fbpx
Generic filters
Search in title

Planning and Deploying System Center Configuration Manager Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Planning and Deploying System Center Configuration Manager (SCCM)” eğitimi, katılımcılarına Microsoft’un popüler IT servis yönetim aracı olan SCCM’yi (şimdi Microsoft Endpoint Configuration Manager olarak bilinir) planlama ve dağıtma konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

Eğitim genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 1. SCCM’e Giriş: Katılımcılar, bu bölümde SCCM’nin genel işlevlerini, özelliklerini ve işletmeler için sağladığı avantajları keşfeder.
 2. SCCM Planlama: Bu bölüm, SCCM’nin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli planlama sürecini katılımcılara aktarır. Katılımcılar, SCCM için gereken donanım ve yazılım gereksinimlerini, ağ yapılandırmalarını ve güvenlik düşüncelerini burada öğrenir.
 3. SCCM Kurulumu: Bu bölüm, SCCM’nin kurulum sürecini ve başlangıç ​​yapılandırmasını katılımcılara anlatır. Katılımcılar, SCCM sunucusunu nasıl kuracaklarını, ajanları nasıl dağıtacaklarını ve ilk ayarları nasıl yapacaklarını burada öğrenir.
 4. Ağ ve Sistem Yönetimi: Bu bölüm, SCCM’nin ağ bileşenleri ve sistemleri yönetme ve izleme yeteneklerini katılımcılara aktarır. Katılımcılar, SCCM ile cihaz envanteri toplamayı öğrenir. Yazılım dağıtımını nasıl yöneteceklerini ve sistem güncellemelerini nasıl uygulayacaklarını burada kavrar.
 5. Raporlama ve Sorun Giderme: Bu bölüm, SCCM’nin yerleşik raporlama özelliklerinin kullanımına odaklanır. Bu bağlamda SCCM ile ilgili sorunları çözme yollarını katılımcılara anlatır.
 6. SCCM ile Bulut Yönetimi: Bu son bölüm, SCCM’nin bulut hizmetlerini ve uygulamalarını yönetme yeteneklerini katılımcılara aktarır. Katılımcılar, genellikle Microsoft Azure ve Office 365 gibi bulut hizmetlerini SCCM ile nasıl entegre edeceklerini ve nasıl yöneteceklerini burada öğrenir.

Bu eğitim genellikle sistem yöneticileri, ağ mühendisleri, IT yöneticileri ve diğer IT profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Sistem yöneticileri, ağ mühendisleri, IT yöneticileri ve diğer IT profesyonelleri genellikle bu eğitimi seçerler. Planning and Deploying System Center Configuration Manager Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

“Planning and Deploying System Center Configuration Manager” eğitimi, SCCM’nin planlanması, dağıtımı ve yönetimi hakkında detaylı bilgi sağlar. Eğitim kapsamında aşağıdaki konular öğrenilebilir:
 • SCCM planlama ve tasarımı: SCCM’nin planlanması ve tasarımı hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, gereksinimleri belirlemek, SCCM ortamını yapılandırmak ve SCCM yapılandırmasının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken adımları kapsar.
 • SCCM dağıtımı: SCCM’nin dağıtımı ve yapılandırması hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, SCCM sunucularının kurulumu, yapılandırması ve yönetimi için gereken adımları kapsar.
 • SCCM yapılandırması: SCCM’nin yapılandırılması hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, SCCM ortamında cihazların ve kaynakların yönetimi için gereken yapılandırma adımlarını kapsar.
 • SCCM cihaz yönetimi: SCCM ile cihaz yönetimi hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, cihazların yapılandırılması, dağıtımı, yönetimi, izlenmesi ve güvenliği için gereken adımları kapsar.
 • SCCM yazılım yönetimi: SCCM ile yazılım yönetimi hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, uygulamaların dağıtımı, güncellenmesi ve yönetimi için gereken adımları kapsar.
 • SCCM güncelleme yönetimi: SCCM ile güncelleme yönetimi hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, Microsoft güncelleştirmelerinin, sürücü güncellemelerinin ve üçüncü taraf güncellemelerinin dağıtımı ve yönetimi için gereken adımları kapsar.
 • SCCM izleme ve raporlama: SCCM ile izleme ve raporlama hakkında bilgi edinirsiniz. Bu, cihazlar için performans ve durum izleme, izlenebilirliği artırma ve raporlama yapma için gereken adımları kapsar.
Bu eğitim, SCCM’yi planlamak, dağıtmak ve yönetmek isteyen sistem yöneticileri ve IT profesyonelleri için uygun olabilir. Ayrıca, SCCM araçlarının kullanımı hakkında pratik uygulamalar da sunulabilir.

