fbpx
Generic filters
Search in title

ELD Lojistik Kaynak Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Eğitim Hakkında

ELD-04 Lojistik Kaynak Planlaması ve Yönetimi Eğitimi“, lojistik sektöründe çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu eğitim, lojistik kaynaklarının etkin planlanması ve yönetilmesine odaklanır. Katılımcılara, lojistik operasyonların optimizasyonu için gerekli becerileri kazandırır. Eğitim, kaynak planlaması, envanter yönetimi, taşıma ve dağıtım stratejileri gibi konuları kapsar.

Katılımcılar, lojistik süreçlerini nasıl daha verimli hale getireceklerini öğrenirler. Eğitim, lojistik süreçlerde karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını inceler. Lojistik kaynak planlaması, işletmeler için kritik bir beceridir. Bu planlama, maliyetleri düşürür ve müşteri memnuniyetini artırır. Katılımcılar, eğitimle stok yönetimi ve talep tahmin tekniklerini öğrenirler.

Eğitim, lojistik süreçlerin analizini ve iyileştirmesini içerir. Katılımcılar, lojistik operasyonlarda risk yönetimi becerilerini geliştirirler. Ayrıca, tedarik zinciri içindeki işbirliğini ve koordinasyonu anlarlar. Eğitim, modern lojistik teknolojileri ve yazılımları hakkında bilgi sunar. Bu teknolojiler, lojistik süreçlerin daha etkin yönetilmesini sağlar.

Katılımcılar, eğitimi tamamladıktan sonra lojistik kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilirler. Lojistik operasyonları optimize edebilir ve maliyetleri azaltabilirler. Ayrıca, müşteri hizmet seviyelerini yükseltirler. Bu beceriler, işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak Eğitim, teorik bilgilerle pratik uygulamaları birleştirir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme deneyimler yaşarlar. Bu yaklaşım, öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olur. “ELD-04 Lojistik Kaynak Planlaması ve Yönetimi Eğitimi”, lojistik profesyonellerine değerli bir kaynaktır. Bu bağlamda eğitim, lojistik süreçlerin etkin yönetilmesini ve işletmelerin başarısını destekler. Katılımcılar, lojistik kaynak planlaması ve yönetimi konusunda uzmanlık kazanır. Bu uzmanlık, işletmelerin verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Lojistik Yönetimi Temelleri
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistik Stratejiler ve Planlama İlkeleri
 2. Kaynak Planlaması ve Talep Tahmini
  • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
  • Tedarikçi İlişkileri ve Lojistik Ağları
 3. Depo Yönetimi ve Stok Kontrolü
  • Depo Operasyonları ve En İyi Uygulamalar
  • Stok Kontrolü ve Optimizasyonu
 4. Taşıma ve Dağıtım Yönetimi
  • Taşıma Modları ve Seçimi
  • Dağıtım Ağları ve Rota Planlaması
 5. Teknoloji ve Lojistikte İnovasyon
  • Lojistikte Kullanılan Teknolojiler
  • Dijitalleşme ve Veri Analitiği Uygulamaları

Ön Koşullar

 • Temel lojistik ve tedarik zinciri kavramlarına hakim olmak
 • İş süreçleri ve operasyonel yönetim konularında temel bilgi
 • Temel düzeyde finansal analiz becerileri

Kimler Katılmalı

 • Lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri
 • Operasyon yöneticileri ve planlama uzmanları
 • Tedarik zinciri analistleri ve lojistik strateji geliştirenler
 • İlgili sektörlerde çalışan yöneticiler ve uzmanlar

Outline

 1. Giriş ve Temel Kavramlar
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Bakış
  • Lojistik Stratejiler ve Planlama İlkeleri
 2. Kaynak Planlaması ve Talep Tahmini
  • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
  • Tedarikçi İlişkileri ve Lojistik Ağları
 3. Depo Yönetimi ve Stok Kontrolü
  • Depo Operasyonları ve En İyi Uygulamalar
  • Stok Kontrolü ve Optimizasyonu
 4. Taşıma ve Dağıtım Yönetimi
  • Taşıma Modları ve Seçimi
  • Dağıtım Ağları ve Rota Planlaması
 5. Teknoloji ve Lojistikte İnovasyon
  • Lojistikte Kullanılan Teknolojiler
  • Dijitalleşme ve Veri Analitiği Uygulamaları

Eğitim Talep Formu