fbpx
Generic filters
Search in title

Kubernetes ve Konteyner Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kubernetes ve Konteyner Yönetimi Eğitimi“, IT uzmanlarına yöneliktir. Bu eğitim, Kubernetes ve konteyner teknolojilerine odaklanır. Katılımcılar, uygulamaları konteynerlerde nasıl dağıtacaklarını öğrenirler. Eğitim, Kubernetes’in temellerini, mimarisini ve bileşenlerini kapsar. Ayrıca, konteyner orkestrasyonunu ve yönetimini detaylıca inceler.

Katılımcılar, Kubernetes cluster’larının kurulumunu ve yapılandırmasını anlarlar. Eğitim, pod’lar, servisler ve dağıtımlar gibi kavramları ele alır. Ayrıca, yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme üzerinde durulur. Katılımcılar, uygulama sağlığını izleme ve güncelleme stratejilerini öğrenirler.

Eğitim, konteyner güvenliği ve ağ yapılandırmalarını da kapsar. Katılımcılar, güvenlik en iyi uygulamalarını ve ağ politikalarını öğrenirler. Eğitim, veri yönetimi ve depolama çözümlerine de değinir. Katılımcılar, kalıcı veri depolama ve yedekleme tekniklerini anlarlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenirler. Bu, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlar. “Kubernetes ve Konteyner Yönetimi Eğitimi”, konteyner teknolojileri alanında değerli bir kaynaktır. Bu eğitim, katılımcıların Kubernetes ve konteyner yönetiminde uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar Kubernetes ile konteyner yönetiminde yetkinlik kazanır. Kubernetes kullanarak, uygulama dağıtım ve yönetim süreçlerini iyileştirirler. Eğitim, işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve operasyonel verimliliğini artırır. Katılımcılar, Kubernetes ve konteyner teknolojisini iş süreçlerine etkin bir şekilde entegre ederler.

Sonuç olarak, “Kubernetes ve Konteyner Yönetimi Eğitimi”, Kubernetes ve konteyner kullanımı konusunda kapsamlı bilgi sunar. IT profesyonelleri için değerlidir. Eğitim, konteyner teknolojilerinin etkin kullanımını sağlar. Katılımcılar, modern uygulama dağıtım ve yönetim süreçlerinde uzmanlaşır. Bu sayede, işletmelerin teknoloji altyapısını modernize eder. Böylece pazar taleplerine hızla yanıt verme kapasitesini artırır. Eğitim, Kubernetes ve konteyner teknolojisinin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu bağlamda katılımcıların işletmelerde Kubernetes ve konteyner’ı etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kubernetes mimarisi ve temel bileşenleri.
 2. Konteyner orkestrasyon ve uygulama dağıtımı.
 3. Kubernetes ile servis keşfi ve yük dengeleme.
 4. Otomatik ölçeklendirme ve self-healing mekanizmaları.
 5. Ağ yapılandırması ve güvenlik yönetimi.
 6. Veri depolama ve persistent storage çözümleri.
 7. DevOps süreçleri ile Kubernetes entegrasyonu.
 8. Gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları.

Ön Koşullar

 1. Temel Linux komut satırı kullanım bilgisi.
 2. Docker ve konteyner teknolojileri hakkında temel bilgi.
 3. Yazılım geliştirme ve uygulama dağıtımı konusunda temel anlayış.

Kimler Katılmalı

 1. Kubernetes ve konteyner orkestrasyonu kullanarak uygulama dağıtımı ve yönetimi yapmak isteyen IT profesyonelleri.
 2. Sistem yöneticileri ve ağ yöneticileri, konteyner tabanlı altyapıları yönetmek isteyenler.
 3. DevOps mühendisleri, CI/CD süreçlerini Kubernetes ile entegre etmek isteyenler.
 4. Cloud-native uygulama geliştirme ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen yazılım geliştiricileri.

Outline

 1. Giriş: Kubernetes’in Rolü ve Mimarisi
  • Kubernetes’e genel bakış ve temel bileşenler
  • Konteyner orkestrasyonunun önemi ve hedefleri
 2. Kubernetes Temel Bileşenleri ve Yapılandırması
  • Pod, service, deployment ve replica set konfigürasyonları
  • Ağ yapılandırması ve servis keşfi
 3. Yük Dengeleme ve Servis Yönetimi
  • Kubernetes ile yük dengeleme ve trafik yönetimi
  • Servis keşfi ve yönlendirme stratejileri
 4. Otomatik Ölçeklendirme ve Self-Healing
  • Ölçeklendirme politikaları ve otomatik ölçeklendirme
  • Self-healing mekanizmaları ve sağlık kontrolleri
 5. Ağ ve Güvenlik Yönetimi
  • Ağ politikaları ve güvenlik grupları
  • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenlik en iyi uygulamaları
 6. Veri Yönetimi ve Storage Çözümleri
  • Persistent storage çözümleri ve volume yönetimi
  • Veri yedekleme ve kurtarma stratejileri
 7. DevOps ve Kubernetes Entegrasyonu
  • CI/CD süreçleri ve Kubernetes ile entegrasyon
  • DevOps en iyi uygulamaları ve otomasyon teknikleri
 8. Uygulama ve Laboratuvar Çalışmaları
  • Gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları
  • Problem çözme ve proje tabanlı öğrenme

Eğitim Talep Formu