Generic filters
Search in title

Veeam Cloud Connect: Configuration and Administration

Eğitim Hakkında

“Veeam Cloud Connect: Configuration and Administration” kursu, bulut tabanlı veri koruma çözümlerine yöneliktir. Kurs, özellikle IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve bulut teknolojisi uzmanları için tasarlanmıştır. Eğitim, Veeam Cloud Connect platformunun kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini detaylı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, bulut üzerinden veri yedekleme, geri yükleme ve replikasyon işlemlerini nasıl etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştireceklerini öğrenirler. Kurs, Veeam’ın bulut tabanlı veri koruma stratejileri, gelişmiş yapılandırma seçenekleri ve yönetim tekniklerini kapsar.

Kurs boyunca, katılımcılar, Veeam Cloud Connect’in nasıl başarıyla dağıtılacağını, yapılandırılacağını ve yönetileceğini öğrenirler. Bulut tabanlı veri koruma çözümlerinin tasarımına ve uygulanmasına odaklanır. Kurs, teorik bilgileri, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirir, böylece katılımcılar öğrendiklerini pratikte uygulama şansı bulurlar.

Kursun sonunda, katılımcılar, Veeam Cloud Connect platformu konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olur. Bulut üzerinden veri yedekleme, geri yükleme ve replikasyon işlemlerini ustalıkla yönetebilir hale gelirler. Platformun gelişmiş yapılandırma seçeneklerinde yetkinlik kazanır, etkili bulut tabanlı veri koruma stratejileri ve çözümleri oluştururlar. Böylece, bulut altyapılarının güvenliği, performansı ve esnekliği maksimize edilir.

Kurs, ayrıca, bulut tabanlı veri koruma ve afet kurtarma konularında en iyi uygulama yöntemlerini öğretir. Katılımcılar, veri kayıplarına karşı koruma sağlamayı, iş sürekliliğini desteklemeyi ve bulut altyapılarının performansını artırmayı öğrenirler. Veeam Cloud Connect kullanarak, güvenli, ölçekli ve esnek veri koruma çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Sonuç olarak, “Veeam Cloud Connect: Configuration and Administration” kursu, bulut tabanlı veri koruma ve yedekleme konusunda kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve bulut teknolojisi uzmanları için değerli bir eğitimdir. Teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirir. Katılımcıların bilgi ve becerileri güçlenir. Bu eğitim, bulut altyapılarının etkin bir şekilde yönetilmesini, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini artırır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Veeam Cloud Connect Altyapısının Kurulumu
 2. Bulut Tabanlı Yedekleme ve Replikasyon Stratejileri
 3. Müşteri Yedeklemelerinin Yönetimi
 4. Güvenlik ve Erişim Kontrolü
 5. Raporlama ve Monitörleme
 6. Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA) ve Uyumluluk
 7. Sorun Giderme ve En İyi Uygulamalar
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri

Ön Koşullar

 • Temel Veeam Backup & Replication bilgisi ve deneyimi
 • Bulut hizmetleri ve bulut altyapısı konusunda temel anlayış
 • Ağ ve veri yedekleme prensipleri hakkında genel bilgi

Kimler Katılmalı

 • Bulut hizmeti sağlayıcıları ve bulut yöneticileri
 • Veeam Cloud Connect çözümlerini dağıtmak ve yönetmek isteyen IT profesyonelleri
 • Bulut tabanlı veri koruma ve yedekleme hizmetlerini geliştirmek isteyen sistem yöneticileri
 • Bulut yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri üzerinde çalışan teknik uzmanlar

Outline

 1. Veeam Cloud Connect Altyapısının Kurulumu
  • Altyapı Planlaması ve Kurulumu
  • Veeam Cloud Connect Altyapı Yapılandırması
 2. Bulut Tabanlı Yedekleme ve Replikasyon Stratejileri
  • Bulut Yedekleme Çözümleri
  • Replikasyon Senaryoları ve Stratejileri
 3. Müşteri Yedeklemelerinin Yönetimi
  • Müşteri Hesapları ve Yedeklemeleri Yönetimi
  • Yedekleme Politikaları ve Planlaması
 4. Güvenlik ve Erişim Kontrolü
  • Veri Güvenliği ve Şifreleme
  • Erişim Kontrolleri ve İzin Yönetimi
 5. Raporlama ve Monitörleme
  • Sistem Performansı ve Sağlık İzleme
  • Raporlama Araçları ve Analizleri
 6. Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA) ve Uyumluluk
  • SLA Yönetimi ve Uygulamaları
  • Uyumluluk ve Yönetmelikler
 7. Sorun Giderme ve En İyi Uygulamalar
  • Yaygın Sorunlar ve Çözüm Yolları
  • En İyi Uygulamalar ve İpuçları
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Gerçek Dünya Vaka Analizleri
  • Uygulamalı Case Study’ler

Eğitim Talep Formu