fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Düzey Oracle BI Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri Düzey Oracle BI Eğitimi, becerileri derinleştirir. Bu eğitim, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) platformunun kullanımı üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, raporlama, analiz, dashboard oluşturma ve veri entegrasyonu gibi alanlarda ileri teknikler öğrenirler. Aynı zamanda, iş zekası çözümlerini tasarlama, geliştirme ve dağıtma konularında kapsamlı bilgiler edinirler. Bu bilgi birikimi, veriye dayalı karar alma süreçlerini destekler ve iş zekası projelerinin başarısını artırır.

Eğitim, raporlama ve analiz yeteneklerini geliştirir. Katılımcılar, OBIEE içinde dinamik raporlar oluşturma ve karmaşık analizler yapma yöntemlerini öğrenirler. Bu öğrenim, iş zekası raporlarının değerini ve kullanılabilirliğini artırır.

Dashboard ve veri görselleştirme üzerine de odaklanılır. Bu sayede katılımcılar, etkileyici ve anlaşılır dashboardlar tasarlama tekniklerini keşfederler. Bu keşif, karar vericilere verileri kolayca anlama ve yorumlama imkanı sunar.

Veri entegrasyonu ve modelleme de eğitimde yer alır. Katılımcılar, farklı veri kaynaklarını OBIEE ile nasıl entegre edeceklerini ve veri modellerini nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Bu bilgi, veri bütünlüğünü ve analizlerin doğruluğunu sağlar.

İleri Düzey Oracle BI Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların OBIEE platformunda etkili iş zekası çözümleri geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, raporlama, dashboard tasarımı, veri entegrasyonu ve veri modelleme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, iş zekası projelerini başarıyla yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, OBIEE platformunu ileri düzeyde kullanma konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Böylece katılımcılar, iş zekası çözümlerini tasarlama, geliştirme ve uygulama konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veriye dayalı karar verme süreçlerini güçlendirecek araçlara ve tekniklere sahip olurlar. Bu sayede edindikleri beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • İleri düzey raporlama teknikleri ve analitik fonksiyonlar.
 • Dashboard ve analitik uygulamaların geliştirilmesi.
 • Veri modelleme ve ETL süreçlerinin optimizasyonu.
 • Güvenlik, yönetim ve performans tuning stratejileri.
 • Oracle BI Publisher ile rapor dağıtımı ve yönetimi.
 • OBIEE ile harici veri kaynaklarına entegrasyon.

Ön Koşullar

 • Oracle BI Foundation Suite temellerine hakimiyet.
 • SQL ve veritabanı tasarımı hakkında temel bilgi.
 • Temel raporlama ve analiz konularında deneyim.

Kimler Katılmalı

 • Oracle BI raporlama ve analiz araçlarını kullanarak iş zekası çözümleri geliştiren ileri düzey kullanıcılar.
 • Veri analistleri, BI geliştiricileri ve IT profesyonelleri.
 • İş zekası ve veri depolama projelerinde çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişiler.

Outline

Gün 1: İleri Düzey Raporlama ve Analiz

 • İleri düzey raporlama teknikleri ve BI Publisher kullanımı.
 • Analitik fonksiyonlar ve veri görselleştirme.
 • Dashboard geliştirme ve kullanıcı etkileşimli raporlamalar.

Gün 2: Veri Modelleme ve ETL Süreçleri

 • Veri modelleme en iyi uygulamaları ve stratejileri.
 • ETL (Extract, Transform, Load) süreçlerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu.
 • OBIEE’de veri bütünlüğü ve kalitesinin sağlanması.

Gün 3: Güvenlik, Yönetim ve Performans

 • OBIEE güvenlik modeli ve kullanıcı yönetimi.
 • Sistem yönetimi ve bakımı için en iyi uygulamalar.
 • Performans tuning teknikleri ve ölçeklenebilirlik stratejileri.
Her günün sonunda, öğrenilen konuları pekiştirmek ve gerçek dünya senaryolarında uygulama becerisi kazandırmak için pratik laboratuvar çalışmaları ve case study incelemeleri yer alacaktır. Bu eğitim, katılımcılara Oracle BI platformunu daha etkin kullanma ve iş zekası projelerinde daha ileri düzey sorunları çözme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Talep Formu