fbpx
Generic filters
Search in title

Swift Programming for iPhone and iPad Applications Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Swift Programming for iPhone and iPad Applications Eğitimi”, iOS platformu için uygulama geliştirme sürecini öğretmektedir. Bu nedenle, Swift programlama diline odaklanan detaylı bir eğitim programıdır. iPhone ve iPad gibi cihazlar için uygulama geliştirmek isteyenlerin, gereken beceri ve bilgi birikimini kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır.

Swift programlama dilinin temel yapılarına daldırılan bu eğitimde, katılımcılar veri tipleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar ve nesne yönelimli programlama prensipleri gibi temel konseptler öğrenirler. Swift’in güçlü özelliklerini ve modern sözdizimini keşfederken, güvenli ve performanslı uygulamalar yazma konusunda bilgi sahibi olurlar.

Pratik uygulamalara büyük önem verilen eğitimde, iOS SDK’sının temel özelliklerini anlamak ve kullanmak da öğretilmektedir. UIKit ve SwiftUI gibi framework’lerin anlaşılması, katılımcılara kullanıcı arayüzü tasarımı ve animasyon gibi alanlarda yaratıcı olma fırsatı sunar.

Eğitimde ayrıca veri depolama konseptleri, Core Data ve UserDefaults gibi iOS’a özgü çözümler aracılığıyla öğretilmektedir. Katılımcılar, web servisleri ile RESTful API’ler aracılığıyla iletişim kurma ve uygulamalara internet üzerinden veri entegrasyonu yapma yeteneklerini geliştirirler.

Özellikle multimedya içeriklerinin entegrasyonu, eğitimin önemli bir parçasıdır. Katılımcılar, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi medya içeriklerini işleme, bu içeriklerle etkileşimde bulunma ve uygulamalara entegre etme konularında bilgi edinirler.

Hata ayıklama ve performans optimizasyonu konularına da değinilmektedir. Böylece katılımcılar, karşılaşılan sorunları çözme ve uygulamalarını daha hızlı ve verimli hale getirme becerisini kazanırlar.

Son olarak, eğitim uygulama pazarlama stratejileri ile uygulamaların App Store’a nasıl yüklenip yayınlanacağı üzerinde de durur. Etkili pazarlama taktikleri ve kullanıcı geri bildirimlerinin nasıl alınacağı konusunda katılımcılara rehberlik edilmektedir.

Özetle, “Swift Programming for iPhone and iPad Applications Eğitimi”, katılımcılara Swift programlama dili ve iOS SDK’sı ile iPhone ve iPad için yüksek kaliteli uygulamalar geliştirmeyi öğretmektedir. Ayrıca, örnekler ve gerçek projelerle desteklenmektedir. Kapsamlı ve çok yönlü bir eğitim programıdır. Geliştiriciler bu eğitimle teknik yeteneklerini artırmaktadırlar. Böylece, yenilikçi ve kullanıcı odaklı uygulamalar yaratma konusunda ilham alırlar.

Neler Öğreneceksiniz?

“Swift Programlama for iPhone and iPad Application Eğitimi” sırasında şunları öğrenebilirsiniz:  
 1. Swift programlama dili: Swift dilinin temel yapısını, sintaksını ve en önemli kavramlarını öğrenebilirsiniz.
 2. iOS uygulama geliştirme: Swift ile iOS uygulama geliştirmeyi öğrenebilirsiniz, bunlar arasında arayüz tasarımı, veri yapıları, veri depolama, API erişimi gibi konular bulunur.
 3. Xcode: Xcode, Apple tarafından sağlanan uygulama geliştirme ortamıdır ve bu eğitim sırasında Xcode’un nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz.
 4. Uygulama tasarımı: Swift ile uygulama geliştirirken tasarımın nasıl yapılacağını, iOS’deki kullanıcı deneyimini nasıl optimize edeceğinizi öğrenebilirsiniz.
  Bu eğitim sürecinde, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar ile de becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgileri uygulamalı olarak kullanarak, gerçek bir iOS uygulamasının nasıl yapılabileceğini öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

“Swift Programlama for iPhone and iPad Application Eğitimi” için şu önkoşullar bulunabilir:  
 1. Programlama dilleri hakkında temel bilgi: Swift programlama dili ile ilgili olarak programlama dilleri hakkında temel bilgiye sahip olmanız faydalı olabilir.
 2. Object-Oriented Programming (OOP) kavramları: Swift dilinin temel yapısı OOP (Nesne Tabanlı Programlama) kavramları üzerine kuruludur, bu nedenle OOP kavramları hakkında temel bilgiye sahip olmanız faydalı olabilir.
 3. Mac bilgisi: iOS uygulama geliştirmek için Apple tarafından sağlanan Xcode ortamının çalışması için bir Mac bilgisayara ihtiyaç duyabilirsiniz.
  Ancak bu önkoşullar zorunlu değildir ve eğitim sürecinde gerekli bilgiler de verilebilir. Eğitim sürecinin amacı Swift programlama dili hakkında bilgi sahibi olmanızı ve iOS uygulamaları geliştirebilmenizi sağlamaktır.

