fbpx
Generic filters
Search in title

ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, güvenliği güçlendirir. Bu eğitim, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı ISO 27001:2022’ye uyum konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Katılımcılar, ISO 27001 standardının gerekliliklerini, risk değerlendirme ve yönetimini öğrenirler. Aynı zamanda, iç denetimler, sürekli iyileştirme süreçleri ve ISO 27001 sertifikasyon süreci hakkında derinlemesine bilgi edinirler. Bu bilgi birikimi, bilgi güvenliğinin her yönünü kapsar. Ayrıca organizasyonların güvenlik standartlarını yükseltmelerine yardımcı olur.

Eğitim, risk yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, tehditleri nasıl tanıyacaklarını ve riskleri nasıl azaltacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, güvenli bir bilgi yönetim sisteminin temelidir.

İç denetim teknikleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, etkili iç denetimlerin nasıl planlanacağını ve gerçekleştirileceğini öğrenirler. Bu bilgi, standartlara uyumun sürekli olarak sağlanmasını garantiler.

Sürekli iyileştirme süreçleri üzerine de odaklanılır. Katılımcılar, bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin nasıl sürekli iyileştirileceğini keşfederler. Bu keşif, organizasyonların zaman içinde daha güvenli hale gelmesini sağlar.

VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage [V7] Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini etkili bir şekilde kurmalarına, yönetmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, risk yönetimi, iç denetim, sürekli iyileştirme ve sertifikasyon süreçleri konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, ISO 27001:2022 standardına uygun güvenli ve sertifikalı bilgi yönetim sistemleri geliştirebilirler.

Sonuç olarak, ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 27001:2022 standardına uyum konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri seti sunar. Dolayısıyla katılımcılar, bilgi güvenliği yönetimi, risk değerlendirme ve sürekli iyileştirme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, organizasyonlarının bilgi güvenliğini etkin bir şekilde yönetme ve iyileştirme becerilerine sahip olurlar. Bu bağlamda, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • ISO 27001:2022 standardının temel prensipleri ve terminolojisi.
 • Risk değerlendirme ve risk yönetimi metodolojileri.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) kurma ve uygulama adımları.
 • İç ve dış denetim süreçleri, sertifikasyon süreci ve en iyi uygulamalar.
 • Olay yönetimi, sürekli iyileştirme ve performans ölçümü.
 • ISO 27001:2022 standardına uyum için gerekli belgelerin hazırlanması.

Ön Koşullar

 • Bilgi güvenliği konusunda temel bilgi ve anlayış.
 • ISO 27001 standardı hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği yöneticileri ve profesyonelleri.
 • ISO 27001’e uyum sürecinde yer alacak IT profesyonelleri ve yöneticileri.
 • Risk yönetimi, iç denetim ve uyum alanlarında çalışanlar.
 • BGYS kurulumu, işletilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Outline

Gün 1: ISO 27001:2022’ye Giriş ve Temel Kavramlar

 • ISO 27001 standardının tarihçesi ve gelişimi.
 • Standardın yapısı, temel prensipleri ve terminolojisi.
 • ISO 27001:2022’nin getirdiği yenilikler ve değişiklikler.

Gün 2: Risk Yönetimi ve BGYS Kurulumu

 • Risk değerlendirme ve yönetimi metodolojileri.
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması: Politikalar, hedefler ve süreçler.
 • ISO 27001 uygulama adımları ve belge yönetimi.

Gün 3: Denetim, Sertifikasyon ve Sürekli İyileştirme

 • İç ve dış denetim süreçleri, denetim planlaması ve gerçekleştirilmesi.
 • ISO 27001 sertifikasyon süreci ve sertifikasyonun korunması.
 • Olay yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçleri.
Her günün sonunda, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirebilmeleri ve gerçek dünya senaryolarında uygulayabilmeleri için case study incelemeleri ve grup çalışmaları yer alacaktır. Bu eğitim, katılımcılara ISO 27001:2022 standardına uygun bir BGYS’nin nasıl planlanacağı, uygulanacağı ve yönetileceği konusunda kapsamlı bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim Talep Formu