fbpx
Generic filters
Search in title

TOGAF ve İş Sürekliliği Planlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

TOGAF ve İş Sürekliliği Planlama Eğitimi, stratejik bir yatırımdır. Bu eğitim, TOGAF mimarisi çerçevesi ve iş sürekliliği planlamasına odaklanır. Katılımcılar, iş süreçlerinin ve IT altyapısının etkili bir şekilde nasıl yönetileceğini öğrenirler. Aynı zamanda, iş sürekliliği planları oluşturma ve uygulama süreçlerini keşfederler. Bu keşif, organizasyonların kriz durumlarında dayanıklı olmasının temelini oluşturur.

Eğitim, iş sürekliliği planlamasının önemi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, olası felaketler ve kesintiler karşısında iş süreçlerini nasıl koruyacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, iş kesintilerinin minimuma indirilmesini sağlar. Aynı zamanda, müşteri hizmetlerinin ve itibarın korunmasına yardımcı olur. Bu yardım, pazar rekabetinde avantaj sağlar.

Risk değerlendirmesi ve etki analizi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, iş süreçlerini ve IT sistemlerini etkileyebilecek riskleri nasıl belirleyeceklerini öğrenirler. Bu belirleme, risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, kritik iş süreçlerinin ve verilerin korunmasını garanti eder. Bu garanti, organizasyonun güvenliğini ve dayanıklılığını artırır.

Eğitim, ayrıca, TOGAF mimarisi çerçevesinin iş sürekliliği planlamasıyla entegrasyonuna da odaklanır. Katılımcılar, mimari tasarım ve planlama süreçlerinde iş sürekliliği prensiplerini nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon, iş süreçlerinin ve IT altyapısının daha etkili yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda, organizasyonun genel dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

TOGAF ve İş Sürekliliği Planlama Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların iş sürekliliği planlarını etkili bir şekilde oluşturmalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, iş sürekliliği ve mimari planlama konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, kriz durumlarında organizasyonlarını koruyabilir ve yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, TOGAF mimarisi ve iş sürekliliği planlaması konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, organizasyonların sürdürülebilirliğini ve esnekliğini artırma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, iş sürekliliği stratejilerini başarıyla geliştirme ve uygulama becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. TOGAF’ın Temel Kavramları ve Prensipleri: TOGAF’ın temel yapısını, ADM (Architecture Development Method) sürecini ve bileşenlerini öğreneceksiniz.
 2. Mimari Tasarım ve Yönetim: İş, uygulama, veri ve teknoloji mimarilerini tasarlama ve yönetme teknikleri üzerine bilgi edineceksiniz.
 3. İş Sürekliliği Planlaması: Felaketlerden veya beklenmedik kesintilerden sonra iş sürekliliğini sağlama yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.
 4. Risk Yönetimi: Potansiyel riskleri tanımlama, değerlendirme ve azaltma stratejileri öğretilecektir.
 5. Stakeholder Yönetimi: Paydaş beklentilerini anlama ve bu beklentilere uygun çözümler geliştirme becerileri kazandırılacaktır.

Ön Koşullar

 • IT, proje yönetimi veya kurumsal mimari alanlarında temel bilgi ve deneyime sahip olmak.
 • İş sürekliliği ve risk yönetimi konularına ilgi duymak.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal mimarlar, IT yöneticileri ve proje yöneticileri.
 • İş sürekliliği planlaması ve risk yönetimi konularında kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller.
 • TOGAF sertifikasyonu almak isteyen veya mevcut bilgilerini güncellemek isteyen bireyler.

Outline

 1. Giriş:
  • TOGAF’a Genel Bakış
  • İş Sürekliliği Planlamasının Önemi
 2. TOGAF ve ADM:
  • Mimarlık Geliştirme Metodu (ADM) Aşamaları
  • ADM Uygulama Teknikleri
 3. Mimari Tasarım:
  • İş, Uygulama, Veri ve Teknoloji Mimarileri
  • Tasarım ve Yönetim Yaklaşımları
 4. İş Sürekliliği Planlaması:
  • Strateji Geliştirme
  • Felaket Kurtarma Planlaması
 5. Risk ve Paydaş Yönetimi:
  • Risk Değerlendirme ve Yönetimi
  • Paydaş Analizi ve Yönetimi
 6. Uygulama ve Vaka Çalışmaları:
  • Gerçek Dünya Senaryoları
  • Grup Tartışmaları ve Atölye Çalışmaları

Eğitim Talep Formu