Generic filters
Search in title

Google Cloud Platform ve BigQuery İlkeleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Google Cloud Platform ve BigQuery İlkeleri Eğitimi“, bulut teknolojilerine yöneliktir. Veri analistleri, sistem mühendisleri ve IT profesyonelleri için tasarlanmıştır. Kurs, Google Cloud Platform’un (GCP) temellerini ve BigQuery servisini kapsar. Katılımcılar, GCP üzerinde güvenli ve ölçeklenebilir çözümler oluşturmayı öğrenirler. Ayrıca, BigQuery kullanarak büyük veri setlerini analiz etme teknikleri sunar.

Eğitim süresince, katılımcılar, GCP’nin temel servisleri ve altyapısı hakkında bilgi edinirler. Katılımcılar, veri depolama, işleme ve analiz konularında uygulamalı deneyim kazanırlar. Kurs, teorik bilgileri pratik laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirir.

Eğitim sonunda, katılımcılar, Google Cloud Platform ve BigQuery konusunda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Bulut tabanlı çözümleri etkin bir şekilde tasarlar ve yönetirler. BigQuery ile büyük veri setlerini analiz ederler. Böylece, veri odaklı karar verme süreçlerini iyileştirirler.

Eğitim, ayrıca, veri güvenliği ve uyumluluk konularında en iyi uygulamaları öğretir. Katılımcılar, bulut altyapısını güvenli bir şekilde yapılandırmayı ve yönetmeyi öğrenirler. Veri analizi ve iş zekası projelerinde BigQuery’nin özelliklerinden en iyi şekilde yararlanırlar.

Sonuç olarak, “Google Cloud Platform ve BigQuery İlkeleri Eğitimi” kursu, bulut bilişim ve büyük veri analizi konusunda kapsamlı ve ayrıntılı bir rehber sunar. Veri analistleri, sistem mühendisleri ve IT profesyonelleri için değerli bir kaynaktır. Teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirilerek katılımcıların bilgi ve becerileri pekişir. Bu eğitim programı, katılımcıların Google Cloud Platform ve BigQuery üzerinde etkin çözümler geliştirmelerini sağlayarak veri odaklı karar verme süreçlerini güçlendirir ve iş performansını artırır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Eğitim kapsamında katılımcılar, Google Cloud Platform’un temel bileşenlerini, hizmetlerini ve kullanım prensiplerini öğreneceklerdir. Ayrıca, büyük veri analitiği alanında öncü bir araç olan BigQuery’i kullanarak veri sorgulama, analiz etme ve raporlama yeteneklerini kazanacaklardır. GCP ve BigQuery’in sunduğu güvenlik, ölçeklenebilirlik ve performans özelliklerini anlamak da eğitimin önemli bir parçası olacaktır.

Ön Koşullar

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir özel ön koşul beklenmemekle birlikte, temel düzeyde bulut bilişim ve veritabanı kavramlarına aşinalık eğitimi daha anlamılı kılabilir. Temel seviyede SQL bilgisi de katılımcılara avantaj sağlayabilir.

Kimler Katılmalı

Google Cloud Platform ve BigQuery İlkeleri Eğitimi, bulut bilişim ve büyük veri analitiği konularında yetkinlik kazanmak isteyen yazılım geliştiricileri, sistem mühendislerini, veri analistlerini ve BT profesyonellerini hedefler. Ayrıca, iş zekası ve veri bilimi alanında kariyer yapmak isteyenler için de uygundur.

Outline

 1. Google Cloud Platform Temelleri
  • GCP Hizmetleri ve Temel Kavramlar
  • Proje ve Kaynak Yönetimi
 2. BigQuery Giriş
  • BigQuery Temel Kavramlar
  • Veri Setleri ve Tablolar Oluşturma
 3. BigQuery Sorgulama ve Analiz
  • SQL Temelleri BigQuery’de Kullanımı
  • Veri Sorgulama ve Analiz Stratejileri
 4. Büyük Veri İşleme ve Performans Optimizasyonu
  • BigQuery’de Büyük Veri Setleri ile Çalışma
  • Sorgu Performansı ve Optimizasyon İpuçları
 5. GCP Güvenliği ve İzleme
  • GCP Güvenlik Özellikleri
  • İzleme ve Günlük Kaydı Stratejileri
 6. Uygulama Senaryoları ve Projeler
  • Gerçek Hayat Senaryoları ve Proje Tabanlı Uygulamalar
  • GCP ve BigQuery Projeleri için En İyi Uygulama Yaklaşımları

Eğitim Talep Formu