fbpx
Generic filters
Search in title

PRINCE2® ile Proje Yönetimi Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Proje Yönetimi Temelleri Eğitimi, proje yönetimi alanında dünya çapında kabul görmüş ve yaygın olarak uygulanan PRINCE2® metodolojisinin temel kavramlarını, prensiplerini ve uygulama tekniklerini anlamak ve öğrenmek isteyen profesyonellere yönelik derinlemesine bir programdır. Bu eğitim programı, katılımcıların PRINCE2® metodolojisinin temel prensiplerini kavramalarını ve bu prensipleri gerçek dünya proje yönetimi senaryolarında uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, program, katılımcılara projeleri daha etkin bir şekilde planlama, yönetme ve kontrol etme becerileri kazandırır. Proje başarı oranlarını artırmayı hedeflemektedir.

PRINCE2® ile Proje Yönetimi Temelleri Eğitimi, PRINCE2® metodolojisini temel alan proje yönetimi süreçlerinin ayrıntılarını içerir. Böylece bu süreçlerin her bir aşamasında en iyi uygulama tekniklerini ve stratejilerini sunmaktadır. Katılımcılar, her aşamada, projeleri etkin bir şekilde yönetmek için gerekli araçları, teknikleri ve süreçleri öğreneceklerdir. Eğitim içeriği, proje kapsamının belirlenmesi, zaman ve maliyet yönetimi, kalite kontrolü, risk yönetimi, iletişim planlaması ve proje ekibi yönetimi gibi kritik konuları kapsamaktadır.

Program, katılımcıların, projeleri başarıyla tamamlamak için gerekli olan liderlik, iletişim becerilerinin de gelişmesini sağlar. Katılımcılar, eğitim süreci boyunca, gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları, interaktif tartışma oturumları düzenleyeceklerdir. Bu sayede PRINCE2® metodolojisinin uygulayacaklardır. Bu pratik uygulamalar, katılımcıların öğrendikleri teorik bilgileri gerçek dünya senaryolarında nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak,PRINCE2® ile Proje Yönetimi Temelleri Eğitimi metodolojisinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek isteyenler içindir. Bu eğitim, katılımcılara, projelerini başarıyla planlama, yönetme, kontrol etmede bilgi, beceri ve teknikleri sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim, katılımcıların proje yönetimi süreçlerini daha etkin bir şekilde uygulamalarına imkan sağlar. Proje başarısının artmasına ve kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

Eğitim kapsamında katılımcılar, PRINCE2® metodolojisinin temel kavramlarını, prensiplerini ve süreçlerini detaylı bir şekilde öğreneceklerdir. Proje yaşam döngüsünün her aşamasında etkili proje yönetimi tekniklerini uygulama, proje risklerini değerlendirme, proje ekip yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirme gibi konular üzerinde odaklanılacaktır.

Ön Koşullar

Eğitim için özel bir ön koşul beklenmemekle birlikte, proje yönetimi alanında temel bir anlayışa sahip olmak ve iş dünyasındaki proje süreçleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmak katılımcılara avantaj sağlayabilir.

Kimler Katılmalı

PRINCE2® ile Proje Yönetimi Temelleri Eğitimi, proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve bu alanda kariyerlerini ilerletmek isteyen profesyoneller, proje yönetimi ekiplerinde görev alacak olanlar, proje yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler ve proje liderleri için uygundur.

Outline

 1. PRINCE2® Temel Prensipler
  • Proje Yönetimi Prensipleri
  • Devam Eden İş Justifikasyonu
 2. PRINCE2® Süreçleri ve Temel Kavramlar
  • Proje Yönetimi Süreçleri
  • Proje Temel Kavramları
 3. Proje Planlama ve Kontrol
  • Proje Planlama Adımları
  • İlerleme Kontrolü ve Raporlama
 4. Risk ve Kalite Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Kalite Kontrol ve Güvence
 5. Proje İletişimi ve Ekip Yönetimi
  • Etkili İletişim Stratejileri
  • Proje Ekip Yönetimi
 6. PRINCE2® Sınav Hazırlığı ve Uygulama
  • Sınav Stratejileri ve İpuçları
  • Gerçek Hayatta PRINCE2® Uygulamaları

Eğitim Talep Formu