Generic filters
Search in title

Administering Microsoft Exchange Server Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Administering Microsoft Exchange Server” eğitimi, Microsoft’un önde gelen mail ve iletişim sunucusu olan Exchange Server’ın yönetimini öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitimde, Exchange Server kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun giderme gibi konuları ele alınır. Ayrıca, kullanıcı hesaplarının yönetimi, posta kutuları, dağıtım listeleri, güvenlik ve yedekleme gibi konular da bu eğitimin önemli bileşenlerindendir. Eğitim, Exchange Server’ın etkin bir şekilde nasıl yönetileceği hakkında genel bir anlayış sağlamayı amaçlar.

“Administering Microsoft Exchange Server” eğitimi, Microsoft Exchange Server’ın kurulumu, yapılandırılması, yönetimi ve sorun giderme gibi kritik alanları kapsar. Bu eğitim, Exchange Server’ın farklı sürümleri için uygundur. Genellikle Exchange Server’ın yönetim konsolu ve PowerShell aracılığıyla nasıl yönetileceğini ayrıntılı bir şekilde öğretir.

Eğitim, Microsoft Exchange Server’ın farklı bileşenlerinin nasıl çalıştığını öğretir. Bu bileşenler, kullanıcı hesapları, posta kutuları, dağıtım listeleri, kaynak odaları, paylaşılan posta kutuları ve hizmetler gibi çeşitli öğeleri içerir. Bu öğelerin yönetimi, Exchange Server’ın verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bunun yanı sıra,  güvenlik, yedekleme ve geri yükleme gibi kritik konuları da ele alır.

Eğitim, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Bu sayede, katılımcılar, Exchange Server’ı en etkili şekilde yönetme ve kullanma yeteneğini geliştirirler. Ayrıca, eğitim, Microsoft sertifikasyon programlarına da hazırlık sağlar. Bu sertifikasyon programları, IT profesyonellerinin kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, “Administering Microsoft Exchange Server” eğitimi, IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve teknik destek çalışanları için son derece değerlidir. Exchange Server’ın yönetimi, modern iş dünyasında kritik bir yetenektir. Bu eğitim, katılımcıları bu konuda başarıya ulaştırmak için gereken tüm bilgi ve becerilerle donatır. Bu eğitim, Microsoft Exchange Server’ın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. İş verimliliğini ve sürekliliğini artırır.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Administering Microsoft Exchange Server Eğitiminde;
 1. Microsoft Exchange Server yazılımının kurulumu ve yapılandırması
 2. Exchange Server yapısının yönetimi ve bakımı
 3. Exchange verilerinin yedeklenmesi ve kurtarılması
 4. Exchange hesaplarının yapılandırması ve yönetimi
 5. Exchange sunucuları arasında veri replikasyonu
 6. Exchange güvenliğinin yapılandırması ve yönetimi
 7. Exchange hizmetlerinin performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi
 8. Exchange mobil cihazlarla entegrasyonu
 9. Exchange yapısının yük dengeleme ve failover özelliklerinin yapılandırması.

Ön Koşullar

Administering Microsoft Exchange Server Eğitimi için genellikle aşağıdaki ön koşullar bulunması beklenir:
 1. Microsoft Windows Server işletim sistemi ve ağ altyapısı hakkındaki temel bilgi
 2. Active Directory ve DNS kavramları hakkındaki bilgi
 3. Microsoft Exchange Server’ın temel fonksiyonları hakkındaki bilgi
 4. Veri yedekleme ve kurtarma işlemleri hakkındaki temel bilgi
 5. İşletmeler için e-posta sistemleri hakkındaki temel bilgi.

Kimler Katılmalı

Administering Microsoft Exchange Server Eğitimi, aşağıdaki profesyonel kategorilere hitap edebilir:
 1. IT yöneticileri ve yönetici asistanları
 2. Exchange Server yöneticileri ve operatörleri
 3. Sistem yöneticileri ve ağ yöneticileri
 4. E-posta ve işletmeler için diğer iş içi araçları yöneten profesyoneller
 5. Microsoft Exchange Server sertifikasyonunu hedefleyen IT profesyonelleri.

Outline

Deploying Microsoft Exchange Server 2016

This module describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016. The module also describes the deployment requirements and options for implementing Exchange Server 2016. Lessons
 • Overview of Exchange Server 2016
 • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016
Lab : Deploying Microsoft Exchange Server 2016
 • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016 installation
 • Deploying Exchange Server 2016
 

Managing Microsoft Exchange Server 2016 servers

This module describes the built-in management tools that you can use to manage maintain and maintain Exchange Server 2016. The module also explains the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for configuring a Mailbox server. Lessons
 • Exchange Server 2016 management
 • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
 • Configuring Mailbox servers
Lab : Configuring Mailbox servers
 • Creating and configuring mailbox databases
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Exchange Server 2016 management.
 • Describe the Exchange Server 2016 Mailbox server role.
 • Configure mailbox servers
 

Managing recipient objects

This module describes the types of recipient objects in Exchange Server 2016, and explains how to manage these objects. The module also describes how to manage address lists and policies on the Mailbox server role. Lessons
 • Exchange Server 2016 recipients
 • Managing Exchange Server recipients
 • Configuring address lists and policies
Lab : Managing Exchange Server recipients and public folders
 • Managing recipients
 • Managing public folder mailboxes
Lab : Managing Exchange Server email address lists and policies
 • Managing email-address policies
 • Managing address lists and address book policies
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the different Microsoft Exchange Server 2016 recipients.
 • Manage Exchange Server 2016 recipients.
 • Configure address lists and policies.
 

Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell

This module provides an overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it to manage Exchange Server 2016 configuration and recipient objects. Lessons
 • Overview of the Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts
Lab : Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell
 • Using Exchange Management Shell to manage recipients
 • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server
  After completing this module, students will be able to:
 • Explain the Exchange Management Shell cmdlets that you can use to configure and manage Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell scripts.
 

Implementing client connectivity

This module describes how to configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016. The module also explains the options for configuring client connectivity, Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging. Lessons
 • Configuring client access services in Exchange Server 2016
 • Managing client services
 • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016
 • Configuring certificates for client access
 • Configuring client access options
 • Configuring custom MailTips
  Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server
 • Configuring Exchange Server 2016 for Outlook
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure client access services in Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage client services.
 • Describe client connectivity and publishing of Exchanger Server 2016 services.
 • Configure Microsoft Outlook on the web.
 • Configure mobile messaging on Exchange Server 2016.
 

Managing high availability in Exchange Server 2016

This module describes the high availability options built into Exchange Server 2016. The module also explains how to configure high availability for Mailbox databases and Client Access services. Lessons
 • High availability on Exchange Server 2016
 • Configuring highly available mailbox databases
 • Configuring high availability of Client Access services.
Lab : Implementing DAGs
 • Creating and configuring a database availability group
Lab : Implementing and testing high availability
 • Deploying a high availability solution for client access services
 • Testing the high availability configuration
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the high availability options in Exchange Server 2016.
 • Configure highly available mailbox databases.
 • Configure highly available client access services.
 

Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016

This module describes the backup and recovery options in Exchange Server 2016 and explains the factors you must consider when you use these options. Lessons
 • Implementing Exchange Server 2016 backup
 • Implementing Exchange Server 2016 recovery
Lab : Backing up Exchange Server 2016
 • Backing up Exchange Server 2016
Lab : Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
 • Restoring Exchange Server 2016 data
 • Restore an Exchange Server DAG member (optional)
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain how to implement Microsoft Exchange Server 2016 backup.
 • Explain how to implement Exchange Server 2016 recovery.
 

Configuring and managing message transport

This module provides an overview of message transport, and describes how to configure message transport. The module also describes how to configure transport rules and DLP policies to manage message transport. Lessons
 • Overview of message transport
 • Configuring message transport
 • Managing transport rules
Lab : Configuring message transport
 • Configuring message transport
 • Troubleshooting message delivery
 • Configuring a disclaimer transport rule
 • Configuring a DLP policy for financial data
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe message transport.
 • Configure message transport.
 • Manage transport rules.
 

Configuring antivirus, antispam, and malware protection

This module describes the key features and functionality of an Edge Transport server role in Exchange Server 2016. The module also explains how to configure message security by implementing an antivirus and antispam solution. Lessons
 • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
 • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016
Lab : Configuring message security
 • Configuring and testing EdgeSync
 • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on Exchange Server 2016
  After completing this module, students will be able to:
 • Deploy and manage an Edge Transport server role for message security.
 • Implement an antivirus solution for Microsoft Exchange Server 2016.
 • Implement an antispam solution for Exchange Server 2016.
 

Implementing and managing Microsoft Exchange Online deployments

This module describes the key features of Exchange Online and Office 365. The module also describes how to manage and migrate to Exchange Online. Lessons
 • Overview of Exchange Online and Office 365
 • Managing Exchange Online
 • Implementing the migration to Exchange Online
Lab : Managing Exchange Online
 • Managing Exchange Online
 • After completing this module, students will be able to:
 • Provide an overview of Exchange Online and Office 365.
 • Manage Exchange Online.
 • Implement a migration to Exchange Online.
 

Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016

This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange Server 2016. The module explains how to collect and analyze performance data for various Exchange Server recipients and objects. The module also describes how to troubleshoot database issues, connectivity issues, and performance issues. Lessons
 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016
Lab : Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
 • Monitoring Exchange Server
 • Troubleshooting database availability
 • Troubleshooting client access services
  After completing this module, students will be able to:
 • Monitor Exchange Server 2016.
 • Troubleshoot Exchange Server 2016.
 

Securing and maintaining Exchange Server 2016

This module describes how to maintain and update an Exchange Server organization. The module explains how to plan and configure administrative security and administrative auditing in Exchange Server 2016. Lessons
 • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
 • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016
Lab : Securing and maintaining Exchange Server 2016
 • Configuring Exchange Server permissions
 • Configuring audit logging
 • Maintaining updates on Exchange Server 2016.
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure RBAC on Microsoft Exchange Server 2016.
 • Configure options related to user and administrator audit logging.
 • Maintain and update Exchange Server 2016.

Eğitim Talep Formu