Ön Koşullar

“Planning and Deploying System Center Configuration Manager” eğitimi için aşağıdaki ön koşullar gereklidir:
 • Windows Server işletim sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmak,
 • Active Directory Domain Services (AD DS) ve DNS hakkında temel bilgi sahibi olmak,
 • System Center Configuration Manager’ın temelleri hakkında genel bir anlayışa sahip olmak önerilir.
Ayrıca, eğitimde kullanılan araçlar ve teknolojiler hakkında daha önce deneyime sahip olmak, katılımcıların eğitimden maksimum fayda sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

“Planning and Deploying System Center Configuration Manager” eğitimi, System Center Configuration Manager’ı planlama ve dağıtma konusunda deneyim kazanmak isteyen BT uzmanları, sistem yöneticileri, sistem mühendisleri ve teknoloji danışmanları için tasarlanmıştır. Bu eğitim, büyük kuruluşların BT altyapılarını yöneten kişiler için özellikle faydalı olabilir.

Outline

Overview of System Center 2012 R2 Configuration Manager

Lessons 
 • Introduction to System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Overview of the Configuration Manager Site System Roles
 • Overview of the Configuration Manager Optional Site System Roles
 • Overview of Configuration Manager Deployment Scenarios
 • Overview of the Configuration Manager Client
After completing this module, students will be able to:
 • Describe the System Center 2012 R2 Configuration Manager architecture.
 • Describe the Configuration Manager server infrastructure.
 • Describe typical Configuration Manager deployment scenarios.
 • Describe the Configuration Manager client.
 

Planning and Deploying a Stand-Alone Primary Site

Lessons 
 • Planning a Configuration Manager Stand-Alone Primary Site Deployment
 • Preparing to Deploy a Configuration Manager Primary Site
 • Installing a Configuration Manager Site Server
 • Performing Post-Setup Configuration Tasks
 • Tools for Monitoring and Troubleshooting a Configuration Manager Site
Lab: Installing a Configuration Manager Primary Site
 • Configuring the Prerequisites for Configuration Manager 2012 Deployment
 • Extending the Active Directory Schema
 • Installing a Configuration Manager 2012 Stand-Alone Primary Site
Lab: Performing Post-Setup Configuration Tasks
 • Validating the Installation of the Primary Site
 • Performing the Initial Configuration of the Primary Site
After completing this module, students will be able to:
 • Describe the planning tasks for a System Center 2012 Configuration Manager primary site deployment.
 • Identify the preparation steps for deploying Configuration Manager 2012.
 • Install a Configuration Manager 2012 primary site.
 • Perform post-setup configuration tasks.
 • Describe the tools that you can use to monitor and troubleshoot a Configuration Manager 2012 installation.
 

Planning and Configuring Role-Based Administration

Lessons
 • Overview of Role-Based Administration
 • Identifying IT Roles in Your Organization
 • Configuring Role-Based Administration
Lab: Planning and Configuring Role-Based Administration
 • Reviewing Built-in Security Roles and Scopes
 • Creating Custom Security Roles and Scopes
 • Testing the Permissions of the New Role
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe role-based administration concepts.
 • Describe the process for identifying the roles in a typical IT department and its corresponding responsibilities and activities.
 • Configure role-based administration.
 

Planning and Deploying a Multiple-Site Hierarchy

Lessons 
 • Planning a Configuration Manager 2012 Multiple-Site Hierarchy
 • Deploying a Configuration Manager 2012 Site
 • Deploying the Central Administration Site
 • Deploying Primary Sites in a Hierarchy
 • Deploying Secondary Sites
Lab: Installing a Site Hierarchy
 • Using Hierarchy Expansion to Install the Central Administration Site
Lab: Verifying a Site Hierarchy
 • Validating the Installation
 • Automating the Installation of a Primary Site
Lab: Installing a Secondary Site
 • Configuring Prerequisites
 • Installing a Secondary Site from a Primary Site
 • Validating the Installation
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the architecture and characteristics of a System Center 2012 Configuration Manager multiple-site hierarchy.
 • Describe the role of the central administration site in a hierarchy.
 • Prepare for and perform the installation of the central administration site.
 • Prepare for and perform the installation of primary sites in an existing hierarchy.
 • Identify the need to install secondary sites and perform the installation of a secondary site.
  

