Generic filters
Search in title

İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri düzey sunum teknikleri eğitimi, özellikle iş dünyasında etkili bir sunum yapmak isteyenler için faydalı olabilir. Bu eğitim, sunum hazırlama süreci, sunum materyalleri, sunum teknikleri ve sunum sırasında kullanılan dil gibi konuları kapsayabilir. Bu eğitimde, sunumun amacına göre nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı, izleyiciyi nasıl etkileyebileceği, sunumda kullanılan grafik ve diğer materyallerin nasıl tasarlanacağı ve sunulacağı gibi konular ele alınabilir. Ayrıca, sunum sırasında kullanılacak beden dilinin ve ses tonunun nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı da ele alınabilir. İleri düzey sunum teknikleri eğitimi, sunum yapmak isteyenlerin kendilerini daha özgüvenli hissetmelerine ve etkili bir sunum yapabilmelerine yardımcı olabilir. Bu eğitim, iş dünyasında ve diğer birçok alanda önemli bir beceridir ve başarıya giden yolda yardımcı olabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

İleri düzey sunum teknikleri eğitimi içeriği, eğitim veren kurumun öğretim yöntemi ve programına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:  
 1. Sunumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
 2. İzleyiciye uygun sunum materyallerinin hazırlanması ve sunum materyallerinin görsel olarak çekici hale getirilmesi
 3. Sunum hazırlama sürecinde kullanılacak araçların (PowerPoint, Prezi vb.) kullanımı
 4. Sunum sırasında kullanılacak dilin seçimi ve dil kullanımı
 5. Sunum yapmanın psikolojik yönleri, özgüven kazanma, kaygı kontrolü ve iletişim teknikleri
 6. Sunumda kullanılacak beden dilinin etkili kullanımı, jest ve mimikler
 7. Sunum sırasında kullanılacak ses tonu ve vurgu teknikleri
 8. İzleyicinin tepkilerinin doğru bir şekilde okunması ve sunumun buna göre yönlendirilmesi
 9. Sorulara ve itirazlara etkili bir şekilde yanıt verme
 10. Sunum sonrasında geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve sunumu geliştirmek için stratejilerin belirlenmesi.
  Bu eğitimde öğrenilenler, daha etkili bir sunum hazırlamak ve sunum sırasında daha etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereken becerileri sağlayabilir.  

Kimler Katılmalı

İleri düzey sunum teknikleri eğitimine katılması önerilenler, iş dünyasında sunum yapmak zorunda olan veya sunum yapmak isteyen herkes olabilir. Özellikle aşağıdaki meslek grupları için faydalı olabilir:  
 1. İşletme yöneticileri ve yöneticilik pozisyonunda olanlar
 2. Satış, pazarlama ve iş geliştirme profesyonelleri
 3. Eğitmenler ve öğretim görevlileri
 4. Hukuk, tıp ve diğer meslek gruplarındaki profesyoneller
 5. Kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar
 6. Proje yöneticileri ve mühendisler
 7. Toplantılar veya konferanslar düzenleyenler
 8. Girişimciler ve startup kurucuları
  Katılımcıların sunum yapma deneyimlerine veya seviyelerine bağlı olarak, eğitim programları farklı seviyelerde sunulabilir. Başlangıç seviyesinden daha ileri düzeye kadar değişen seviyelerde sunum teknikleri eğitimi sunan birçok kurum ve kuruluş vardır.  

Eğitim İçeriği

  İleri düzey sunum teknikleri eğitiminin kapsamı, eğitim veren kurumun öğretim yöntemi ve programına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki konuları içerebilir:   Sunum Hazırlama Süreci
 • Sunumun amacı ve hedefleri
 •  Hedef izleyici kitlesi belirleme
 •  Sunum materyallerinin hazırlanması
 •  Sunum materyallerinin görsel olarak çekici hale getirilmesi
 •  Sunum yapma araçlarının kullanımı
Sunum Teknikleri
 •  Dil kullanımı ve dilin etkisi
 •  Beden dilinin etkili kullanımı
 •  Ses tonu ve vurgu teknikleri
 • İzleyicinin tepkilerinin doğru bir şekilde okunması ve sunumun buna göre yönlendirilmesi
 •  Sorulara ve itirazlara etkili bir şekilde yanıt verme
Sunum Sırasında İletişim Teknikleri
 •  İzleyicinin dikkatini çekme teknikleri
 •  Sunumun akıcı bir şekilde ilerletilmesi
 •  İzleyicilerin ilgisini canlı tutma
 •  Sunum sırasında odaklanma ve kaygı kontrolü
Sunum Sonrası Değerlendirme ve Geliştirme
 •  Geri bildirimleri değerlendirme ve geliştirme stratejileri belirleme
 •  Sunum tekniklerini sürekli olarak geliştirme
Bu konuların yanı sıra, eğitim programları genellikle örnek sunumlar ve uygulamalar içerir. Katılımcılar, kendi sunumlarını hazırlayarak eğitmenlerin ve diğer katılımcıların geri bildirimlerini alabilirler. Eğitim ayrıca, sunum hazırlama sürecinde ve sunum sırasında karşılaşılabilecek zorlukları ele almaya da odaklanabilir.