fbpx
Generic filters
Search in title

Securing Windows Active Directory Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

Practitioner Certificate in Cloud Security Eğitimi, bulut bilişim güvenliği alanında uzmanlık kazanmak isteyen profesyonellere yöneliktir. Bu nedenle kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, bulut hizmetleri kullanımını planlayan, uygulayan veya denetleyen bireyler için özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, bulut bilişim güvenliği konusunda detaylı bilgi ve uygulamalı beceriler sunmayı hedefler. Eğitim, katılımcıların bulut bilişim ortamlarında güvenlik önlemlerini nasıl tasarlayacaklarını, uygulayacaklarını ve yöneteceklerini öğretmeyi amaçlar.

Program, bulut güvenliği konseptlerine, tehdit modellerine, risk yönetimine ve güvenlik mimarilerine odaklanır. Katılımcılar, bulut ortamlarında veri koruma, erişim kontrolü, kimlik yönetimi, ağ güvenliği ve şifreleme gibi güvenlik alanlarında derinlemesine bilgi edinecekler. Eğitim, bulut güvenliği için en iyi uygulamalar, politikalar ve standartlar hakkında kapsamlı bilgiler içerir.

Bu eğitim, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla birleştirir. Katılımcılar, bulut bilişim ortamlarında güvenlik zafiyetlerini nasıl tespit edeceklerini öğrenir. Bunun yanı sıra, saldırılara karşı nasıl savunma yapacaklarını ve bulut güvenliği çözümlerini nasıl etkili bir şekilde uygulayacaklarını öğrenecekler. Ayrıca, eğitimde, bulut hizmet sağlayıcıları ile güvenlik gereksinimleri ve uyumluluk konularının yönetilmesi üzerinde de durulmaktadır.

Eğitimin sonunda, katılımcılar, bulut bilişim güvenliği konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri setine sahip olacaklar. Bu beceriler, katılımcıların bulut bilişim alanında daha rekabetçi ve etkili olmalarını sağlar ve kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların bulut güvenliği konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine ve bu bilgileri iş ortamlarında uygulamalarına olanak tanıyacak.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. Windows Active Directory Güvenliği Temelleri: Windows AD’nin temel güvenlik bileşenleri ve ilkeleri.
 2. Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü: Kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleri ve erişim kontrolü stratejileri.
 3. Güvenli Şifre Politikaları: Güçlü şifre politikalarının oluşturulması ve uygulanması.
 4. Kimlik ve Erişim Yönetimi: Kullanıcı hesapları, gruplar ve politikaların yönetimi.
 5. Windows Active Directory Saldırıları: Windows AD’ye yönelik yaygın saldırı türleri ve savunma stratejileri.
 6. Kriptografi ve Veri Güvenliği: Verilerin şifrelenmesi ve güvence altına alınması.
 7. İzleme ve Denetim: Windows AD ortamlarının izlenmesi ve güvenlik olaylarının yönetilmesi.
 8. Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları: Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması.
 9. Sorun Giderme ve Kurtarma: Güvenlik ihlalleri durumunda hızlı müdahale ve kurtarma stratejileri.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Securing Windows Active Directory Eğitimi, aşağıdaki kişilere yöneliktir:
 • Windows Active Directory Yöneticileri
 • Sistem Yöneticileri
 • Ağ Yöneticileri
 • Siber Güvenlik Uzmanları ve Danışmanları
 • Bilgi Teknolojileri Güvenliği Profesyonelleri

Outline

Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları içeren kapsamlı bir eğitim programını içerebilir:

Modül 1: Windows Active Directory Güvenliği Temelleri

 • Windows AD güvenliği kavramları ve ilkeleri
 • Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması

Modül 2: Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

 • Kimlik doğrulama yöntemleri
 • Erişim kontrolü ve yetkilendirme

Modül 3: Güvenli Şifre Politikaları

 • Güçlü şifre politikalarının oluşturulması
 • Şifre yönetimi en iyi uygulamaları

Modül 4: Kimlik ve Erişim Yönetimi

 • Kullanıcı hesapları ve grup yönetimi
 • Politika yönetimi ve uygulamaları

Modül 5: Windows Active Directory Saldırıları

 • Windows AD’ye yönelik saldırı türleri
 • Savunma ve sızma testi

Modül 6: Kriptografi ve Veri Güvenliği

 • Veri şifreleme ve güvence altına alma
 • SSL/TLS ve diğer kriptografik protokoller

Modül 7: İzleme ve Denetim

 • Windows AD ortamlarının izlenmesi
 • Güvenlik olaylarının yönetimi

Modül 8: Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları

 • Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması
 • İş sürekliliği ve felaket kurtarma planları
Securing Windows Active Directory Eğitimi, katılımcılara Windows AD güvenliği alanında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırarak organizasyonlarının veri ve sistemlerini güvence altına almalarına yardımcı olur.

Eğitim Talep Formu