fbpx
Generic filters
Search in title

REST Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

REST Eğitimi (Representational State Transfer), web teknolojileri dünyasında büyük öneme sahip bir mimari stildir. Bu eğitim programı, katılımcılara REST mimarisinin temellerini, nasıl uygulanacağını ve etkin bir şekilde kullanılmasını öğretmeyi hedeflemektedir. REST, özellikle modern web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim, katılımcılara REST mimarisinin temel prensiplerini ve bu prensiplerin web hizmetleri ve API’lerin tasarımında nasıl uygulanacağını anlatmaktadır.

Eğitimin ana odağı, RESTful hizmetlerin nasıl oluşturulduğu ve tüketildiği üzerinedir. Katılımcılar, RESTful API’lerin tasarımı, geliştirilmesi ve entegrasyonu konularında kapsamlı bilgi edineceklerdir. Ayrıca, HTTP protokolünün REST mimarisinde nasıl kullanıldığı, kaynak tabanlı bir yaklaşımın önemi ve durum bilgisiz mimari yapısının avantajları gibi konular da ele alınacaktır.

Bu eğitim, özellikle web geliştiricileri ve yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır. Katılımcılar, REST mimarisini kullanarak nasıl daha verimli ve ölçeklenebilir web hizmetleri geliştirebileceklerini öğrenecekler. Eğitim içeriği, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama örnekleri ve alıştırmaları da içerecektir. Böylece katılımcılar, öğrendikleri teorik bilgileri gerçek dünya senaryolarında nasıl uygulayacaklarını görebilecekler.

REST Eğitimi, katılımcıların REST mimarisini derinlemesine anlamalarını ve bu bilgiyi kendi projelerinde rahatça uygulayabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. RESTful hizmetlerin oluşturulması, güvenliği, performansı ve ölçeklenebilirliği gibi konular, eğitimin temel taşlarından bazıları olacaktır. Bu eğitimle katılımcılar, REST mimarisinin gücünden tam olarak yararlanabilmektedir. Ayrıca, web geliştirme projelerinde daha etkili bir çözüm üretebilmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

REST Eğitimi, katılımcılara aşağıdaki konularda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler:
 • REST’in temel kavramları ve ilkeleri
 • RESTful web hizmetlerinin avantajları ve kullanım senaryoları
 • HTTP protokolünün REST ile nasıl etkileşimde bulunduğu
 • HTTP metodları (GET, POST, PUT, DELETE) ve bunların RESTful hizmetlerde nasıl kullanıldığı
 • URI tasarımı ve kaynakların temsil edilmesi
 • Veri gönderme ve alımı için JSON ve XML formatlarının kullanımı
 • RESTful API tasarlama ve dokümantasyonu
 • Güvenlik ve yetkilendirme konularında REST uygulamalarının korunması

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

REST Eğitimi, aşağıdaki profesyoneller için uygundur:
 • Web Geliştiricileri
 • Yazılım Mühendisleri
 • API Geliştiricileri
 • Veri Mimarları
 • Sistem Mühendisleri
 • Mobil Uygulama Geliştiricileri
 • Herhangi bir sektörde web tabanlı uygulamalar geliştiren profesyoneller

Outline

Day 1: Introduction to REST and Building Basic RESTful APIs

Session 1: Introduction to REST
 • Understanding REST and its importance
 • Overview of RESTful web services
 • Principles of REST (stateless, cacheable, client-server, layered system, code on
demand, uniform interface) Session 2: HTTP Basics and REST
 • Understanding HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE)
 • Status codes and their meaning in a REST context
 • Discussion of request-response model
Session 3: Introduction to RESTful API Development
 • Overview of JSON (JavaScript Object Notation)
 • Building a basic RESTful API
 • Testing APIs with tools such as Postman or curl
Session 4: Hands-on Exercise
 • Design and implement a simple RESTful API

Day 2: Advanced API Development and Best Practices

Session 1: Advanced API Development
 • Error handling in RESTful APIs
 • Pagination, filtering, and sorting
 • Versioning of APIs
Session 2: RESTful API Best Practices
 • Designing and maintaining RESTful APIs: best practices
 • Principles of RESTful API design (using nouns, not verbs, for routes, utilizing HTTP
methods, status codes) Session 3: Security for REST APIs
 • Basics of API security
 • Token-based authentication (OAuth, JWT)
 • SSL for encrypted connections
Session 4: Hands-on Exercise
 • Extend the RESTful API from Day 1 with advanced features, implement basic security
measures

Day 3: Documenting, Testing and Deploying REST APIs

Session 1: Documenting REST APIs
 • Importance of API documentation
 • Tools for API documentation (Swagger, Apiary)
Session 2: Testing REST APIs
 • Unit testing and integration testing for APIs
 • Load testing for APIs
 • Tools for API testing (Postman, JMeter)
Session 3: Deploying REST APIs
 • Deploying APIs on cloud platforms
 • Understanding API gateways and their role
Session 4: Hands-on Exercise and Wrap-up
 • Document, test, and deploy the API developed in previous exercise

Eğitim Talep Formu