fbpx
Generic filters
Search in title

HTML5 CSS3 and JavaScript Eğitimi

Eğitim Hakkında

HTML5, CSS3 ve JavaScript Eğitimi, web geliştiricilere modern web tasarımı ve geliştirmesi konusunda kapsamlı bir temel sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir programdır. Bunlar, günümüz web uygulamalarının temel taşlarıdır ve bu eğitim ile bu teknolojilerin entegrasyonunu öğrenerek etkili web uygulamaları geliştirebilirsiniz.

HTML5 CSS3 and JavaScript Eğitimi ilk bölümde, HTML5’in temellerini odak alıyor. HTML5 ile web sayfaları oluşumu, semantik etiketler, gömülü medya ve diğer yeni özellikleri kapsayan konuları ele alıyoruz. Katılımcılar, web sayfalarının temel yapı taşları olan HTML5 öğelerini nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

İkinci bölümde, CSS3’ün nasıl kullanılacağına dair eğitim veriyoruz. CSS3 ile sayfa düzenlemeleri, animasyonlar, geçişler ve duyarlı tasarımlar oluşturmayı öğreniyoruz. Katılımcılar, web sayfalarını görsel açıdan çekici hale getirmek için CSS3 stillemelerini nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.

Üçüncü bölümde ise JavaScript’e geçiş yapıyoruz. JavaScript ile web sayfalarına etkileşimli özellikler eklemeyi, DOM ile çalışmayı ve temel programlama kavramlarını kapsıyoruz. Ayrıca, JavaScript ile form doğrulama, olay işleyicileri ve AJAX ile çalışma gibi daha ileri konulara da değiniyoruz.

Dördüncü bölümde, bu üç teknolojiyi bir araya getirerek, gerçek dünya uygulamalarını simüle eden projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanında HTML5, CSS3 ve JavaScript’i kullanarak, interaktif ve duyarlı web uygulamaları geliştirmeye yönelik pratik uygulamalar yapıyoruz.

Güvenlik konusunda da önemli bilgiler veriyoruz. Web sayfalarının güvenliğini sağlama, cross-site scripting (XSS) ve diğer güvenlik açıklarından korunma tekniklerini öğreniyoruz.

HTML5 CSS3 and JavaScript Eğitimi, web tasarımı ve geliştirmesi konusunda yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes için idealdir. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar, farklı deneyim seviyelerine sahip katılımcılara uygun olan bu program, katılımcılara modern web uygulamaları geliştirmede gereken becerileri kazandırır.

Diğer tüm JavaScript ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

HTML5, CSS3 ve JavaScript Eğitimi, aşağıdaki konuları içermektedir:
 1. HTML5: HTML5 etiketlerinin kullanımı, semantik etiketler, form elemanları, video ve ses etiketleri, yapılandırılmış veri gibi konular.
 2. CSS3: CSS3 stil kurallarının yazılması, sınıf ve id seçicileri, pozisyonlamalar, animasyonlar, görünürlük, fondaki görsel efektler gibi konular.
 3. JavaScript: JavaScript kodlarının yazılması ve uygulanması, değişkenler, döngüler, koşullu ifadeler, fonksiyonlar, diziler, nesne yapısı, DOM (Document Object Model) manipülasyonu gibi konular.
 4. Dinamik İçerik Oluşturma: AJAX teknolojisi kullanarak dinamik içerik oluşturma ve yönetme, veri görüntüleme ve yapılandırma, verileri sunucuya gönderme ve sunucudan veri alma gibi konular.
 5. jQuery: jQuery kütüphanesinin kullanımı, etkileşimli web uygulamaları oluşturma, animasyonlar, ajax istekleri gibi konular.

Ön Koşullar

HTML5, CSS3 ve JavaScript Eğitimi için önkoşullar şunlardır:
 1. Temel HTML bilgisi: Katılımcılar HTML etiketlerinin kullanımı hakkında temel bir fikir sahibi olmalıdır.
 2. Temel CSS bilgisi: Katılımcılar CSS stil kurallarının yazılması hakkında temel bir fikir sahibi olmalıdır.
 3. Temel Programlama Bilgisi: Katılımcılar programlama kavramlarını anlamalı, değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, koşullu ifadeler gibi temel kavramları tanımalıdır.
Bu önkoşullar, katılımcıların daha verimli çalışmasını ve eğitim sırasındaki konuları daha kolay anlamasını sağlar. Ancak, eğitimin amacı da temel bilgileri geliştirmek olduğu için, eğitim sırasında bu konular da işlenecektir.

