fbpx
Generic filters
Search in title

Kanban Sistem Tasarımı ve Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kanban Sistem Tasarımı ve Uygulama Eğitimi“, ekipleri güçlendirir. Bu eğitim, Kanban sistemlerinin nasıl tasarlanacağına ve uygulanacağına odaklanır. Amaç, iş akışlarını daha verimli yönetmektir. Katılımcılara, iş akışlarını görselleştirme teknikleri sunar.  Ayrıca, iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtma yollarını öğretir. Süreçleri optimize etme ve sürekli iyileştirme de ele alır. Kurs, Kanban prensiplerine detaylı bir bakış sunar. Kanban panolarının nasıl tasarlanacağı ve yönetileceğini anlatır. İş akışının sürekli iyileştirilmesi üzerinde durur.

Katılımcılar, Kanban sistemlerinin tasarımı ve uygulaması konusunda bilgi edinirler. İş akışı görselleştirmenin önemini kavrarlar. Ayrıca limitlerin nasıl belirleneceğini öğrenirler. Metrikler ve analizlerin kullanımı önemlidir. Eğitim, teorik bilgilerle ve gerçek dünya uygulamalarıyla desteklenir.

Kanban Sistem Tasarımı ve Uygulama Eğitimi, katılımcıları Kanban konusunda uzmanlaştırır. İş akışlarını verimli yönetmek için gerekli araçlar sunulur. Görselleştirme, iş yükü dağılımı, süreç optimizasyonu ve iyileştirme konularında derinlemesine bilgi sağlanır. Kurs boyunca, Kanban prensiplerinin uygulanması üzerine çalışır. Panoların etkili bir şekilde tasarımı ve yönetimini öğretir. Bu sayede sürekli iyileştirme süreçlerine dikkat çeker.

Katılımcılar, Kanban’ı etkili bir şekilde uygulayabilecek becerilere sahip olurlar. İş akışlarını görselleştirme, dengeli iş yükü dağıtımı, ve sürekli iyileştirme konularında uzmanlaşırlar. Kurs, Kanban sistemlerinin etkili tasarımı ve uygulanması için kapsamlı bir rehber sunar. Böylece gerçek dünya senaryoları, eğitimi daha anlamlı kılar. Teorik bilgiler, pratik uygulamalarla pekişir.

Sonuç olarak, bu eğitim, katılımcılara iş akışlarını etkili bir şekilde yönetme becerisi kazandırır. Kanban sistemlerinin tasarımı ve uygulaması konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler sunar. İş akışı görselleştirme, limitlerin belirlenmesi, metrikler ve analizler üzerinde durur. Bu, katılımcıların iş süreçlerini verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Dolayısıyla eğitim, iş akışı yönetiminde mükemmelliği hedefleyenler için idealdir.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kanban Sistem Tasarımı: Kanban prensipleri, iş akışı görselleştirme ve Kanban panolarının etkili tasarımı.
 • İş Yükü ve Akış Yönetimi: İş limitleri belirleme, iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtma ve akışı optimize etme.
 • Kanban Uygulamaları: Kanban sistemini günlük iş akışlarına entegre etme ve yönetme.
 • Sürekli İyileştirme ve Ölçüm: İş akışlarını sürekli olarak izleme, metriklerle değerlendirme ve iyileştirme yöntemleri.
 • Kanban Araçları ve Teknolojileri: Kanban sistemlerini destekleyen dijital araçlar ve teknolojiler.

Ön Koşullar

 • Proje yönetimi veya iş süreçleri yönetimi hakkında temel bilgi.
 • Takım çalışması ve işbirliği becerileri.
 • İş süreçlerini iyileştirmeye ve verimliliği artırmaya yönelik bir yaklaşım.

Kimler Katılmalı

 • Kanban sistemini tasarlamak ve uygulamak isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • İş akışlarını optimize etmek ve ekiplerin üretkenliğini artırmak isteyen her seviyeden profesyoneller.

Outline

 1. Giriş:
  • Kanban’ın Temelleri ve Sistem Tasarımının Önemi
 2. Kanban Sistem Tasarımı:
  • Panoların Kurulumu ve Görselleştirme Teknikleri
  • İş Akışının Yönetimi ve Optimizasyonu
 3. İş Yükü ve Akış Yönetimi:
  • Limitlerin Belirlenmesi ve İş Dağılımının Dengelenmesi
  • Akış Verimliliğinin Artırılması
 4. Sürekli İyileştirme ve Ölçüm:
  • İş Akışlarının İzlenmesi ve Analizi
  • Metrikler ve İyileştirme Stratejileri
 5. Kanban Araçları ve Teknolojileri:
  • Dijital Kanban Araçlarının Tanıtımı ve Kullanımı
  • Teknolojik Entegrasyon ve Süreç Otomasyonu

Eğitim Talep Formu