Generic filters
Search in title

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) eğitimi, işletmelerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yürütmek için ihtiyaç duydukları teorik bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, işletmelerin insan kaynakları yönetimi stratejilerini belirlemelerine, işe alım, seçme ve yerleştirme süreçlerini yönetmelerine, eğitim ve geliştirme programları tasarlamalarına, performans değerlendirmelerini yapmalarına ve ücret ve yan haklarla ilgili kararlar vermelerine yardımcı olur. İKY eğitimi, genellikle işletme, yönetim veya psikoloji gibi ilgili bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan bireyler için tasarlanmıştır. Eğitim programları, İKY temelleri, insan kaynakları yönetimi teknikleri, çalışanlar arası ilişkiler, iş yasaları ve etik konuları gibi bir dizi konuyu kapsar. İKY eğitimi, işletmelerin insan kaynakları yönetimi alanında etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında çalışanların kariyerlerinde ilerlemelerine ve daha yüksek seviyelere terfi etmelerine yardımcı olabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) eğitimi içeriği, programın verildiği kuruma ve programın uzunluğuna göre değişebilir. Ancak genellikle İKY eğitimi, aşağıdaki konuları kapsar:  
  1. İnsan Kaynakları Yönetimi Temelleri: İKY’nin tanımı, amacı ve işlevleri, insan kaynakları yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi tarihi ve geleceği.
  2. İşe Alım ve Seçme: İş tanımı ve iş analizi, işe alım ve seçme süreci, mülakat teknikleri, referans kontrolü, yasal mevzuat ve işe alımın etik boyutu.
  3. Eğitim ve Geliştirme: Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim tasarımı, eğitim yönetimi, eğitim etkinliği değerlendirme, yasal mevzuat ve eğitimin etik boyutu.
  4. Performans Yönetimi: Performans yönetimi kavramı, performans yönetimi sistemi tasarımı, performans ölçüm teknikleri, performans değerlendirme, performans geri bildirimleri, performans yönetimi yasal mevzuatı ve performans yönetiminin etik boyutu.
  5. Ücretlendirme ve Yan Haklar: Ücret yönetimi, ücret sistemleri tasarımı, ücret artışı, yan haklar ve yasal mevzuat.
  6. İşçi İlişkileri ve Yasal Mevzuat: İşçi sendikaları, grev, lokavt, toplu iş sözleşmesi, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma saatleri, izinler, sosyal güvenlik yasaları ve yasal düzenlemeler.
  7. İşletme Etikleri: İşletme etiği kavramı, işletme etiği yaklaşımları, işletme etiği uygulamaları, işletme etiği yönetimi ve işletme etiğinin İKY’ye etkisi.
 

Kimler Katılmalı

İKY alanında yeni başlayanlar: İKY alanında yeni başlayanlar, İKY’nin temel kavramlarını, insan kaynakları yönetimi süreçlerini ve yasal düzenlemeleri öğrenmek isteyenler için İKY eğitimi faydalı olabilir.   İKY alanında çalışanlar: İKY alanında çalışanlar, İKY konusunda kendilerini geliştirmek, iş becerilerini artırmak ve kariyerlerinde ilerlemek için İKY eğitimine katılabilirler. İşletme yöneticileri ve liderleri: İşletme yöneticileri ve liderleri, işletmelerinde insan kaynakları yönetimi süreçlerini yönetmek ve geliştirmek için İKY eğitimine katılabilirler. İKY alanında öğrenim gören öğrenciler: İKY alanında öğrenim gören öğrenciler, İKY’nin temel kavramlarını, insan kaynakları yönetimi süreçlerini ve yasal düzenlemeleri öğrenmek ve İKY kariyerine hazırlanmak için İKY eğitimine katılabilirler.

Eğitim İçeriği

  İnsan Kaynakları Yönetimi Temelleri   İKY’nin tanımı, amacı ve işlevleri İKY süreçleri İKY tarihi ve geleceği   İşe Alım ve Seçme   İş tanımı ve iş analizi İşe alım ve seçme süreci Mülakat teknikleri Referans kontrolü Yasal mevzuat ve işe alımın etik boyutu   Eğitim ve Geliştirme   Eğitim ihtiyaç analizi Eğitim tasarımı Eğitim yönetimi Eğitim etkinliği değerlendirme Yasal mevzuat ve eğitimin etik boyutu   Performans Yönetimi   Performans yönetimi kavramı Performans yönetimi sistemi tasarımı Performans ölçüm teknikleri Performans değerlendirme Performans geri bildirimleri Performans yönetimi yasal mevzuatı ve etik boyutu   Ücretlendirme ve Yan Haklar   Ücret yönetimi Ücret sistemleri tasarımı Ücret artışı Yan haklar Yasal mevzuat   İşçi İlişkileri ve Yasal Mevzuat   İşçi sendikaları Grev ve lokavt Toplu iş sözleşmesi İş güvencesi İş sağlığı ve güvenliği Çalışma saatleri ve izinler Sosyal güvenlik yasaları ve yasal düzenlemeler   İşletme Etikleri   İşletme etiği kavramı İşletme etiği yaklaşımları İşletme etiği uygulamaları İşletme etiği yönetimi İşletme etiğinin İKY’ye etkisi