Kimler Katılmalı

HTML5, CSS3 ve JavaScript Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 1. Web Geliştiricileri: Eğitim, web sitelerinin geliştirilmesi ve yapılandırılması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen web geliştiricilerine yöneliktir.
 2. Front-End Geliştiricileri: Eğitim, web sitelerinin görsel yapısının oluşturulması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen front-end geliştiricilere yöneliktir.
 3. Full-Stack Geliştiriciler: Eğitim, tamamıyla web sitelerinin geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen full-stack geliştiricilere yöneliktir.
 4. Web Tasarımcıları: Eğitim, web sitelerinin görsel tasarımının yapılandırılması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen web tasarımcılarına yöneliktir.
Bu eğitim, başlamak isteyen veya web geliştirme konularında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkes için uygun bir seçenektir. Eğitim, katılımcıların web geliştirme konularındaki bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve onların profesyonel web geliştiricisi olarak kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacaktır.

Outline

A Quick Overview of Web Development

 • HTML is Part of a Team
 • Client-side Programming
 • Server-side Programming
 • Web Development Technologies
 

Introduction to HTML

 • Exercise: A Simple HTML Document
 • Getting Started with a Simple HTML Document
 • HTML Elements, Attributes, and Comments
 • The HTML Skeleton
 • Viewing the Page Source
 • Special Characters
 • HTML Elements and Special Characters
 • History of HTML
 • The lang Attribute
 

Paragraphs, Headings, and Text

 • Paragraphs
 • Heading Levels
 • Breaks and Horizontal Rules
 • Exercise: Paragraphs, Headings, and Text
 • The div Tag
 • Creating an HTML Page
 • Quoted Text
 • Preformatted Text
 • Inline Semantic Elements
 • Exercise: Adding Inline Elements
 

HTML Links

 • Links Introduction
 • Text Links
 • Absolute Relative Paths
 • Targeting New Tabs
 • Email Links
 • Exercise: Adding Links
 • Lorem Ipsum
 • The title Attribute
 • Linking to a Specific Location on the Page
 • Targeting a Specific Location on the Page
 

HTML Images

 • Inserting Images
 • Image Links
 • Adding Images to the Document
 • Exercise: Adding Images to the Page
 • Providing Alternative Images
 

HTML Lists

 • Unordered Lists
 • Ordered Lists
 • Definition Lists
 • Exercise: Creating Lists
 

Crash Course in CSS

 • Benefits of Cascading Style Sheets
 • CSS Rules
 • Selectors
 • Combinators
 • Precedence of Selectors
 • How Browsers Style Pages
 • CSS Resets
 • CSS Normalizers
 • External Stylesheets, Embedded Stylesheets, and Inline Styles
 • Exercise: Creating an External Stylesheet
 • Exercise: Creating an Embedded Stylesheet
 • Exercise: Adding Inline Styles
 • Div and span
 • Exercise: Styling div and span
 • Media Types
 • Units of Measurement
 • Inheritance
 

CSS Fonts

 • Font-family
 • Font-face
 • Font-size
 • Font-style
 • Font-variant
 • Font-weight
 • Line-height
 • Font shorthand
 • Exercise: Styling Fonts
 

Color and Opacity

 • About Color and Opacity
 • Color and Opacity Values
 • Color
 • Opacity
 • Exercise: Adding Color and Opacity to Text
 

CSS Text

 • Letter-spacing
 • Text-align
 • Text-decoration
 • Text-indent
 • Text-shadow
 • Text-transform
 • White-space
 • Word-break
 • Word-spacing
 • Exercise: Text Properties
 

JavaScript Basics

 • JavaScript EcmaScript
 • The HTML DOM
 • JavaScript Syntax
 • Accessing Elements
 • Where Is JavaScript Code Written?
 • JavaScript Objects, Methods, and Properties
 • Exercise: Alerts, Writing, and Changing Background Color
 

