fbpx
Generic filters
Search in title

Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

Eğitim Hakkında

Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri Eğitimi, liderlerin ve yöneticilerin ekiplerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerini sağlar. Bu eğitim, koçluk becerilerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, bireylerin ve ekiplerin potansiyelini ortaya çıkarma yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, performansı artırma ve kariyer gelişimini destekleme yollarını keşfederler. Bu keşif, ekip üyelerinin motivasyonunu ve bağlılığını artırır.

Eğitim, güçlü iletişim becerileri ve etkili dinleme teknikleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, açık ve destekleyici bir iletişim kurma ve gerçek anlamda dinleme becerilerini geliştirir. Bu beceriler, güven inşa etmeyi ve etkili geri bildirim sağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, ekip üyelerinin kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olur.

Koçluk araçları ve modelleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, bireysel ve ekip hedeflerine ulaşmada koçluk süreçlerini nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Bu süreçler, ekip üyelerinin öz farkındalığını artırır ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Aynı zamanda, hedef belirleme ve eylem planlama süreçlerini destekler.

Eğitim, liderlerin koçluk becerilerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine de odaklanır. Katılımcılar, koçluk yaklaşımlarını liderlik stilinin bir parçası olarak nasıl entegre edeceklerini öğrenir. Bu entegrasyon, yönetim ve liderlik becerilerini zenginleştirir ve daha etkili bir lider olmalarını sağlar.

Sonuç olarak, Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri Eğitimi, liderlerin ve yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirerek ekiplerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur. Eğitim, katılımcılara, ekip üyelerini destekleme, motivasyon ve bağlılık yaratma konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri seti sunar. Eğitim sonunda, katılımcılar, ekiplerini daha başarılı bir şekilde yönetme ve geliştirme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların liderlik etkinliklerine ve organizasyonun genel başarısına önemli katkılarda bulunur.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Koçluk ve Mentorluk Arasındaki Farklar: Koçluk ve mentorluk kavramlarının tanımı ve birbirinden farkları.
 • Etkili Dinleme Teknikleri: Aktif dinleme, empatik dinleme ve anlama becerileri.
 • Güçlü Soru Sorma: Açık uçlu sorular ve keşif odaklı soru teknikleri.
 • Geri Bildirim Verme: Yapıcı ve motivasyonel geri bildirim verme yöntemleri.
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planlaması: SMART hedefleri ve eylem planlarının oluşturulması.
 • Koçluk Oturumlarının Yapılandırılması: Koçluk seanslarının etkili bir şekilde planlanması ve yönetilmesi.
 • Koçlukta Etik ve Sınırlar: Koçluk ilişkisinde profesyonellik, gizlilik ve etik ilkeler.

Ön Koşullar

 1. İleri düzey iletişim ve etkili dinleme becerileri.
 2. Takım üyelerini motive etme ve destekleme yeteneği.
 3. Açık sorular sorma ve etkili geri bildirim tekniklerine hakimiyet.
 4. Hedef belirleme, eylem planlama ve takip becerisi.
 5. Çalışanların gelişimine yönelik stratejik düşünme ve planlama yeteneği.

Kimler Katılmalı

 • Takım liderleri, yöneticiler ve üst düzey liderler.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri ve organizasyonel gelişim uzmanları.
 • Takım üyelerinin gelişimine katkı sağlamak isteyen her seviyeden lider.
 • Koçluk becerilerini iş yerinde uygulamak ve takım performansını artırmak isteyenler.

Outline

 • Koçluk ve Mentorluk Kavramları
 • Etkili Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri
 • Geri Bildirim Verme
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planlaması
 • Koçluk Oturumlarının Yapılandırılması
 • Koçlukta Etik ve Sınırlar

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.