fbpx
Generic filters
Search in title

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Uygulama Eğitimi, işletmelerin süreklilik planlaması içindir. Bunun yanında iş sürekliliği yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. Bu eğitim, ISO 22301 standardına dayanarak iş sürekliliği yönetimi süreçlerini anlatır. Katılımcıları bu süreçleri uygulamada destekler.

Eğitim sürecinde, katılımcılar iş sürekliliği yönetimi kavramını ve standart gereksinimlerini öğrenirler. ISO 22301 standardının temel ilkelerini ve yönetim sistemini anlamaları sağlanır. Katılımcılar, iş sürekliliği politikası, risk değerlendirmesi, iş sürekliliği planlama ve iş sürekliliği egzersizleri uygulamada öğrenirler.

Eğitimin bir diğer önemli bileşeni, iş sürekliliği yönetimi için gereken dokümantasyonun oluşturulması ve sürdürülmesidir. Katılımcılar, iş sürekliliği yönetim planı, süreklilik prosedürleri, acil durum planları ve diğer dokümantasyon gereksinimlerini uygular. Böylece, bu süreçleri anlamayı ve uygulamayı öğrenirler.

Ayrıca, katılımcılar ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standart gereksinimlerine uygun olarak iş sürekliliği planlama ve hazırlık süreçlerini pratiğe dökerler. Bu süreçler, risk değerlendirmesi, acil durum planları, operasyonel risklerin yönetimi ve işletme hazırlığını unsurları içerir. İş sürekliliği egzersizleri ve testleri sayesinde, katılımcılar iş sürekliliği planlarının etkinliğini değerlendirme ve iyileştirir.

Gerçek senaryolara dayalı egzersizler, katılımcıların işletmelerin karşılaşabileceği acil durumları ve kesintileri ele almayı uygulayarak öğrenir. Bu egzersizler, kriz durumlarına yönelik hazırlık ve tepki verme yeteneklerini geliştirir. İşletmelerin acil durumlara ve kesintilere karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Aynı zamanda, iş sürekliliği planlarının güncel ve etkili olmasını sağlamak için iyileştirme fırsatları sunar.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Uygulama Eğitimi, işletmelerin iş sürekliliği yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulamasına yardımcı olur. Bu sayede, işletmeler acil durumlar ve kesintilerle başa çıkma yeteneklerini geliştirir, iş sürekliliğini sağlama kabiliyetlerini artırır ve önemli operasyonel riskleri azaltır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Uygulama Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

ISO 22301 uygulama eğitimi kapsamında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • ISO 22301 standardının tanımı ve amacı
 • İş sürekliliği yönetimi kavramı ve süreci
 • İş sürekliliği risk yönetimi ve analizi
 • İş sürekliliği planlaması ve üretimi
 • İş sürekliliği test ve çalışmaları
 • İş sürekliliği sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirme
 • İş sürekliliği yönetim sistemi (BCMS) uygulaması ve denetimi
 • İş sürekliliği yönetimi ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler
Bu eğitim, iş sürekliliği yönetimi konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgi sahibi olmanıza olanak tanır ve organizasyonların iş sürekliliği yönetimi sürecini etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olacaktır.

Ön Koşullar

ISO 22301 uygulama eğitimi için belirli bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, genellikle şunlar gerekli olabilir:  
 • İşletme veya işletmelerle ilgili temel bilgi: Eğitimi almak isteyen kişilerin, işletme yönetimi, işletme süreçleri ve risk yönetimi gibi konulara dair temel bilgiye sahip olması beklenir.
 • İşletme yöneticisi, müdür, danışman veya benzeri bir rol: Eğitimi almak isteyen kişilerin, bir organizasyonda yönetici, müdür, danışman veya benzeri bir rolde çalışması beklenir.
  Bu ön koşullar, ISO 22301 uygulama eğitimi veren kurum veya kuruluşlar tarafından değişebilir. Eğitimi almak isteyen kişilerin, eğitimi veren kurum veya kuruluşun ön koşullarını kontrol etmeleri önerilir.

Kimler Katılmalı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Uygulama Eğitimi, şunlar için uygun olabilir:  
 • İşletme yöneticileri ve müdürleri: İşletmelerin iş sürekliliği yönetimi sürecini uygulamak ve yönetmek isteyen yöneticiler ve müdürler.
 • Risk yönetimi ve iş sürekliliği danışmanları: Organizasyonların iş sürekliliği yönetimi sürecini tasarlamak, uygulamak ve denetlemek isteyen danışmanlar.
 • İş sürekliliği yönetimi sorumluları: Organizasyonların iş sürekliliği yönetimi sürecinde görev alan ve sürecin uygulanmasından sorumlu olan kişiler.
 • İş sürekliliği yönetimi sistemi (BCMS) uygulayıcıları: İş sürekliliği yönetimi sistemi (BCMS) kurmak ve uygulamak isteyen kişiler.
  Eğitimi almak isteyen kişilerin, iş sürekliliği yönetimi ve risk yönetimi konularına olan ilgileri ve bu konularla ilgili mevcut bilgileri de eğitimin verimliliği açısından önemlidir.

Outline

 • ISO 22301 Temel Eğitim İçeriği
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemine Giriş
 • İş Sürekliliği Tanımları,
 • İş SürekliliğiYönetim Sistemi ile ilgili Temel kavramlar,
 • İş Sürekliliği Mevzuatları ve Uygulamaları
 • ISO 22301 Standartları Nelerdir
 • İş SürekliliğiYönetim Sistemi Kavramının ve sistematiği,
 • ISO 22301Kapsam Belirleme
 • ISO 22301Standardın Maddelerinin Açıklanması,
 • Pratik Çalışmalar Örnek Uygulamalar
 • ISO 22301 ile ilgili uygulama çalışmaları

Eğitim Talep Formu