Variables, Arrays, and Operators

 • JavaScript Variables
 • A Loosely Typed Language
 • Google Chrome DevTools
 • Storing User-Entered Data
 • Exercise: Using Variables
 • Constants
 • Arrays
 • Exercise: Working with Arrays
 • Associative Arrays
 • Playing with Array Methods
 • JavaScript Operators
 • The Modulus Operator
 • Playing with Operators
 • The Default Operator
 • Exercise: Working with Operators
 

JavaScript Functions

 • Global Objects and Functions
 • Exercise: Working with Global Functions
 • User-defined Functions
 • Exercise: Writing a JavaScript Function
 • Returning Values from Functions
 

Built-In JavaScript Objects

 • Strings
 • Math
 • Date
 • Helper Functions
 • Exercise: Returning the Day of the Week as a String
 

Conditionals and Loops

 • Conditionals
 • Short-circuiting
 • Switch / Case
 • Ternary Operator
 • Truthy and Falsy
 • Exercise: Conditional Processing
 • Loops
 • While and do…while Loops
 • For Loops
 • Break and continue
 • Exercise: Working with Loops
 • Array: forEach()
 • Event Handlers and Listeners
 • On-event Handlers
 • Exercise: Using On-event Handlers
 • The addEventListener() Method
 • Anonymous Functions
 • Capturing Key Events
 • Exercise: Adding Event Listeners
 • Benefits of Event Listeners
 • Timers
 • Typing Test
 

The HTML Document Object Model

 • CSS Selectors
 • The innerHTML Property
 • Nodes, NodeLists, and HTMLCollections
 • Accessing Element Nodes
 • Exercise: Accessing Elements
 • Dot Notation and Square Bracket Notation
 • Accessing Elements Hierarchically
 • Exercise: Working with Hierarchical Elements
 • Accessing Attributes
 • Creating New Nodes
 • Focusing on a Field
 • Shopping List Application
 • Exercise: Logging
 • Exercise: Adding EventListeners
 • Exercise: Adding Items to the List
 • Exercise: Dynamically Adding Remove Buttons to the List Items
 • Exercise: Removing List Items
 • Exercise: Preventing Duplicates and Zero-length Product Names
 • Manipulating Tables
 

HTML Forms

 • How HTML Forms Work
 • The form Element
 • Form Elements
 • Buttons
 • Exercise: Creating a Registration Form
 • Checkboxes
 • Radio Buttons
 • Exercise: Adding Checkboxes and Radio Buttons
 • Fieldsets
 • Select Menus
 • Textareas
 • Exercise: Adding a Select Menu and a Textarea
 • HTML Forms and CSS
 

JavaScript Form Validation

 • Server-side Form Validation
 • HTML Form Validation
 • Accessing Form Data
 • Form Validation with JavaScript
 • Exercise: Checking the Validity of the Email and URL Fields
 • Checking Validity on Input and Submit Events
 • Adding Error Messages
 • Validating Textareas
 • Validating Checkboxes
 • Validating Radio Buttons
 • Validating Select Menus
 • Exercise: Validating the Ice Cream Order Form
 • Giving the User a Chance
 

Regular Expressions

 • Getting Started
 • Regular Expression Syntax
 • Backreferences
 • Form Validation with Regular Expressions
 • Cleaning Up Form Entries
 • Exercise: Cleaning Up Form Entries
 • A Slightly More Complex Example

Eğitim Talep Formu

JavaScript Eğitimi

JavaScript Eğitimi: Web Uygulamalarını Canlandırma Sanatı Kurumlar için JavaScript Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Rekabet Avantajını Artırmada JavaScript’in Rolü JavaScript, web uygulamalarına dinamik özellikler eklemek için kullanılan

Eğitimi İncele »

JSON JavaScript Eğitimi

JSON (JavaScript Object Notation) JavaScript Eğitimi, web geliştiricilere veri yapılarını serileştirme ve JSON verileri ile çalışma becerilerini artırmak adına kapsamlı bir eğitim sunar. JSON, veri

Eğitimi İncele »

JSON JavaScript Eğitimi

JSON (JavaScript Object Notation) JavaScript Eğitimi, web geliştiricilere veri yapılarını serileştirme ve JSON verileri ile çalışma becerilerini artırmak adına kapsamlı bir eğitim sunar. JSON, veri

Eğitimi İncele »