Replicating Data and Managing Content in Configuration Manager 2012

Lessons 
 • Introduction to Data Types and Replication
 • Managing Data Replication
 • Planning Content Management
Lab: Configuring, Monitoring, and Troubleshooting Data Replication
 • Verifying and Configuring Replication Settings
 • Monitoring Replication
 • Troubleshooting Replication
Lab: Planning and Configuring Content Management
 • Planning Content Distribution
 • Implementing Distribution Points
 • Implementing Content Prestaging
 • Implementing BranchCache to Support Content Management
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe site and global data types and how data is replicated throughout the hierarchy.
 • Manage data replication.
 • Plan for content management.
 

Planning Resource Discovery and Client Deployment

Lessons 
 • Identifying Resources by Using Configuration Manager Discovery Methods
 • Client Deployment in Configuration Manager
 • Deploying Windows-Based Configuration Manager Clients
 • Managing Configuration Manager Clients
 • Monitoring Client Status in Configuration Manager
Lab: Implementing Configuration Manager Client Deployment
 • Configuring Active Directory Discovery Methods
 • Using Client Push to Install the Configuration Manager Client
 • Using Group Policy to Install the Configuration Manager Client
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe processes and methods for resource discovery.
 • Describe the client-installation process and client-deployment methods.
 • Plan and complete a typical client deployment.
 • Manage Configuration Manager clients after installation.
 • Describe the new Client Health feature in Configuration Manager.
 

Configuring Internet and Cloud-Based Client Management.

Lessons 
 • Managing Remote Clients by Using System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Managing Internet-Based Configuration Manager Clients
 • Configuring Cloud Services in System Center 2012 R2 Configuration Manager
Lab: Configuring PKI for Configuration Manager
 • Creating Certificate Templates for Configuration Manager
 • Deploying Certificates for Configuration Manager
Lab: Configuring Windows Intune Integration with System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Signing Up for a Windows Intune Trial Account and Configuring Directory Synchronization
 • Configuring the Windows Intune Connector Role
  After completing this module, students will be able to:
 • Manage remote clients by using System Center 2012 R2 Configuration Manager.
 • Manage Internet-based Configuration Manager clients.
 • Configure cloud services in System Center 2012 R2 Configuration Manager.
   

Maintaining and Monitoring System Center 2012 Configuration Manager

Lessons 
 • Overview of Configuration Manager 2012 Site Maintenance
 • Performing Backup and Recovery of a Configuration Manager Site
 • Monitoring Configuration Manager 2012 Site Systems
Lab: Maintaining System Center 2012 Configuration Manager
 • Configuring Maintenance Tasks in Configuration Manager
 • Configuring the Site Backup Task
 • Recovering a Site from a Backup
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe Configuration Manager site-maintenance tasks.
 • Back up and recover a Configuration Manager site.
 • Monitor Configuration Manager site systems.
 

Migrating to System Center 2012 R2 Configuration Manager

Lessons 
 • Overview of the Migration Process
 • Preparing Configuration Manager 2007 Sites for Migration
 • Configuring Migration Settings
 • Migrating Objects
 • Upgrading Configuration Manager 2012 to Configuration Manager 2012 with SP1 and then to System Center 2012 R2 Configuration Manager
Lab: Migrating from System Center Configuration Manager 2007 to System Center 2012 Configuration Manager
 • Configuring the Source Hierarchy
 • Creating a Migration Job and Performing Migration
 • Migrating a Secondary Site to a Distribution Point
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the migration process from Configuration Manager 2007 to Configuration Manager 2012.
 • Prepare Configuration Manager 2007 sites for migration.
 • Configure migration settings.
 • Migrate objects.

Eğitim Talep Formu

System Center (SCMM) Eğitimi

System Center (SCMM) Eğitimi, katılımcılara Microsoft System Center Configuration Manager’ın kullanımını öğretir. Bu eğitim, katılımcıların SCMM’nin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri

Eğitimi İncele »