fbpx
Generic filters
Search in title

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Eğitim Hakkında

Monitoring and Troubleshooting Windows Server Eğitimi, sistem yöneticilerine kritik bilgiler sunar. Bu eğitim, Windows Server ortamlarının izlenmesi ve sorunlarının giderilmesine odaklanır. Katılımcılar, sunucu performansını izleme ve sistem günlüklerini analiz etme yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, yaygın sunucu sorunlarını nasıl teşhis edeceklerini ve çözeceklerini keşfederler. Bu keşif, sistemlerin sürekli çalışır durumda olmasını sağlar.

Eğitim, performans izleme araçları ve teknikleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, Windows Server’ın yerleşik izleme araçlarını ve üçüncü parti çözümleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, sistem performansı ve güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda, potansiyel sorunları erken aşamada tespit etmeyi sağlar. Bu tespit, proaktif müdahaleleri ve hızlı çözümleri kolaylaştırır.

Ağ sorunlarının giderilmesi ve güvenlik ihlallerinin teşhisi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, ağ bağlantı sorunlarını ve güvenlik zafiyetlerini nasıl belirleyeceklerini öğrenirler. Bu belirleme, ağın ve verilerin korunmasını garanti eder. Aynı zamanda, sistem ve ağ güvenliğini iyileştirir. Bu iyileştirme, işletmelerin IT altyapılarını güvence altına alır.

Eğitim, ayrıca, yedekleme ve felaket kurtarma planlaması üzerine de odaklanır. Katılımcılar, veri kaybını önlemek için etkili yedekleme stratejilerini ve kurtarma tekniklerini öğrenirler. Bu stratejiler ve teknikler, iş sürekliliğini ve veri bütünlüğünü sağlar. Aynı zamanda, olası felaketler sonrası hızlı bir şekilde iş süreçlerinin devam etmesini sağlar.

Monitoring and Troubleshooting Windows Server Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların Windows Server ortamlarını etkili bir şekilde izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, Windows Server yönetimi ve sorun giderme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, sistem kesintilerini azaltabilir ve IT altyapılarının güvenliğini artırabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Windows Server izleme ve sorun giderme konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, sistem yönetimi, güvenlik ve performans optimizasyonu konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, IT altyapılarını daha etkin bir şekilde yönetme ve koruma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Windows Server İzleme Araçları: Event Viewer, Performance Monitor, Resource Monitor ve diğerleri.
 2. Performans İzleme ve Analizi: Sistem kaynak kullanımını izleme, performans sorunlarını teşhis etme ve iyileştirme.
 3. Log Yönetimi ve Olay Analizi: Olay günlüklerini analiz etme, önemli olayları tanıma ve olay yanıtları.
 4. Sorun Giderme Teknikleri: Yaygın sistem sorunlarını teşhis etme ve çözme, sorun giderme senaryoları.
 5. Sistem ve Ağ Güvenliği: Güvenlik olaylarını izleme, güvenlik ihlallerini teşhis etme ve önleme.

Ön Koşullar

 • Temel Windows Server yönetimi bilgisi ve deneyimi.
 • Temel ağ ve sistem yönetimi prensiplerine hakim olmak.
 • Temel IT güvenlik kavramlarına aşina olmak.

Kimler Katılmalı

 • IT sistem yöneticileri, ağ yöneticileri ve Windows Server ortamlarını izlemek ve sorun gidermekle sorumlu diğer IT profesyonelleri.
 • Sistem performansını izlemek, analiz etmek ve optimize etmek isteyenler.
 • İş sürekliliği ve sistem güvenliğini sağlamak için gerekli izleme ve sorun giderme becerilerini geliştirmek isteyen IT uzmanları.

Outline

 1. Giriş:
  • Windows Server İzleme ve Sorun Giderme Genel Bakış
  • Temel İzleme Araçları ve Teknolojileri
 2. Performans İzleme ve Analizi:
  • Performans İzleme Araçları Kullanımı
  • Kaynak Kullanımı ve Sistem Performansı Analizi
 3. Log Yönetimi ve Olay Analizi:
  • Olay Günlüklerinin Yönetimi ve Analizi
  • Önemli Olaylar ve Yanıt Stratejileri
 4. Sorun Giderme Teknikleri:
  • Yaygın Sistem Sorunlarının Teşhisi ve Çözümü
  • İleri Düzey Sorun Giderme Senaryoları
 5. Sistem ve Ağ Güvenliği:
  • Güvenlik Olaylarını İzleme ve Teşhis Etme
  • Güvenlik İhlallerini Önleme ve Yanıt Verme
 6. Uygulamalı Laboratuvar Çalışmaları:
  • Gerçek Dünya Senaryoları Üzerinden Uygulamalar
  • Sorun Giderme ve Sistem Optimizasyonu

Eğitim Talep Formu