Generic filters
Search in title

Veeam ONE: Monitoring and Reporting

Eğitim Hakkında

Veeam ONE: Monitoring and Reporting” eğitimi, IT altyapısının izlenmesi ve raporlaması üzerine odaklanır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve ağ uzmanları için tasarlanmıştır. Kurs, Veeam ONE yazılımının özelliklerini, yapılandırmasını ve kullanımını kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, IT altyapılarını izleme, analiz etme ve raporlama tekniklerini öğrenirler. Eğitim, Veeam ONE’ın izleme yeteneklerini, uyarı mekanizmalarını ve raporlama özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceler.

Kurs süresince, katılımcılar, Veeam ONE platformunun nasıl etkin bir şekilde kurulacağını, yapılandırılacağını ve yönetileceğini öğrenirler. Eğitmenlerimiz, sistem performansının izlenmesi, kapasite planlaması ve uyarı yönetimi gibi konular üzerinde durur. Kurs, teorik bilgileri, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini pratikte uygulama şansı bulurlar.

Kursun sonunda, katılımcılar, Veeam ONE yazılımı konusunda derinlemesine bilgiye sahip olur. IT altyapılarının performansını, sağlığını ve kapasitesini etkili bir şekilde izler analiz eder. Raporlayabilir hale gelirler. Yazılımın gelişmiş izleme ve raporlama seçeneklerinde yetkinlik kazanır, IT operasyonlarını optimize etmek için etkili stratejiler ve çözümler oluştururlar. Böylece, IT altyapılarının güvenliği, performansı ve verimliliği artar.

Kurs, ayrıca, sistem izleme ve raporlama konularında en iyi uygulama yöntemlerini öğretir. Katılımcılar, sistem uyarılarını doğru bir şekilde yönetmeyi, kapasite planlamasını gerçekleştirmeyi ve IT altyapılarının performansını sürekli olarak iyileştirmeyi öğrenirler. Veeam ONE kullanarak, proaktif izleme ve analitik raporlama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Sonuç olarak, “Veeam ONE: Monitoring and Reporting” kursu, IT altyapısının izlenmesi ve raporlanması konusunda kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve ağ uzmanları için değerli bir eğitimdir. Teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleşir. Katılımcıların bilgi ve becerileri güçlenir. Bu bağlamda eğitim, IT altyapılarının etkin bir şekilde izlenmesini, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlar, iş performansını ve sistem güvenliğini artırır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Veeam ONE Genel Bakış ve Kurulum
 2. Kapsamlı İzleme ve Altyapı Analizi
 3. Raporlama ve Uyarı Yönetimi
 4. Performans İzleme ve Kapasite Planlaması
 5. Sorun Giderme ve Proaktif Uyarılar
 6. Özelleştirilmiş Raporlama ve Görselleştirme
 7. Güvenlik ve Uyumluluk İzleme
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri

Ön Koşullar

 • Temel Veeam Backup & Replication bilgisi ve deneyimi
 • IT altyapısı ve sanallaştırma teknolojileri hakkında genel anlayış
 • Veri merkezi işlemleri ve yönetimi konusunda temel bilgi

Kimler Katılmalı

 • IT altyapı ve sistem yöneticileri
 • Veeam ONE yazılımını etkin bir şekilde kullanmak isteyen IT profesyonelleri
 • IT operasyonlarını izlemek ve raporlamak için kapsamlı çözümler arayan teknik uzmanlar
 • Veri merkezi performansını ve kullanılabilirliğini artırmak isteyen IT yöneticileri

Outline

 1. Veeam ONE Genel Bakış ve Kurulumu
  • Veeam ONE Özellikleri ve İşlevselliği
  • Kurulum Süreçleri ve Başlangıç Yapılandırması
 2. Sanal ve Fiziksel Altyapı İzleme
  • Altyapı İzleme ve Performans Metrikleri
  • Sanal ve Fiziksel Ortamlarda İzleme Stratejileri
 3. Performans Analizi ve Kapasite Planlaması
  • Performans Trendleri ve Analizi
  • Kapasite Planlama ve Raporlama
 4. Özelleştirilmiş Raporlama ve Dashboard Oluşturma
  • Raporlama Araçları ve Özelleştirme
  • Etkileşimli Dashboardlar ve Görselleştirmeler
 5. Alarm Yönetimi ve Konfigürasyonu
  • Alarm Ayarları ve Yönetimi
  • Olay Tepki Süreçleri ve Bildirimler
 6. Güvenlik ve Uyumluluk Raporlama
  • Güvenlik İzleme ve Raporlama
  • Uyumluluk Standartları ve Denetimler
 7. İleri Düzey Analitik ve Trend Analizi
  • Gelişmiş Analitik Araçları
  • Veri Merkezi Trendleri ve İçgörüler
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Gerçek Dünya Senaryoları Üzerinden Uygulamalar
  • Case Study’ler ve İş Uygulamaları

Eğitim Talep Formu