fbpx
Generic filters
Search in title

Infrastructure as Code (IaC) ile Otomasyon Eğitimi

Eğitim Hakkında

Infrastructure as Code (IaC) ile Otomasyon Eğitimi“, IT uzmanları ve sistem yöneticilerine yöneliktir. Bu eğitim, altyapının kod aracılığıyla yönetilmesine odaklanır. Katılımcılar, IaC prensiplerini ve uygulama yöntemlerini öğrenirler. Eğitim, altyapı otomasyonunun avantajlarını ve metodolojilerini kapsar. Ayrıca, yapılandırma yönetimi, sürüm kontrolü ve dağıtım stratejileri üzerinde durulur.

Eğitim sürecinde, katılımcılar IaC araçlarıyla çalışmayı öğrenirler. Bu araçlar, altyapıyı hızlı ve tutarlı bir şekilde dağıtır. Eğitim, Terraform, Ansible, Chef ve Puppet gibi popüler IaC araçlarını inceler. Katılımcılar, bu araçların kullanımı ve en iyi uygulamalarını anlarlar.

Katılımcılar, kod aracılığıyla altyapı yönetiminin temellerini kavrarlar. Eğitim, altyapı tasarımı ve güvenlik konularını da içerir. Katılımcılar, güvenli altyapı dağıtım tekniklerini öğrenirler. Ayrıca, altyapının sürekli entegrasyonu ve teslimi üzerinde de durulur.

Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme sağlanır. “Infrastructure as Code (IaC) ile Otomasyon Eğitimi”, altyapı yönetimi ve otomasyonu alanında değerli bir kaynaktır. Bu bağlamda eğitim, katılımcıların IaC konusunda uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar IaC ile altyapı otomasyonunda yetkinlik kazanır. IaC kullanır. Bu sayede altyapı dağıtım ve yönetim süreçlerini iyileştirirler. Eğitim, işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve operasyonel verimliliğini artırır. Katılımcılar, IaC ve altyapı otomasyon teknolojilerini iş süreçlerine etkin bir şekilde entegre ederler.

Sonuç olarak,  eğitim, IaC ve altyapı otomasyonu teknikleri konusunda kapsamlı bilgi sunar. IT uzmanları ve sistem yöneticileri için değerlidir. Eğitim, altyapı yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Katılımcılar, modern altyapı dağıtım ve yönetim süreçlerinde uzmanlaşır. Bu bağlamda, işletmelerin teknoloji altyapısını modernize eder ve pazar taleplerine hızla yanıt verme kapasitesini artırır. Eğitim, IaC ve altyapı otomasyonunun uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu, katılımcıların işletmelerde bu teknikleri etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Infrastructure as Code (IaC) prensipleri ve önemi.
 2. Popüler IaC araçları ve teknolojileri (Terraform, Ansible, Chef, Puppet vb.).
 3. Altyapı kodu ile konfigürasyon yönetimi ve otomasyon.
 4. Kaynak kodu yönetimi ve sürüm kontrol sistemleri.
 5. CI/CD süreçlerinde IaC kullanımı.
 6. Güvenlik, uyumluluk ve en iyi uygulamalar.
 7. Gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar, ağ ve IT terminolojisi bilgisi.
 2. Yazılım geliştirme, script yazma ve otomasyon konusunda temel bilgi.
 3. Linux/UNIX ve Windows sistemleri üzerinde temel yönetim becerileri.

Kimler Katılmalı

 1. Altyapı yönetim süreçlerini otomatikleştirmek isteyen DevOps mühendisleri ve sistem yöneticileri.
 2. Otomasyon ve kodla altyapı yönetimi konusunda becerilerini geliştirmek isteyen IT profesyonelleri.
 3. İş süreçlerini hızlandırmak, hatayı azaltmak ve verimliliği artırmak isteyen proje yöneticileri ve takım liderleri.
 4. IaC araçlarını ve tekniklerini öğrenmek isteyen yazılım geliştiricileri ve teknik mimarlar.

Outline

 1. Giriş: Infrastructure as Code (IaC) ve Otomasyonun Önemi
  • IaC’e genel bakış ve temel prensipler
  • Otomasyonun iş süreçlerine etkisi
 2. IaC Araçları ve Teknolojileri
  • Popüler IaC araçlarının (Terraform, Ansible, Chef, Puppet) karşılaştırılması
  • Araç seçimi ve kullanım senaryoları
 3. Konfigürasyon Yönetimi ve Altyapı Otomasyonu
  • Altyapı kodu ile konfigürasyon yönetimi
  • Otomasyon script’leri ve kod tabanlı yönetim
 4. Kaynak Kodu Yönetimi ve Sürüm Kontrolü
  • Sürüm kontrol sistemleri (Git vb.)
  • Altyapı kodunun sürüm yönetimi
 5. CI/CD Süreçlerinde IaC Kullanımı
  • Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD)
  • IaC ile CI/CD entegrasyonu
 6. Güvenlik, Uyumluluk ve En İyi Uygulamalar
  • IaC ile güvenlik ve uyumluluk yönetimi
  • En iyi uygulamalar ve performans ipuçları
 7. Uygulama ve Laboratuvar Çalışmaları
  • Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalar
  • Laboratuvar çalışmaları ve hands-on projeler

Eğitim Talep Formu