fbpx
Generic filters
Search in title

CM2-06 Ürün Veri Yönetimi ve Konfigürasyon Denetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

CM2-06 Ürün Veri Yönetimi ve Konfigürasyon Denetimi Eğitimi, kaliteyi artırır. Bu eğitim, ürünlerin ve sistemlerin konfigürasyonlarının etkili bir şekilde yönetilmesine ve denetlenmesine odaklanır. Katılımcılar, ürün veri yönetimi süreçlerinin kurulması, uygulanması ve iyileştirilmesi yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, konfigürasyon denetimi teknikleri ve araçlarını keşfederler. Bu keşif, ürünlerin tutarlılığını ve izlenebilirliğini artırır.

Eğitim, ürün yaşam döngüsü yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, ürün ve sistem konfigürasyonlarının nasıl belirleneceğini, kaydedileceğini ve güncelleneceğini öğrenirler. Bu öğrenim, ürün geliştirme süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Konfigürasyon denetimi ve değişiklik yönetimi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, değişiklik taleplerinin nasıl değerlendirileceğini ve uygulanacağını öğrenirler. Bu bilgi, değişikliklerin kontrol altında tutulmasını ve dokümante edilmesini sağlar.

Eğitim, ayrıca, veri standartları ve kalite kontrolü üzerine de odaklanır. Katılımcılar, ürün verilerinin doğruluğunu ve tutarlılığını nasıl sağlayacaklarını öğrenirler. Bu kalite kontrol, müşteri memnuniyetini ve ürün güvenilirliğini artırır.

CM2-06 Ürün Veri Yönetimi ve Konfigürasyon Denetimi Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların ürün veri yönetimi ve konfigürasyon denetimi süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, ürün yaşam döngüsü yönetimi, konfigürasyon denetimi, değişiklik yönetimi ve veri kalite kontrolü konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, tutarlı ve kaliteli ürünler geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, ürün veri yönetimi ve konfigürasyon denetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, ürün konfigürasyonlarını yönetme, değişiklikleri kontrol etme ve ürün veri kalitesini artırma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ürün geliştirme ve yönetimi süreçlerini başarıyla yönetme ve iyileştirme becerilerine sahip olurlar. Dolayısıyla bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Ürün Veri Yönetimi Temelleri: Ürün veri yönetimi süreçlerinin temel prensipleri ve uygulamaları.
 • Konfigürasyon Denetimi: Ürün konfigürasyonlarının kontrolü, izlenmesi ve yönetilmesi.
 • Veri Tabanı Yönetimi: Ürün veri tabanlarının yönetimi ve veri bütünlüğünün korunması.
 • Değişiklik Yönetimi ve Denetimi: Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi, işlenmesi ve uygulanması.
 • Sürekli İyileştirme ve Araçlar: Ürün veri yönetimi ve konfigürasyon denetimi süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve destekleyici araçlar ve teknolojiler.

Ön Koşullar

 • Proje yönetimi, ürün yönetimi veya konfigürasyon yönetimi hakkında temel bilgi.
 • Teknik dokümantasyon ve süreç yönetimi konularında deneyim.
 • Sürekli iyileştirme ve kalite kontrol konularına ilgi.

Kimler Katılmalı

 • Ürün veri yönetimi ve konfigürasyon denetimi süreçlerini uygulamak ve iyileştirmek isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • Ürün veri yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmak isteyen mühendisler ve teknik liderler.

Outline

 1. Giriş:
  • Ürün Veri Yönetimi ve Konfigürasyon Denetiminin Temelleri ve Önemi
 2. Ürün Veri Yönetimi:
  • Veri Yönetimi Stratejileri ve Planlama
  • Veri Tabanı Yönetimi ve Veri Bütünlüğü
 3. Konfigürasyon Denetimi:
  • Konfigürasyon Kontrol Süreçlerinin Uygulanması
  • Konfigürasyon Değişikliklerinin Yönetimi ve İzlenmesi
 4. Değişiklik Yönetimi ve Denetimi:
  • Değişiklik Yönetimi Süreçleri
  • Konfigürasyon Denetimi ve Raporlama
 5. Sürekli İyileştirme ve Araçlar:
  • Süreç İyileştirme Teknikleri ve Uygulamaları
  • Ürün Veri Yönetimi ve Konfigürasyon Denetimi için Araçlar ve Teknolojiler

Eğitim Talep Formu