Bir dizi (array), bilgisayar biliminde ve programlamada, genellikle aynı türden birden çok değeri saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, belirli bir değere hızlı bir şekilde erişmek için kullanılabilir, çünkü dizideki her bir öğenin belirli bir indeksi vardır.