fbpx
Generic filters
Search in title

TOGAF İçin Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Eğitim Hakkında

TOGAF İçin Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi, vizyoner liderleri şekillendirir. Bu eğitim, TOGAF çerçevesini kullanarak stratejik planlama ve yönetim tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, organizasyonel hedeflere ulaşmak için kurumsal mimari stratejilerini nasıl tasarlayacaklarını ve uygulayacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, TOGAF’ın iş hedefleriyle uyumunu nasıl sağlayacaklarını keşfederler. Bu keşif, iş ve IT hedeflerinin entegre edilmesinin yolunu açar.

Eğitim, vizyon oluşturma ve hedef belirleme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, uzun vadeli hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme yöntemlerini öğrenirler. Bu öğrenim, organizasyonun geleceğini şekillendirir ve sürdürülebilir büyüme sağlar. Aynı zamanda, değişen pazar koşullarına ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu kolaylaştırır.

Stratejik planlamanın uygulanması ve izlenmesi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, stratejik planları uygulama ve performansı ölçme tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, planların etkinliğini artırır ve organizasyonel başarıyı destekler. Aynı zamanda, sürekli iyileştirme fırsatlarını belirler ve stratejik yönlendirmeyi sağlar.

Eğitim, ayrıca, paydaş yönetimi ve iletişim stratejilerine de odaklanır. Katılımcılar, stratejik planların önemini ve değerini paydaşlara nasıl ileteceklerini öğrenirler. Bu iletişim, paydaşların desteğini ve katılımını artırır. Aynı zamanda, projelerin ve girişimlerin daha geniş bir kabulünü sağlar.

TOGAF İçin Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların TOGAF çerçevesini kullanarak etkili stratejik planlar oluşturmalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, stratejik planlama ve kurumsal mimari yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, organizasyonlarının stratejik yönünü belirleyebilir ve yönlendirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, TOGAF çerçevesi kullanılarak stratejik planlama ve yönetim konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, vizyon geliştirme, planlama, uygulama ve izleme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, iş ve IT stratejilerini entegre etme ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. TOGAF’ın Temel Prensipleri: TOGAF çerçevesinin ana hatları, terminolojisi ve yapısal unsurları hakkında bilgi edinme.
 2. Stratejik Planlama Süreçleri: Uzun vadeli hedefler belirleme, kaynakların etkin dağıtımı ve planların uygulanması.
 3. Yönetim ve Liderlik: Stratejik planları yönetme, takım liderliği yapma ve kurumsal mimari projelerinde etkili iletişim kurma becerileri.
 4. Değişim Yönetimi: Değişim süreçlerini yönetme ve kuruluş içinde uyumu sağlama stratejileri.
 5. Teknoloji Entegrasyonu: İş ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümleri entegre etme ve yönetme.

Ön Koşullar

 • Temel düzeyde kurumsal mimari veya proje yönetimi bilgisi.
 • İş süreçleri, teknoloji ve stratejik planlama konularına ilgi duymak.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal mimarlar, IT yöneticileri ve strateji danışmanları.
 • Stratejik planlama, değişim yönetimi ve kurumsal mimari alanlarında kariyer yapmak isteyen profesyoneller.
 • TOGAF sertifikasyonunu almayı hedefleyen veya mevcut bilgilerini güncellemek isteyen bireyler.

Outline

 1. Giriş:
  • TOGAF’a Genel Bakış
  • Stratejik Planlama ve Yönetimin Temelleri
 2. Stratejik Planlama Süreçleri:
  • Hedef Belirleme
  • Kaynak Dağıtımı ve Planlama
 3. Yönetim ve Liderlik:
  • Etkili Liderlik Teknikleri
  • Takım Yönetimi ve Motivasyon
 4. Değişim Yönetimi:
  • Değişim Süreçlerinin Yönetilmesi
  • Kurumsal Uyum ve Kültür Yönetimi
 5. Teknoloji ve İnovasyon:
  • Teknolojik Çözümlerin Entegrasyonu
  • İnovasyon Yönetimi ve Teknolojik Trendler
 6. Uygulama ve Vaka Çalışmaları:
  • Gerçek Dünya Senaryoları
  • Stratejik Planlama Atölye Çalışmaları

Eğitim Talep Formu