Generic filters
Search in title

Müşteri Deneyiminde Tasarım Düşüncesi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi eğitimi, bir şirketin müşterilerine daha iyi hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için tasarım düşüncesinin kullanımına odaklanır. Bu eğitim, müşteri deneyimi tasarımının temelleri, müşteri odaklı tasarımın önemi, kullanıcı araştırması ve testlerinin nasıl yapılacağı, tasarım süreci ve prototiplemenin nasıl gerçekleştirileceği ve son olarak da kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl toplanacağı ve analiz edileceği konularını kapsar. Bu eğitim, bir şirketin müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarım düşüncesini kullanma konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu sayede şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayarak, ürün ve hizmetlerini müşterilerine daha iyi bir şekilde sunabilirler.

Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi eğitimi, tasarım ve pazarlama departmanlarındaki çalışanların yanı sıra, üst düzey yöneticiler ve satış ekipleri gibi şirketin farklı bölümlerindeki çalışanlara da açıktır. Eğitim, şirketin müşteri deneyimini iyileştirmek için tüm departmanların bir arada çalışmasını sağlar. Bu eğitim, müşteri odaklı tasarımın önemini vurgulayarak, müşterilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha iyi bir şekilde yanıt veren ürün ve hizmetler sunmak için tasarım düşüncesini kullanmanın önemini anlatır. Ayrıca kullanıcı araştırmaları, testler ve kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl yapılacağına dair pratik bilgiler sunar. Bu sayede şirketler, müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarım düşüncesini kullanarak daha başarılı olabilirler.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Giriş
 • Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesinin tanımı
 • Tasarım düşüncesinin müşteri deneyimi üzerindeki etkisi
 1. Müşteri Odaklı Tasarımın Temelleri
 • Kullanıcı merkezli tasarımın tanımı ve prensipleri
 • Tasarım düşüncesinin müşteri odaklı tasarıma nasıl uygulandığı
 1. Kullanıcı Araştırmaları ve Testler
 • Kullanıcı araştırmalarının yapılması
 • Kullanıcı testlerinin yapılması
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi
 1. Tasarım Süreci ve Prototiplemenin Yapılması
 • Tasarım sürecinin adımları
 • Prototiplemenin nasıl yapılacağı
 1. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Toplanması ve Analiz Edilmesi
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl toplanacağı
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl analiz edileceği
 1. Tasarım ve Pazarlama Departmanlarının Birlikte Çalışması
 • Tasarım ve pazarlama departmanlarının birlikte çalışmanın önemi
 • İyi ve kötü müşteri deneyimleri örnekleri
 1. Müşteri Odaklı Tasarımın Başarı Faktörleri
 • Müşteri odaklı tasarımın başarı faktörleri
 • Müşteri odaklı tasarımın şirket başarısına olan katkısı
 1. Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Problem Çözme Becerileri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 1. Uygulamalar ve Örnekler
 • Gerçek dünya uygulamaları ve örnekler
 • Müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarım düşüncesini kullanma stratejileri
10.Sonuç ve Değerlendirme
 • Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesinin önemi
 • Eğitim sürecinin değerlendirilmesi
  Bu eğitim, tasarım düşüncesini kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmek için gereken bilgi ve becerileri öğretir. Kullanıcı araştırmaları, testler ve kullanıcı geri bildirimleri gibi müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi konularında uygulamalı örnekler sunar. Ayrıca, tasarım ve pazarlama departmanları gibi farklı bölümlerdeki çalışanların birlikte çalışmasının önemini vurgular ve yaratıcı düşünme tekniklerini de öğretir. Sonuç olarak, müşteri odaklı tasarımın başarı faktörleri hakkında bilgi edinerek, müşteri memnuniyetini artırmak için tasarım düşüncesini kullanmanın önemini anlar ve şirketin başarısını artırmak için uygulanabilir stratejiler öğrenirsiniz.

Kimler Katılmalı

Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi eğitimine, müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen veya müşteri odaklı tasarım sürecine dahil olan herkes katılabilir. Bu eğitim, aşağıdaki kişilere özellikle fayda sağlayabilir:  
 1. Tasarım ve pazarlama departmanlarından çalışanlar
 2. Ürün yöneticileri ve proje yöneticileri
 3. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları
 4. Müşteri hizmetleri ve satış departmanlarından çalışanlar
 5. Girişimciler ve işletme sahipleri
 6. Ürün geliştirme ve Ar-Ge ekiplerinden çalışanlar
 7. Herhangi bir sektördeki profesyoneller, müşteri deneyimini geliştirmek isteyen kişiler
  Eğitim, müşteri odaklı tasarımın temellerini anlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için gerekli olan becerileri kazanmak isteyen herkese yöneliktir. Eğitim, tasarım düşüncesini kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen herkes için uygun bir seçenektir.

Eğitim İçeriği

  Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi eğitimi kapsamı, müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarım düşüncesinin kullanılmasını öğretir. Bu eğitim, müşteri odaklı tasarım sürecini anlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için gerekli olan becerileri kazanmak isteyen herkese yöneliktir. Eğitim içeriği, aşağıdaki konuları kapsar:  
 1. Giriş
 • Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesinin tanımı
 • Tasarım düşüncesinin müşteri deneyimi üzerindeki etkisi
 1. Müşteri Odaklı Tasarımın Temelleri
 • Kullanıcı merkezli tasarımın tanımı ve prensipleri
 • Tasarım düşüncesinin müşteri odaklı tasarıma nasıl uygulandığı
 1. Kullanıcı Araştırmaları ve Testler
 • Kullanıcı araştırmalarının yapılması
 • Kullanıcı testlerinin yapılması
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi
 1. Tasarım Süreci ve Prototiplemenin Yapılması
 • Tasarım sürecinin adımları
 • Prototiplemenin nasıl yapılacağı
 1. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Toplanması ve Analiz Edilmesi
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl toplanacağı
 • Kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl analiz edileceği
 1. Tasarım ve Pazarlama Departmanlarının Birlikte Çalışması
 • Tasarım ve pazarlama departmanlarının birlikte çalışmanın önemi
 • İyi ve kötü müşteri deneyimleri örnekleri
 1. Müşteri Odaklı Tasarımın Başarı Faktörleri
 • Müşteri odaklı tasarımın başarı faktörleri
 • Müşteri odaklı tasarımın şirket başarısına olan katkısı
 1. Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Problem Çözme Becerileri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 1. Uygulamalar ve Örnekler
 • Gerçek dünya uygulamaları ve örnekler
 • Müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarım düşüncesini kullanma stratejileri
 1. Sonuç ve Değerlendirme
 • Müşteri deneyiminde tasarım düşüncesinin önemi
 • Eğitim sürecinin değerlendirilmesi