi ve bu konularda gelişmeyi amaçlamasıdır.

Outline

Change Management Perspective

 • Change and the Individual
 • Models of Individual Change
 • Motivation
 • Systematic Differences Between People
 • Change and the Organisation
 • Organisational Culture
 • Models of the Change Process
 • Emergent Change
 • Key Roles in Organisational Change
 

Change and the Organisation: Defining Change

 • Drivers for Change
 • Portfolios, Programmes, and Projects
 • Viewpoints and Perspectives
 • Vision Statements
 

Benefits Management

 • Objectives
 • CSF
 • Principles and Processes
 

Stakeholder Engagement

 • Leadership and Engagement
 • Empathy Mapping
 • Managing Relationships and Mobilising Stakeholders
 

Communication

 • Feedback Mechanisms
 • Communication Approaches
 • AIDA
 • Barriers to Effective Communication
 

Change Impact

 • Change Impact, Risk, and Continuity Model
 • McKinsey 7S Model
 • Gap Analysis
 • Stakeholder Impact Assessment
 

Change Readiness

 • Working with Individuals in Major Changes
 • Building Organisational Readiness for Change
 • Preparing for Resistance
 

Education and Learning Support: Training Planning

 • Key Principles of Learning
 • Defining what is to be learned
 

Project Management: Change Initiatives, Projects, and Programmes

 • Decisions and Designs
 • Project Environment
 • Project Methodologies
 

Sustaining Change

 • Levers and Leverage
 • Levels of Adoption and Critical Mass
 • Reinforcing Systems
 

Change Management Eğitimi

Change Management Eğitimi Change Management (Değişim Yönetimi), organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim yönetimi prensiplerini, yöntemlerini

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu