fbpx
Generic filters
Search in title

Scala for Developers Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

Scala for Developers” eğitimi, yazılım geliştiricilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, kapsamlı bir Scala programlama dili eğitim programıdır. Scala, işlevsel ve nesne yönelimli programlama paradigmalarını başarılı bir şekilde birleştirir. Güçlü ve esnek bir programlama dilidir. Bu eğitim, geliştiricilerin Scala’nın temel yapı taşlarından başlamaktadır. Böylece, ileri düzey konseptlerine kadar yolculuk yapmalarını ve bu süreçte sağlam  uygulamalar geliştirmelerini hedefler.

Eğitim, Scala’nın temel syntax’ını, veri tiplerini, kontrol yapılarını ve fonksiyonel programlama özelliklerini ele alır. Katılımcılar, Scala’nın nesne yönelimli özelliklerini, sınıf hiyerarşilerini, trait’leri ve paket yönetimini de öğrenecekler. Program, işlevsel programlama ve nesne yönelimli programlama paradigmalarının Scala üzerindeki etkileşimi ve bu yaklaşımların uygulama geliştirme sürecinde nasıl entegre edileceği üzerinde durur.

Eğitim, katılımcılara Scala ile verimli ve etkili programlama teknikleri sunarken, dilin gelişmiş özelliklerine, örneğin, yüksek düzeyli fonksiyonlar, koleksiyonlar ve eşzamanlı programlama konularına da odaklanır. Ayrıca, Scala’nın tip sistemi, pattern matching, ve implicits gibi ileri düzey özellikleri de programın önemli parçalarındandır.

Scala for Developers Eğitimi, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve pratik uygulamalarla bütünleştirir. Böylece katılımcılar Scala kullanarak gerçek projeler geliştirme deneyimi kazanır. Katılımcılar, eğitimin sonunda Scala’da uygulama geliştirmede yetkinlik kazanır. Bu becerileri, günlük yazılım geliştirme işlerinde uygular. “Scala for Developers” eğitimi, katılımcıların Scala programlama dilinde derinlemesine bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Bu sayede bilgileri modern yazılım geliştirme projelerinde uygulamalarına olanak tanır.

Neler Öğreneceksiniz?

“Scala for Developers” Eğitimi, katılımcılara aşağıdaki alanlarda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir:
 • Scala’ya Giriş: Scala’nın temelleri, tarihi ve modern yazılım geliştirmedeki önemi hakkında anlayış kazanma.
 • Scala Sözdizimi ve Dil Özellikleri: Scala’nın sözdizimi, veri tipleri, değişkenler ve operatörlerini keşfetme.
 • Scala’da İşlevsel Programlama: Scala kullanarak işlevsel programlama kavramları ve tekniklerini öğrenme.
 • Scala ile Nesne Yönelimli Programlama: Scala’nın nesne yönelimli programlamayı desteklemesini anlama.
 • Scala Koleksiyonları: Scala’nın güçlü koleksiyon kütüphaneleri ile çalışma.
 • Desen Eşleme: Özlü ve açıklayıcı kod için desen eşleme kullanma.
 • Eş Zamanlılık ve Paralellik: Scala’da eş zamanlı ve paralel programlamayı yönetme.
 • Ölçeklenebilir Uygulamalar Geliştirme: Ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar tasarlama ve geliştirme.
 • Java ile Entegrasyon: Scala ve Java arasındaki etkileşim.
 • Test ve Hata Ayıklama: Scala kodunu test etme ve hata ayıklama stratejileri.
 • En İyi Uygulamalar: Temiz ve sürdürülebilir Scala kodu yazmak için en iyi uygulamaları benimseme.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

“Scala for Developers” Eğitimi aşağıdaki profesyoneller için uygundur:
 • Yazılım Geliştiriciler
 • Java Geliştiricileri
 • İşlevsel Programlama Meraklıları
 • Modern uygulama geliştirmek isteyen herkes

Outline

Day 1: Introduction to Scala and Basic Syntax

Session 1: Introduction to Scala
 • Understanding the Scala language, its benefits, and use cases
 • Installing Scala and setting up the development environment
 • Overview of the Scala REPL (Read-Evaluate-Print Loop)
Session 2: Basic Syntax and Data Types
 • Learning Scala basic syntax: variables, expressions, operators
 • Understanding Scala data types: Int, String, Boolean, etc.
Session 3: Control Structures and Functions
 • Exploring control structures: if-else, loops, match (similar to switch in other
languages)
 • Introduction to Scala functions: defining and calling functions
Session 4: Hands-On Lab
 • Write and execute basic Scala programs using the concepts learned

Day 2: Collections, Object-Oriented Programming in Scala

Session 1: Scala Collections
 • Understanding the Scala collection hierarchy
 • Working with Lists, Sets, Maps, and Arrays
Session 2: Object-Oriented Programming in Scala
 • Classes and Objects in Scala
 • Implementing inheritance and polymorphism
 • Understanding traits
Session 3: Case Classes and Companion Objects
 • Understanding and implementing case classes
 • Companion objects and their usage
Session 4: Hands-On Lab
 • Implementing OOP concepts and working with collections in Scala

Day 3: Functional Programming in Scala

Session 1: Introduction to Functional Programming
 • Understanding the principles of functional programming
 • Functional programming in Scala: immutability, higher-order functions, function literals
Session 2: Handling Errors and Exceptions
 • Exception handling in Scala: try, catch, finally
 • Understanding Option, Some, and None for safe error handling
Session 3: Pattern Matching and For Comprehensions
 • Deep dive into pattern matching in Scala
 • Understanding and using for comprehensions
Session 4: Hands-On Lab
 • Implementing functional programming concepts and error handling in Scala

Day 4: Advanced Scala and Real-World Applications

Session 1: Scala’s Type System and Implicit
 • Understanding Scala’s advanced type system: variance, bounds, higher-kinded types
 • Implicit parameters and conversions
Session 2: Working with Futures and Concurrency in Scala
 • Introduction to Futures in Scala
 • Basics of concurrent programming with Scala

Eğitim Talep Formu