Generic filters
Search in title

Syntax

« Back to Glossary Index

Bir programlama dilinin sözdizimi, dilin doğru bir şekilde kullanılması için gereken kurallar ve yapıları belirtir.

« Back to Glossary Index