fbpx
Generic filters
Search in title

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi, verimliliği ve operasyonel etkinliği artırır. Bu eğitim, lojistik süreçlerin ve tedarik zinciri yönetiminin temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, mal ve hizmet akışını etkili bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol etme yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, stok yönetimi, dağıtım ağları ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda nasıl iyileştirmeler yapacaklarını keşfederler. Bu keşif, müşteri memnuniyetini artırırken maliyetleri düşürmeyi sağlar.

Eğitim, tedarik zinciri stratejileri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, tedarik zinciri tasarımı ve optimizasyonu için gerekli analitik araçları ve teknikleri öğrenirler. Bu teknikler, operasyonel verimliliği maksimize eder. Aynı zamanda, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konularını ele alır. Bu ele alış, tedarik zincirindeki potansiyel kesintilere karşı dayanıklılığı ve çevresel etkinin azaltılmasını hedefler.

Eğitim, teknoloji ve inovasyonun tedarik zinciri yönetimindeki rolüne de odaklanır. Katılımcılar, veri analizi, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini keşfeder. Bu teknolojiler, süreçleri otomatize etmeyi ve karar alma mekanizmalarını geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, dijital dönüşüm stratejileri ve e-ticaretin lojistik üzerindeki etkileri incelenir. Bu inceleme, dijital çağda tedarik zinciri yönetiminin nasıl yeniden şekillendirileceğini gösterir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler ve stratejik düşünme yetisi kazandırır. Bu beceriler, onların tedarik zincirlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, operasyonel mükemmellik elde edebilir ve işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde büyütebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, mal ve hizmet akışını etkili bir şekilde planlama, uygulama ve yönetme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, işletmelerinin rekabet gücünü artıracak lojistik ve tedarik zinciri yönetimi becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve işletmelerinin başarısına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Tedarik Zinciri ve Lojistiğin Temelleri: Tedarik zinciri yönetiminin temel kavramları, lojistiğin rolü ve önemi.
 • Tedarik Zinciri Tasarımı ve Planlaması: Etkili bir tedarik zinciri tasarımı ve stratejik planlama, talep tahmini yöntemleri.
 • Envanter Yönetimi: Envanter yönetiminin temelleri, stok seviyelerinin optimizasyonu ve maliyet kontrolü.
 • Tedarikçi Yönetimi ve İlişkiler: Tedarikçi seçimi, performans değerlendirme ve tedarikçi ile işbirliği stratejileri.
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi: Üretim planlaması, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve esnek üretim sistemleri.
 • Dağıtım ve Taşıma Yönetimi: Etkili dağıtım stratejileri, taşıma modları ve rota planlaması.
 • Teknoloji ve Bilgi Sistemleri: Tedarik zinciri ve lojistikte teknolojinin kullanımı, ERP ve WMS gibi bilgi sistemleri.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Yeşil lojistik, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları.

Ön Koşullar

Temel işletme ve yönetim bilgisi.
 1. Lojistik süreçlerine ve tedarik zinciri kavramlarına genel bakış.
 2. Stok yönetimi ve envanter kontrol temellerine hakimiyet.
 3. Taşıma modları ve dağıtım kanalları hakkında temel anlayış.
 4. Talep tahmini ve müşteri ilişkileri yönetimi konusunda farkındalık.

Kimler Katılmalı

 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller.
 • Tedarik zinciri, üretim, satın alma ve planlama departmanlarında çalışan yöneticiler ve çalışanlar.
 • KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerde tedarik zinciri optimizasyonunu hedefleyen işletme sahipleri ve girişimciler.
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi üzerine eğitim alan öğrenciler ve akademisyenler.

Outline

1.Gün:
 • Tedarik Zinciri ve Lojistiğin Temelleri
 • Tedarik Zinciri Tasarımı ve Planlaması
 • Envanter Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi ve İlişkiler
2.Gün:
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • Dağıtım ve Taşıma Yönetimi
 • Teknoloji ve Bilgi Sistemleri
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.