fbpx
Generic filters
Search in title

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Eğitim Hakkında

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi, aile işletmelerinin sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan kurumsal yapıların ve süreçlerin nasıl oluşturulacağını öğretir. Bu eğitim, yönetim yapılarının profesyonelleştirilmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve nesiller arası geçiş süreçlerinin yönetilmesi gibi konulara odaklanır. Katılımcılar, aile şirketlerinin karşılaştığı benzersiz zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için stratejik çözümleri öğrenirler. Bu bilgiler, şirketlerin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlar.

Eğitim, etkili liderlik ve iletişim üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, aile üyeleri arasında açık iletişim kanallarının nasıl kurulacağını ve çatışmaların nasıl sağlıklı bir şekilde yönetileceğini öğrenirler. Bu bilgiler, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine ve iş süreçlerinin daha etkin yönetilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, nesiller arası geçiş planlaması ve yetenek yönetimi gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler. Dolayısıyla bu planlama, şirketin gelecekteki liderlik ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi, kurumsal kültürün önemini de vurgular. Bu öğrenme, çalışanların şirket vizyonu ve değerleriyle daha fazla özdeşleşmesini ve motivasyonlarının artırılmasını sağlar. Eğitim, ayrıca, stratejik planlama ve risk yönetimi üzerine odaklanır. Bu odak, şirketin piyasadaki değişikliklere ve olası krizlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlar.

Sonuç olarak, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi, katılımcılara aile işletmelerini kurumsal bir yapıya kavuşturmayı sağlar. Ayrıca bu yapıyı sürdüren bir şekilde yönetme konusunda kapsamlı bir program sunmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar, eğitim sonunda, aile şirketlerinin geleceğini şekillendirme konusunda gerekli beceri ve bilgilere sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve aile şirketlerinin başarısına büyük katkı sağlar. Bu eğitim, aile şirketi sahipleri, yöneticileri ve geleceğin liderleri için uygundur.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kurumsallaşmanın Temelleri: Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi ve temel prensipleri.
 • Kurumsal Yönetişim: Etkili bir kurumsal yönetim yapısının kurulması, yönetim kurullarının rolü ve işlevleri.
 • Stratejik Planlama: Uzun vadeli stratejik planların oluşturulması, misyon ve vizyon belirleme.
 • Liderlik ve Nesil Geçişi: Liderlik gelişimi, nesil geçişi planlaması ve aile anayasasının oluşturulması.
 • Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik: Aile şirketlerinde risk yönetimi, kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejileri.
 • Aile ve İş Dünyası Dengelemesi: Aile ve iş ilişkilerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi, çatışmaların çözümü.
 • Kurumsal Kültür ve Değerler: Kurumsal kültürün geliştirilmesi, aile değerlerinin korunması ve işletmeye entegre edilmesi.

Ön Koşullar

 1. Aile işletmeleri ve kurumsal yönetim temelleri.
 2. Liderlik ve yönetim becerileri.
 3. İşletme stratejisi ve planlama yeteneği.
 4. Kurumsal yönetişim ve etik ilkelerine hakimiyet.
 5. Nesiller arası iletişim ve geçiş planlama becerileri.

Kimler Katılmalı

 • Aile şirketi sahipleri, aile üyeleri ve üst düzey yöneticiler.
 • Kurumsallaşma sürecini yönetmekle görevlendirilen yöneticiler ve danışmanlar.
 • Aile şirketlerinde nesil geçişini planlayan veya bu süreçte yer alan bireyler.
 • Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve profesyonelleşmesi konularına ilgi duyan profesyoneller.

Outline

 • Kurumsallaşmanın Temelleri ve Kurumsal Yönetişim
 • Stratejik Planlama ve Liderlik Gelişimi
 • Nesil Geçişi Planlaması ve Aile Anayasası
 • Risk Yönetimi, Kurumsal Kültür ve Aile-İş Dengelemesi

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.