Generic filters
Search in title

Satış Kanalı Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satış Kanalı Yönetimi, bir şirketin ürün veya hizmetlerini müşterilere ulaştırmak için kullandığı kanalları yönetme sürecidir. Bu kanallar, doğrudan satış, perakende satış, internet satışı, distribütörler, acenteler, franchising gibi farklı türde olabilir. Satış Kanalı Yönetimi eğitimi, bu kanalların nasıl yönetileceği, seçilecek olan kanalların neye göre belirleneceği, müşteri ilişkileri yönetimi, stratejik işbirliği ve rekabet gibi konularda uzmanlaşmayı hedefler.

Satış Kanalı Yönetimi eğitimi, genellikle işletme, pazarlama ve satış yönetimi alanlarında eğitim almış kişiler için tasarlanmıştır. Eğitim programları, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak en etkili kanalların belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli araçları sağlamayı amaçlar. Eğitim süresi, programın kapsamına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Eğitimler, genellikle seminerler, workshoplar, online eğitimler ve sertifikalı programlar şeklinde sunulur.

Satış Kanalı Yönetimi eğitimi, işletme sahipleri, yöneticileri ve pazarlama profesyonelleri için oldukça faydalıdır. Bu eğitim sayesinde işletmeler, müşterilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilirler ve bu da işletmenin büyümesi ve gelişmesi için önemlidir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Satış Kanalı Yönetimi Tanımı: Satış kanalı yönetimi nedir, neden önemlidir, ve nasıl işler?
 2. Satış Kanallarının Çeşitleri: Satış kanallarının türleri nelerdir, hangi kanalın kullanılması en uygun olduğunu belirleme yöntemleri, kanalların avantajları ve dezavantajları.
 3. Dağıtım Stratejileri: Dağıtım stratejileri nedir, tedarik zinciri yönetimi, ürün dağıtımı, lojistik, depolama ve envanter yönetimi.
 4. Satış Kanalı Planlaması: Satış kanalı planlaması ve uygulaması, hedef müşteri segmentlerinin belirlenmesi, kanalların seçimi ve yönetimi, kanalların performansının izlenmesi.
 5. Satış Kanalı Yönetiminde İletişim: Satış kanalı yönetiminde iletişim stratejileri, kanallar arası koordinasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti ölçümü.
 6. Kanal İşbirliği: Kanal işbirliği, kanal ortaklarıyla çalışmanın faydaları, kanal ortaklığı ve yönetimi, müşteri odaklı kanal yönetimi.
 7. Yeni Kanalların Geliştirilmesi: Yeni kanalların geliştirilmesi, kanal seçimi, yeni kanalların performansının ölçümü, mevcut kanalların optimize edilmesi.
 8. Satış Kanalı Yönetimi Ölçümü ve Analizi: Satış kanalı yönetimi performansının ölçülmesi, analizi, veri toplama ve raporlama yöntemleri.
 9. Satış Kanalı Yönetimi Stratejileri: Satış kanalı yönetimi stratejileri, rekabet analizi, kanal stratejilerinin geliştirilmesi, kanalların entegrasyonu.
 10. Uygulama ve Case Study: Uygulama ve örnek olaylar üzerinden satış kanalı yönetimi konusunda bilgi ve becerilerin uygulanması.
 

Kimler Katılmalı

Satış kanalı yönetimi eğitimine, pazarlama ve satış departmanlarında görev yapan yöneticiler, müdürler, koordinatörler, satış temsilcileri, dağıtım, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında çalışan profesyoneller, kanal ortakları ve distribütörler, girişimciler, satış ve pazarlama danışmanları, ticaret odası temsilcileri, üniversite öğrencileri ve mezunları gibi satış kanalı yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen herkes katılabilir. Ayrıca, satış kanalı yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi, müşteri yönetimi, satış stratejileri gibi konulara da ilgi duyan kişiler de bu eğitimden faydalanabilirler.

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Eğitim hakkında genel bilgilendirme
 • Satış kanalı yönetimi tanımı
 • Eğitim amaçları ve hedefleri
Satış Kanalı Çeşitleri ve Özellikleri
 • Satış kanalı türleri ve özellikleri
 • Çok kanallı satış ve tek kanallı satış stratejileri
 • Kanalların avantajları ve dezavantajları
 • Kanal tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler
Satış Kanalı Planlaması
 • Hedef müşteri segmentlerinin belirlenmesi
 • Kanalların seçimi ve yönetimi
 • Kanalların performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Satış kanalı stratejisi oluşturma
Dağıtım Stratejileri
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Ürün dağıtımı
 • Depolama ve envanter yönetimi
 • Lojistik yönetimi
Kanal İletişimi ve İşbirliği
 • Kanal ortaklarıyla iletişim
 • Koordinasyon ve işbirliği yöntemleri
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Müşteri memnuniyeti ölçümü
Yeni Kanalların Geliştirilmesi
 • Yeni kanalların geliştirilmesi ve performansının ölçülmesi
 • Mevcut kanalların optimize edilmesi
 • Yeni kanal seçimi
Satış Kanalı Yönetimi Ölçümü ve Analizi
 • Satış kanalı performansının ölçülmesi ve analizi
 • Veri toplama ve raporlama yöntemleri
 • Analiz sonuçlarının kullanımı
Satış Kanalı Yönetimi Stratejileri
 • Kanal stratejilerinin geliştirilmesi
 • Rekabet analizi
 • Kanalların entegrasyonu
 • Satış kanalı yönetimi stratejilerinin uygulanması
Uygulama ve Case Study
 • Satış kanalı yönetimi konusunda örnek olaylar
 • Uygulama ve örnek çalışmalar
Sonuç
 • Eğitim özetleme ve genel değerlendirme
 • Sorular ve cevaplar