fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Sunum becerileri, profesyonel dünyada başarıya ulaşmanın kritik bileşenlerinden biridir. İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi, katılımcılara etkileyici ve ikna edici sunumlar hazırlama tekniklerini anlatır. Bununla birlikte, sunma konusunda derinlemesine bilgi ve beceri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim, sunum hazırlama süreçlerinden başlamaktadır. Böylece, görsel ve sözlü sunum tekniklerine, etkileşimli sunum stratejilerini ele alır. Ayrıca, ileri düzey iletişim becerilerine kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Katılımcılar, sunumlarını daha dinamik, etkileyici ve akılda kalıcı hale getirecek teknikleri öğrenmektedir. Aynı zamanda karşılaşabilecekleri zorlukları aşma yöntemlerini de keşfedecekler.

Bu eğitim programı, sunum becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Program, etkili sunum yapmanın sadece hazırlık süreciyle sınırlı değildir. Aynı zamanda sunucunun sahne varlığı, izleyiciyle etkileşim ve mesajın etkili bir şekilde iletilmesi gibi unsurları da kapsadığını vurgular. Katılımcılar, güçlü görsel destekler oluşturmayı, kapsamlı konu araştırmaları yapmayı, ve izleyicilerin dikkatini çekip sürdürmeyi öğrenecekler.

İleri düzey sunum teknikleri eğitimi, özellikle görsel araçların ve teknolojinin sunumlar üzerindeki etkisine odaklanır. Katılımcılar, modern sunum araçları ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda karmaşık verileri ve konuları sadeleştirme ve anlaşılır hale getirme tekniklerini de öğrenecekler. Eğitim, sunum sürecinin her aşamasında etkili iletişim kurma ve izleyici etkileşimi yaratma üzerine yoğunlaşacak.

Sunum sırasında karşılaşılabilecek zorluklar ve bunların üstesinden gelme yöntemleri, eğitimin önemli bir parçasını oluşturur. Katılımcılar, sıkıntılı durumlar ve beklenmedik sorularla başa çıkma stratejilerini öğrenmektedir. Aynı zamanda stres yönetimi ve sahne kaygısı ile başa çıkma tekniklerini de kazanacaklar. Bu beceriler, sunucuların kendilerine olan güvenlerini artırarak, her türlü durumda sakin ve kontrollü bir şekilde sunum yapabilmelerini sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

İleri düzey sunum teknikleri eğitimi içeriği, eğitim veren kurumun öğretim yöntemi ve programına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:  
 1. Sunumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
 2. İzleyiciye uygun sunum materyallerinin hazırlanması ve sunum materyallerinin görsel olarak çekici hale getirilmesi
 3. Sunum hazırlama sürecinde kullanılacak araçların (PowerPoint, Prezi vb.) kullanımı
 4. Sunum sırasında kullanılacak dilin seçimi ve dil kullanımı
 5. Sunum yapmanın psikolojik yönleri, özgüven kazanma, kaygı kontrolü ve iletişim teknikleri
 6. Sunumda kullanılacak beden dilinin etkili kullanımı, jest ve mimikler
 7. Sunum sırasında kullanılacak ses tonu ve vurgu teknikleri
 8. İzleyicinin tepkilerinin doğru bir şekilde okunması ve sunumun buna göre yönlendirilmesi
 9. Sorulara ve itirazlara etkili bir şekilde yanıt verme
 10. Sunum sonrasında geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve sunumu geliştirmek için stratejilerin belirlenmesi.
  Bu eğitimde öğrenilenler, daha etkili bir sunum hazırlamak ve sunum sırasında daha etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereken becerileri sağlayabilir.  

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

İleri düzey sunum teknikleri eğitimine katılması önerilenler, iş dünyasında sunum yapmak zorunda olan veya sunum yapmak isteyen herkes olabilir. Özellikle aşağıdaki meslek grupları için faydalı olabilir:  
 1. İşletme yöneticileri ve yöneticilik pozisyonunda olanlar
 2. Satış, pazarlama ve iş geliştirme profesyonelleri
 3. Eğitmenler ve öğretim görevlileri
 4. Hukuk, tıp ve diğer meslek gruplarındaki profesyoneller
 5. Kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar
 6. Proje yöneticileri ve mühendisler
 7. Toplantılar veya konferanslar düzenleyenler
 8. Girişimciler ve startup kurucuları
  Katılımcıların sunum yapma deneyimlerine veya seviyelerine bağlı olarak, eğitim programları farklı seviyelerde sunulabilir. Başlangıç seviyesinden daha ileri düzeye kadar değişen seviyelerde sunum teknikleri eğitimi sunan birçok kurum ve kuruluş vardır.  

Outline

  İleri düzey sunum teknikleri eğitiminin kapsamı, eğitim veren kurumun öğretim yöntemi ve programına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki konuları içerebilir:   Sunum Hazırlama Süreci
 • Sunumun amacı ve hedefleri
 •  Hedef izleyici kitlesi belirleme
 •  Sunum materyallerinin hazırlanması
 •  Sunum materyallerinin görsel olarak çekici hale getirilmesi
 •  Sunum yapma araçlarının kullanımı
Sunum Teknikleri
 •  Dil kullanımı ve dilin etkisi
 •  Beden dilinin etkili kullanımı
 •  Ses tonu ve vurgu teknikleri
 • İzleyicinin tepkilerinin doğru bir şekilde okunması ve sunumun buna göre yönlendirilmesi
 •  Sorulara ve itirazlara etkili bir şekilde yanıt verme
Sunum Sırasında İletişim Teknikleri
 •  İzleyicinin dikkatini çekme teknikleri
 •  Sunumun akıcı bir şekilde ilerletilmesi
 •  İzleyicilerin ilgisini canlı tutma
 •  Sunum sırasında odaklanma ve kaygı kontrolü
Sunum Sonrası Değerlendirme ve Geliştirme
 •  Geri bildirimleri değerlendirme ve geliştirme stratejileri belirleme
 •  Sunum tekniklerini sürekli olarak geliştirme
Bu konuların yanı sıra, eğitim programları genellikle örnek sunumlar ve uygulamalar içerir. Katılımcılar, kendi sunumlarını hazırlayarak eğitmenlerin ve diğer katılımcıların geri bildirimlerini alabilirler. Eğitim ayrıca, sunum hazırlama sürecinde ve sunum sırasında karşılaşılabilecek zorlukları ele almaya da odaklanabilir.

Eğitim Talep Formu

Temel Muhasebe Eğitimi

Temel Muhasebe Eğitimi, finansal bilgilerin temellerini kavramayı amaçlar. Bu eğitim, muhasebenin temel prensipleri, finansal tabloların hazırlanması ve anlaşılmasını ele alır. Bunun yanı sıra, mali işlemlerin

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Satışçılar İçin Pazarlama

Satışçılar İçin Pazarlama Eğitimi, satış profesyonellerinin pazarlama bilgilerini artırarak satış performanslarını maksimize etmeyi amaçlar. Bu eğitim, pazar araştırması, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, ürün pozisyonlandırması ve etkili

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.