Kimler Katılmalı

Aşağıdaki gruplar “Swift Programlama for iPhone and iPad Application Eğitimi”ne katılabilir:  
 1. iOS Uygulama Geliştirmeyi hedefleyen programcılar: Eğitim, Swift programlama dili ile iOS uygulama geliştirmeyi hedefleyen programcılar için uygundur.
 2. Başlangıç seviyesi programcılar: Swift programlamaya başlamak isteyen ve iOS uygulama geliştirme hakkında ilgi duyan programcılar için uygundur.
 3. İleri seviyede programcılar: Swift programlama dili hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen ve iOS uygulama geliştirme konularında gelişmek isteyen programcılar için uygundur.
  Eğitim, iOS uygulama geliştirmeyi hedefleyen veya Swift programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için faydalı olabilir. Eğitim süreci, programcıların konuları daha iyi anlamalarını ve uygulamalı olarak kullanmalarını amaçlar.

Outline

Programming iOS Apps in Swift on a Mac

 • What is iOS?
 • Devices that Support iOS
 • Building a Developer’s Workstation
 • Examining the macOS
 • Exploring macOS Tools
 • Enrolling in the Apple Developer Program
 

 Xcode IDE

 • Using Swift Playgrounds
 • Creating Apps Using Xcode Templates
 • Exploring the Xcode IDE
 • Leveraging Xcode Debugging Support
 

Swift Data Types

 • Declaring Variables and Constants
 • Working with Swift Numeric Data Types
 • Working with Strings
 • Working with Dates
 • Understanding Swift Optionals
 • Designing with Swift Generic Types
 • Working with Collections (Arrays and Dictionaries)
 • Using Tuples
 

 Swift Control Structures

 • Using Flow Control Statements (if, switch)
 • Writing Loops (for, while, repeat)
 • Writing and Calling Functions
 • Defining Parameters
 • Specifying Return Type
 • Using Named Parameters
 • Nesting Functions
 • Using Swift Function Types
 

Object Oriented Programming Construct

 • Defining Classes
 • Declaring Properties
 • Writing Initialization Methods
 • Creating Methods
 • Understanding Public vs. Private
 • Instantiating and Using Objects
 • Understanding ARC (Automatic Reference Counting)
 

Swift Error Handling

 • Understanding Swift Error Handling
 • Defining and Throwing Errors
 • Propagating Errors Using Throwing Functions
 • Handling Errors Using do-catch
 • Understanding the Swift Error Type
 • Converting Errors to Optionals
 • Using defer to Specify Cleanup Actions
 

iOS Design Patterns

 • Working with Model-View-Controller
 • Designing Singletons
 • Using Lazy Initialization
 • Implementing the Delegate Design Pattern
 • Declaring Protocols
 • Implementing Protocols
 • Optional Protocol Methods
 

iOS Apps

 • Understanding an Xcode Project Structure
 • Designing the UI Using Storyboards
 • Working with View Controllers
 • Creating IBOutlets and IBActions
 • Handling Events
 • Specifying Different Types of Keyboards
 

Enhancing iOS Apps

 • Exploring iOS Controls, Views and View Controllers
 • Creating Multiple Views Controllers
 • Using Segues for View Transitions
 • Using Navigation Controllers
 • Using AutoLayout to Constrain Views and Manage Layout in Differently Size Devices
 

Building Sophisticated User Interfaces

 • Working with Labels, Buttons and Text Fields
 • Using Switches and Sliders
 • Allowing User Selection with Pickers
 • Displaying Data Using Collection Views
 • Using Tab Bar Controllers to Arrange Multiple Views
 

Designing Master/Detail Applications

 • Implementing Master/Detail Applications
 • Configuring Table Views
 • Implementing Detail Views
 • Implementing Add Item Functionality
 • Implementing “Swipe to Delete”
 • Supporting Multiple Types of Table View Cells

 

Reading and Writing Files

 • iOS File System Structure
 • Understanding an Application’s Sandbox
 • Locating Files
 • Working With Serializable Types
 • Reading and Writing Files
 

Working with Web Services

Using RESTful Web Services

 • Configuring and Using URLSession
 • Working with HTTP Requests
 • Formatting Data for POST Requests
 • Designing Completion Handlers to Process HTTP Responses
 • Parsing Data in HTTP Responses
 • Configuring App Transport Security

Using Core Data

 • The Managed Object Model
 • Managed Object Context
 • Creating a Core Data Application
 • Understanding the Core Data Model
 • Creating Entities and Attributes
 • Subclassing NSManagedObject
 • Fetching, Editing and Saving Core Data Objects
 • Working with the Core Data Master/Detail Template

 

System Events and Background Execution

 • Application Lifecycle Events
 • Examining the App Delegate
 • Reacting to System Events
 • Running Tasks in the Background

 

Touch Recognition and Gestures

 • Understanding Multi-Touch Concepts
 • iOS Recognizable Gestures
 • Recognizing User’s Touch
 • Using Gesture Recognizers

 

Working with the Camera

 • Detecting the Camera
 • Types of Media
 • Working with UIImagePickerController
 • Capturing and Processing the Image
 • Saving the Image
 • Configuring Camera and Photo Library Permissions

Eğitim Talep Formu