fbpx
Generic filters
Search in title

DevOps Fundamentals Eğitimi

Eğitim Hakkında

DevOps Fundamentals Eğitimi, modern yazılım geliştirme ve operasyonların entegre bir parçası olarak giderek artan bir popülariteye sahip. Gelişmiş işlevselliği ve süreç otomasyonunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu yaklaşım, ekipler arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirir. Bu sayede yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırmaktadır. DevOps‘un bu etkileyici yükselişi, endüstrinin hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verme yeteneğini yansıtmaktadır.

Eğitim programı, DevOps’un temel kavramlarını, pratiklerini ve kültürünü derinlemesine anlamayı hedefler. Katılımcılar, sürekli entegrasyon, sürekli dağıtım, otomasyon, altyapı yönetimi ve güvenlik gibi konular üzerinde yoğunlaşacaklar. Bu, DevOps’un iş dünyası üzerindeki etkisini değerlendirir. Bunun yanı sıra, bu yaklaşımın nasıl etkili bir şekilde uygulanacağını öğrenmelerini sağlayacaktır.

DevOps’un başarısı, yazılım geliştirmeden operasyonlara kadar uzanan geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Bu eğitimde, katılımcılara, DevOps’un bu çok yönlü yaklaşımını anlamalarını sağlar. Bunun için eğitim, uygulamaları için gerekli araçları ve teknikleri sunulmaktadır. Ayrıca, otomasyon, süreç geliştirme ve takım çalışması gibi DevOps’un temel unsurlarını ele alır. Bununla birlikte, iş süreçlerini nasıl dönüştürebileceği üzerinde durulmaktadır. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinden pratik yaparak, teorik bilgilerini pekiştirecekler.

Bu eğitim programı, yazılım geliştirme, IT operasyonları ve proje yönetimi alanlarında çalışan profesyoneller için idealdir. Aynı zamanda, DevOps kültürünü ve pratiklerini kendi organizasyonlarında uygulamak isteyen yöneticiler ve karar vericiler için de büyük önem taşımaktadır. Eğitim, katılımcıların DevOps prensiplerini anlamalarını ve daha hızlı, etkili ve verimli çalışma yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, DevOps Fundamentals Eğitimi, DevOps‘un temel prensiplerini ele almaktadır. Ayrıca, bu yaklaşımı iş dünyasında nasıl uygulayacağınızı anlamak ve modern yazılım geliştirme ortamında başarılı olmanın anahtarlarını keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim, katılımcılara DevOps kültürünü benimsemeleri ve bu dinamik alanın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlayacaktır.

Neler Öğreneceksiniz?

Eğitimin ilerleyen aşamalarında, aşağıdaki ana konuları öğreneceksiniz:
 • DevOps’a Giriş: DevOps’un tanımı, tarihi ve geleneksel IT’den farkları hakkında bilgi edineceksiniz. DevOps’un iş dünyasındaki etkisini anlayarak neden bu kadar önemli olduğunu keşfedeceksiniz.
 • DevOps Kültürü ve Zihniyeti: DevOps kültürünün temel prensiplerini öğrenecek, işbirliği, iletişim, takım çalışması ve sürekli öğrenmenin neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.
 • DevOps Temel İlkeleri: Otomasyon, sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslim (CD) gibi DevOps’un temel ilkelerini kavrayacaksınız.
 • Temel DevOps Araçları: Versiyon kontrol sistemleri, CI/CD araçları ve yapılandırma yönetimi araçları gibi temel DevOps araçlarını öğrenecek ve bu araçlarla çalışmayı deneyimleyeceksiniz.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiriciler
 • Sistem yöneticileri
 • BT yöneticileri
 • Ürün yöneticileri
 • İş analistleri
 • Proje yöneticileri
 • Herkes, DevOps süreçlerini anlamak ve uygulamak isteyenler

Outline

DevOps’a Giriş ve Temeller   DevOps’a Giriş:
 • DevOps’un tanımı ve tarihi
 • Geleneksel IT ve DevOps arasındaki farklar
 • DevOps’un iş dünyası üzerindeki etkisi
  DevOps Kültürü ve Zihniyeti:
 • İşbirliği, iletişim ve takım çalışması
 • Sürekli öğrenme ve gelişim
 • Hata kültürü ve risk almanın önemi
  DevOps Temel İlkeleri:
 • Otomasyon
 • Sürekli Entegrasyon (CI)
 • Sürekli Teslim (CD)
  Temel DevOps Araçları:
 • Versiyon kontrol sistemleri (Git gibi)
 • CI/CD araçları (Jenkins, GitLab CI gibi)
 • Yapılandırma yönetimi ve otomasyon araçları (Ansible, Puppet gibi)
Etkinlik:
 • Küçük bir CI/CD pipeline kurulumu demostrasyonu ve hands-on uygulama
  DevOps Uygulamaları ve Gelişmiş Konular   Altyapı ve Yapılandırma Yönetimi:
 • Konteynerizasyon (Docker ve Kubernetes)
 • Bulut altyapıları ve hizmet modelleri (IaaS, PaaS, SaaS)
  DevOps’da İzleme ve Loglama:
 • Uygulama ve altyapı izleme
 • Log yönetimi ve analizi
  DevOps Güvenliği (DevSecOps):
 • Güvenlik ilkeleri ve uygulamaları
 • Sürekli güvenlik entegrasyonu
  DevOps’da İleri Seviye Konular:
 • Mikro hizmetler ve bunların yönetimi
 • Performans optimizasyonu ve ölçeklendirme stratejileri
Etkinlik:
 • Bir mikro hizmet mimarisi üzerinde çalışma ve Kubernetes kullanarak ölçeklendirme simülasyonu
  Kapanış:
 • Soru-Cevap oturumu
 • Eğitim sonu değerlendirme ve geri bildirim

Eğitim Talep Formu