Generic filters
Search in title

Change Management Eğitimi

Eğitim Hakkında

Change Management Eğitimi

Change Management (Değişim Yönetimi), organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim yönetimi prensiplerini, yöntemlerini ve en iyi uygulamalarını öğretmeyi amaçlar. Bu eğitimler, değişimin etkili bir şekilde yönetilmesi, çalışanların değişime uyum sağlaması ve organizasyonun başarıyla dönüşmesi için gereken becerileri sağlar. Eğitim, yöneticiler, proje yöneticileri, insan kaynakları uzmanları ve değişime liderlik etmek isteyen profesyoneller için uygundur.

İşte eğitimin bazı ana başlıklarını ve bu başlıkların altında yer alabilecek konuları bulabilirsiniz:

Değişim Yönetimi Temelleri

 • Değişim yönetiminin tanımı, önemi ve iş değeri
 • Değişim yönetimi sürecinin aşamaları
 • Değişimin kaynakları ve nedenleri
 • Değişime direnç ve dirençle başa çıkma

Değişim Yönetimi Yaklaşımları

 • Değişim yönetimi modelleri ve teorileri (Kotter, ADKAR, Lewin vb.)
 • Stratejik değişim ve operasyonel değişim
 • Kültürel değişim ve davranışsal değişim
 • İnsan merkezli değişim yönetimi

Değişimin Planlanması ve Hazırlığı

 • Değişim vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Değişim analizi ve etki değerlendirmesi
 • İletişim stratejisi ve paydaş yönetimi
 • Değişim yönetimi planının oluşturulması

Değişimin Uygulanması ve Yönetimi

 • Değişim iletişimi ve bilgilendirme
 • Eğitim ve yetkinlik geliştirme
 • Direnç yönetimi ve değişime liderlik
 • Değişim takibi, ölçümleme ve değerlendirme

Değişim Yönetiminde İnsanlar

 • Değişim kültürü ve organizasyonel davranış
 • Çalışan motivasyonu ve katılımı
 • Takım çalışması ve işbirliği
 • Değişim sürecinde liderlik

Yönetimi ve Proje Yönetimi

 • Değişim yönetimi ve proje yönetimi arasındaki ilişki
 • Değişim yönetimi sürecinin proje yaşam döngüsüne entegrasyonu
 • Risk yönetimi ve kriz yönetimi
 • Değişim yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi

Değişim Yönetimi İçin İyi Uygulamalar

 • Değişim yönetimi örnekleri ve başarı hikayeleri
 • İyi uygulama örnekleri ve öğrenilen dersler
 • Değişim yönetimi araçları ve teknikleri
 • Değişim yönetimi uzmanlığı ve sertifikasyon

Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim süreçlerini anlama, planlama ve yönetme becerileri kazandırır. Bu eğitimler, değişimin etkilerini analiz etme, iletişim stratejileri geliştirme, dirençle başa çıkma ve değişime liderlik etme gibi temel değişim yönetimi konularında bilgi ve deneyim sağlar. Ayrıca, insan merkezli değişim yönetimi, motivasyon ve takım çalışması gibi konulara da odaklanır. Change Management sertifikasyonu, değişim yönetimi uzmanları için kariyerlerinde önemli bir adımdır ve profesyonellerin bilgi ve yetkinliklerini kanıtlamalarına yardımcı olur. Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »

Android Eğitimi

Android Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Mobil Uygulama Geliştirmenin Temeli Kurumlar için Android Eğitiminin Önemi İşletmelerde Geniş Kitlelere Ulaşma Potansiyeli için Android’in Rolü Android, mobil cihazlar

Eğitimi İncele »

Oracle Database Eğitimi

Oracle Database Eğitimi: İlişkisel Veritabanı Yönetimi ve PL/SQL Programlama Kurumlar için Oracle Database Eğitiminin Önemi İşletmelerde İlişkisel Veritabanı Yönetimi için Oracle Database’in Rolü Oracle Database,

Eğitimi İncele »

Windows Server Eğitimi

Windows Server Eğitimi: Kurumsal Altyapı Yönetimi ve Güvenlik Kurumlar için Windows Server Eğitiminin Önemi Windows Server’in Rolü Windows Server, işletmelerin kurumsal altyapı yönetimi için tercih

Eğitimi İncele »

CISCO Eğitimi

CISCO eğitimi, katılımcılara CISCO ağ ve iletişim teknolojileri konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri sağlar. Bu eğitim, CISCO ağ ürünleri ve sistemleriyle ilgili temel ve

Eğitimi İncele »

System Center (SCMM) Eğitimi

System Center (SCMM) Eğitimi, katılımcılara Microsoft System Center Configuration Manager’ın kullanımını öğretir. Bu eğitim, katılımcıların SCMM’nin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.