fbpx
Generic filters
Search in title

Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi, insan kaynakları yönetiminin temel bileşenlerinden birini derinlemesine inceler. Bu eğitim, bordro süreçlerinin ve özlük işlerinin temel ve ileri düzey tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların maaşlarının doğru ve zamanında hesaplanması, sosyal güvenlik işlemleri, vergi kesintileri ve diğer yasal yükümlülüklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Aynı zamanda, çalışan faydaları ve tazminat yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Bu keşif, şirketlerin hem yasalara uygun hareket etmelerini hem de çalışan memnuniyetini artırmalarını sağlar.

Eğitim, mevzuata uyum ve risk yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, iş kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve vergi düzenlemeleri gibi alanlarda güncel bilgiler edinirler. Bu bilgiler, işverenlerin yasal riskleri minimize etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, özlük dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, çalışan kayıtlarının yönetimi gibi konuları ele alır. Bu yönetim, şirket içi düzenin korunmasını ve veri güvenliğinin sağlanmasını garanti eder.

Performans değerlendirme sistemleri ve çalışan gelişimi programları da eğitimde önemli bir yer tutar. Katılımcılar, çalışan performansını objektif kriterlere göre değerlendirme ve bu değerlendirmeleri kariyer planlaması ve eğitim programları ile nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Bu durum, iş yerinde olumlu bir atmosferin oluşturulmasına ve çalışan bağlılığının artırılmasına katkı sağlar.

Eğitim, teknolojik araçların ve yazılım çözümlerinin bordro ve özlük işlerindeki rolüne de odaklanır. Katılımcılar, insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS), bordro yazılımları ve diğer dijital araçların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını keşfeder. Bu teknolojiler, iş süreçlerinin otomatize edilmesini ve verimliliğin artırılmasını amaçlar. Aynı zamanda, çalışanlara yönelik online self-servis portalının avantajları ve uygulamaları incelenir. Bu uygulamalar, çalışanların kendi özlük işleriyle ilgili işlemleri kolayca yönetmelerine olanak tanır.

Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler ve kapsamlı bilgi kazandırır. Bu beceriler, onların bordro ve özlük işlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, insan kaynakları yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, şirket içi insan kaynakları operasyonlarını daha profesyonel ve etkin bir şekilde yönetebilirler.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Bordrolama Süreçleri: Maaş hesaplamaları, kesintiler, vergi ve sigorta işlemleri.
 • Özlük Dosyalarının Yönetimi: Çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, güncellenmesi ve saklanması.
 • Mevzuat ve Yasal Uyumluluk: İş kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve vergi mevzuatına uyum.
 • Çalışan Hakları ve Özlük İşleri: İzinler, çalışma saatleri, fazla mesai ve diğer çalışan hakları.
 • Performans Değerlendirme Sistemleri: Performans yönetimi süreçleri ve çalışan değerlendirmeleri.
 • İşe Alım ve Çıkış İşlemleri: İşe alım süreçleri, çıkış işlemleri ve ilgili dökümantasyon.
 • Bordrolama Yazılımları ve Otomasyon Araçları: Bordrolama ve özlük işlerini kolaylaştıran teknolojik araçlar ve yazılımlar.

Ön Koşullar

 1. Temel muhasebe ve finans bilgisi.
 2. İnsan kaynakları yönetimi temellerine genel bakış.
 3. Yasal mevzuata ve iş hukukuna temel hakimiyet.
 4. Veri girişi ve yönetimi becerileri.
 5. Gizlilik ve hassas bilgilerin korunması konusunda farkındalık.

Kimler Katılmalı

 • İnsan kaynakları departmanında çalışan profesyoneller.
 • Muhasebe ve finans departmanında bordrolama işlemleriyle ilgilenen kişiler.
 • Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, özlük işleri ve bordrolama süreçlerini kendi yönetmek isteyenler.
 • İnsan kaynakları, muhasebe ve iş hukuku alanında eğitim alan öğrenciler ve akademisyenler.

Outline

1.Gün:
 • Bordrolama Süreçlerine Giriş
 • Özlük Dosyalarının Etkin Yönetimi
 • Mevzuat ve Yasal Uyumluluk
2.Gün:
 • Çalışan Hakları ve Özlük İşleri
 • Performans Yönetimi ve İşe Alım-Çıkış İşlemleri
 • Bordrolama Yazılımları ve Teknolojinin Kullanımı

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.