fbpx
Generic filters
Search in title

IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti

Eğitim Hakkında

IIBA CBAP Eğitimi, iş analizi alanında profesyonel gelişim sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim programıdır. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından akredite edilmiştir. Katılımcılara iş analizi disiplininin temel prensiplerini, metodolojilerini ve en iyi uygulamalarını öğretmeyi hedefler. Program, özellikle iş analisti olarak kariyer yapmak isteyenler içindir. Buna ek olarak, mevcut iş analistlerinin becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için idealdir.

CBAP , iş gereksinimlerinin analizi, çözüm değerlendirme, stakeholder yönetimi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konuları içerir. Eğitim sürecinde, katılımcılar gerçek dünya senaryolarını analiz etme ve karmaşık iş problemlerine çözüm bulma becerilerini geliştireceklerdir. Bu eğitim aynı zamanda CBAP sertifikasyonu için gereken bilgi ve hazırlık sürecini de kapsar. Böylece katılımcılar sınavı başarıyla geçmek için gerekli araçlara ve kaynaklara sahip olurlar.

IIBA CBAP Eğitimi, iş analizi alanında uluslararası bir sertifikasyon olan CBAP için zemin hazırlar. CBAP sertifikası, iş analizi alanında önemli bir yeterlilik göstergesi olarak kabul edilir. Bu alanda kariyer yapmak isteyen bireyler için büyük bir avantaj sağlar. Eğitim programı, katılımcıların analitik düşünme, problem çözme, karar verme ve iletişim becerilerini geliştirir Aynı zamanda iş analizi araçları ve teknikleri konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

CBAP eğitimi, iş analizi alanında kariyer yapmak isteyen yeni başlayanlar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Aynı zamanda deneyimli iş analistlerinin becerilerini ve bilgilerini güncel tutmalarına yardımcı olur. Bu eğitim, iş analizi konusunda uzmanlaşmak en iyi uygulamaları öğrenmek isteyen herkes için değerlidir. İş analizi, projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve iş hedeflerine ulaşılması için kritik öneme sahip olduğundan, CBAP eğitimi, iş dünyasında etkin ve başarılı bir rol oynamak isteyen her profesyonel için önemlidir. Bu eğitim programı, katılımcılara iş analizi alanında güçlü bir temel sağlar. Onları iş dünyasının karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinliklere ulaştırır.

 

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. İş Analizi Temelleri: İş analizinin tanımı, önemi ve rolü.
 2. IIBA CBAP Sertifikasyonu: CBAP sertifikasyonu hakkında bilgi, sınav hazırlığı ve sertifikasyon süreci.
 3. İş Analizi Süreçleri: İş analizi süreçlerinin anlamı ve uygulanması.
 4. Gereksinimler Yönetimi: İş analizi gereksinimlerini belirleme, dokümantasyon ve yönetme.
 5. İş Modelleme: İş süreçleri ve sistemlerin modellemesi.
 6. İş Analizi Teknikleri: İş analizi için kullanılan teknikler ve araçlar.
 7. İş Analizi Dokümantasyonu: Gereksinim belgeleri, iş akışları ve prototiplerin oluşturulması.
 8. İletişim ve İşbirliği: Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği.
 9. Proje Yönetimi: İş analizi süreçlerinin proje yönetimi ile entegrasyonu.
 10. İş Analisti Becerileri: İş analistlerinin sahip olması gereken temel beceriler.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti Eğitimi, aşağıdaki kişilere yöneliktir:
 • İş Analistleri
 • İş Süreç Analistleri
 • Proje Yöneticileri
 • İş Danışmanları
 • İş Geliştirme Yöneticileri
Bu eğitim, iş analizi disiplininde kariyer yapmak veya mevcut becerileri geliştirmek isteyen profesyoneller için uygundur.

Outline

Eğitim İçeriği

Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları içeren kapsamlı bir eğitim programını içerebilir:

Modül 1: İş Analizi Temelleri

 • İş analizinin tanımı ve rolü
 • İş analizinin önemi

Modül 2: IIBA CBAP Sertifikasyonu

 • CBAP sertifikasyonu hakkında genel bilgi
 • CBAP sınavı ve hazırlığı

Modül 3: İş Analizi Süreçleri

 • İş analizi süreçlerinin aşamaları ve uygulanması

Modül 4: Gereksinimler Yönetimi

 • Gereksinimlerin belirlenmesi, dokümantasyonu ve yönetimi

Modül 5: İş Modelleme

 • İş süreçlerinin ve sistemlerin modellemesi

Modül 6: İş Analizi Teknikleri

 • İş analizi için kullanılan teknikler ve araçlar

Modül 7: İş Analizi Dokümantasyonu

 • Gereksinim belgeleri, iş akışları ve prototiplerin oluşturulması

Modül 8: İletişim ve İşbirliği

 • Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği

Modül 9: Proje Yönetimi

 • İş analizi süreçlerinin proje yönetimi ile entegrasyonu

Modül 10: İş Analisti Becerileri

 • İş analistlerinin sahip olması gereken temel beceriler
IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti Eğitimi, iş analizi alanında uzmanlık kazanmak isteyen profesyonellere rehberlik eder ve CBAP sertifikasyonu için gereken bilgiyi sağlar. Bu sertifikasyon, iş analizi kariyerinizi ilerletmenize yardımcı olabilir.  

Eğitim Talep Formu