fbpx
Generic filters
Search in title

C# ile Entity Framework ve LINQ Eğitimi

Eğitim Hakkında

C# ile Entity Framework ve LINQ Eğitimi son derece yararlıdır. Bu eğitim, veritabanı işlemlerini kolaylaştırır. Katılımcılar, Entity Framework’ün temellerini öğrenirler. Aynı zamanda, LINQ sorgulama yeteneklerini keşfederler. Bu bilgiler, veri odaklı uygulamalar geliştirmenin temelini oluşturur.

Eğitim, veritabanı modelleme ve tasarımına odaklanır. Katılımcılar, nesne ilişkisel eşleme (ORM) tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, kod ve veritabanı arasında bir köprü kurar. Aynı zamanda, uygulama geliştirme sürecini hızlandırır. Bu hız, projelerin daha çabuk piyasaya sürülmesini sağlar.

LINQ ile çalışmak, sorgu yazmayı basitleştirir. Katılımcılar, C# ile etkili sorgular oluşturmayı öğrenirler. Bu sorgular, veri erişimini daha okunabilir ve yönetilebilir hale getirir. Aynı zamanda, kodun bakımını kolaylaştırır. Bu kolaylık, uzun vadeli projelerde büyük bir avantajdır.

Eğitim, pratik uygulamalara büyük önem verir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışır. Bu çalışma, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirir. Aynı zamanda, Entity Framework ve LINQ becerilerini geliştirir. Bu beceriler, veritabanı yönetimi ve sorgulama işlemlerinde önemli bir fark yaratır.

C# ile Entity Framework ve LINQ Eğitimi, katılımcılara derin bir anlayış kazandırır. Bu anlayış, onların veritabanı işlemlerinde daha etkin olmalarını sağlar. Eğitim, modern uygulama geliştirme tekniklerine yönelik uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, veriye dayalı uygulamalarını başarıyla geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, C# programlama dilindeki veri yönetimi becerilerini artırır. Katılımcılar, Entity Framework ve LINQ kullanımında uzmanlaşır. Dolayısıyla uzmanlık, onların veriye dayalı uygulama geliştirme projelerinde büyük bir fark yaratır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veritabanı işlemlerini etkili bir şekilde yönetebilirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Entity Framework Temelleri: Entity Framework mimarisi, ORM prensipleri, DbContext ve DbSets.
 2. Veri Modelleri ve İlişkiler: Veri modeli oluşturma, ilişkisel veri modelleri, veri annotationları.
 3. CRUD İşlemleri: Entity Framework ile Create, Read, Update, Delete işlemleri.
 4. LINQ ile Veri Sorgulama: LINQ sorgulama sintaksı, lambda ifadeleri, LINQ to Entities.
 5. Performans İyileştirmeleri: Lazy loading, eager loading, explicit loading.
 6. Veri Doğrulama ve Güvenlik: Veri doğrulama teknikleri, güvenli veri erişimi.
 7. Gelişmiş Entity Framework Konuları: Migrationlar, veritabanı seeding, concurrency kontrolü.
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler: Gerçek dünya senaryoları üzerinde uygulamalı proje çalışmaları.

Ön Koşullar

 • C# programlama dili hakkında temel bilgi ve deneyime sahip olma.
 • Nesne yönelimli programlama prensiplerine aşina olma.
 • Veritabanı ve SQL konularında temel bilgiye sahip olma.

Kimler Katılmalı

 • Yazılım Geliştiriciler ve IT Profesyonelleri.
 • Veritabanı ile çalışmak ve .NET teknolojilerini kullanarak veri odaklı uygulamalar geliştirmek isteyen herkes.
 • Entity Framework ve LINQ kullanarak uygulama geliştirme süreçlerini optimize etmek isteyen geliştiriciler.

Outline

 1. Giriş: Entity Framework ve LINQ
  • Entity Framework ve LINQ’un önemi, temel kavramları.
  • Veriye erişimde Entity Framework ve LINQ’un rolü.
 2. Entity Framework Temelleri
  • Entity Framework mimarisi ve ORM prensipleri.
  • DbContext, DbSets ve veri modeli oluşturma.
 3. Veri Modelleri ve İlişkiler
  • Veri modeli tasarımı, ilişkisel veri modelleri.
  • Veri annotationları ve model yapılandırma.
 4. CRUD İşlemleri
  • Entity Framework ile veri ekleme, okuma, güncelleme ve silme.
  • Veri işleme iş akışları ve best practices.
 5. LINQ ile Veri Sorgulama
  • LINQ sorgulama sintaksı ve kullanımı.
  • Lambda ifadeleri ve LINQ to Entities.
 6. Performans İyileştirmeleri
  • Veri yükleme stratejileri: Lazy loading, eager loading ve explicit loading.
  • Performans optimizasyonu teknikleri.
 7. Veri Doğrulama ve Güvenlik
  • Veri doğrulama yaklaşımları ve güvenlik best practices.
  • Güvenli veri erişimi ve koruma stratejileri.
 8. Gelişmiş Entity Framework Konuları
  • Veritabanı migrationları ve seeding işlemleri.
  • Eşzamanlılık (concurrency) kontrolü ve işleme.
 9. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler
  • Sektörel uygulama örnekleri ve case study analizleri.
  • Uygulamalı proje çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları.

Eğitim Talep Formu