fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri Deneyiminde Tasarım Düşüncesi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi, işletmelerin müşteri ihtiyaçları ve beklentileri merkezinde yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu metodoloji, derinlemesine müşteri anlayışı, yaratıcı problem çözme ve hızlı prototipleme tekniklerini kullanarak, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmayı amaçlar. “Müşteri Deneyiminde Tasarım Düşüncesi Eğitimi”, katılımcılara bu dinamik yaklaşımın temellerini, uygulama tekniklerini ve müşteri deneyimini dönüştürme stratejilerini sunan iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, katılımcıların işletmelerinde müşteri odaklı yenilikler yapmalarına, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmelerine ve bu stratejileri pratikte nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Katılımcılar, empati kurma, problem tanımlama, çözüm geliştirme, prototipleme ve test etme gibi tasarım düşüncesi süreçlerini kapsamlı bir şekilde öğrenecekler. Eğitim, gerçek dünya örnekleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklenmektedir. Böylece katılımcılar öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulacaklar.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Tasarım düşüncesinin temel prensipleri ve müşteri deneyimine uygulanması
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak için empati kurma teknikleri
 • Etkili problem tanımlama ve yenilikçi çözüm geliştirme
 • Prototipleme ve müşteri deneyimi çözümlerinin test edilmesi
 • Müşteri geri bildirimlerini toplama ve sürekli iyileştirme süreçleri
 • Müşteri deneyimi stratejilerinin işletme hedefleriyle entegrasyonu
 • Tasarım düşüncesi metodolojisinin kurumsal kültüre adapte edilmesi

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların müşteri deneyimi, pazarlama veya ürün yönetimi konularında temel bir anlayışa sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Müşteri deneyimi ve müşteri hizmetleri yöneticileri
 • Ürün ve hizmet tasarımıyla ilgilenen profesyoneller
 • İş geliştirme ve yenilik yönetimi ekipleri
 • Pazarlama ve marka yöneticileri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler
 • Tasarım ve kullanıcı deneyimi (UX) profesyonelleri

Outline

1. Gün:
 • Tasarım Düşüncesi ve Müşteri Deneyimi
  • Tasarım düşüncesinin temelleri ve önemi
  • Müşteri deneyimi tasarımında empati kurma
 • Problem Tanımlama ve Çözüm Geliştirme
  • Etkili problem tanımlama yöntemleri
  • Yenilikçi çözümler geliştirme süreçleri
2. Gün:
 • Prototipleme ve Test Etme
  • Prototipleme teknikleri ve uygulamaları
  • Test etme süreçleri ve müşteri geri bildirimleri
 • Müşteri Deneyimi Stratejilerinin Uygulanması
  • Tasarım düşüncesi projelerinin yönetimi
  • Müşteri deneyimi iyileştirmelerinin işletme stratejileriyle entegrasyonu
“Müşteri Deneyiminde Tasarım Düşüncesi Eğitimi” katılımcılara, müşteri deneyimini dönüştürmek ve işletmelerinde sürdürülebilir yenilikler yapmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, katılımcıların müşteri odaklı düşünme becerilerini geliştirirken, müşteri memnuniyetini ve iş başarısını artırmak için pratik çözümler üretmelerine yardımcı olur.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.