fbpx
Generic filters
Search in title

Google BigQuery ile Veri Entegrasyonu Eğitimi

Eğitim Hakkında

Google BigQuery ile Veri Entegrasyonu Eğitimi, veri akışını hızlandırır. Bu eğitim, çeşitli veri kaynaklarından BigQuery’ye veri aktarımı ve entegrasyon tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, veri depoları, uygulamalar ve bulut hizmetleri arasında veri nasıl taşınır ve dönüştürülür öğrenirler. Aynı zamanda, veri aktarım araçları ve API’lerin kullanımını keşfederler. Bu keşif, veri yönetimini ve analiz süreçlerini kolaylaştırır.

Eğitim, veri yükleme yöntemleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, batch ve streaming yükleme tekniklerini ve bunların kullanım senaryolarını öğrenirler. Bu öğrenim, veri entegrasyon süreçlerini hızlandırır ve gerçek zamanlı analizleri mümkün kılar.

Veri dönüştürme ve hazırlama da eğitimde yer alır. Katılımcılar, BigQuery’de veri temizleme, dönüştürme ve zenginleştirme işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini öğrenirler. Bu bilgi, analiz için veri kalitesini artırır.

Eğitim, ayrıca, veri entegrasyonu için en iyi uygulamalar ve performans optimizasyonu üzerine de odaklanır. Katılımcılar, veri aktarımı ve sorgulama işlemlerini nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Bu optimizasyon, maliyetleri düşürür ve sorgu performansını artırır.

Google BigQuery ile Veri Entegrasyonu Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların BigQuery’i veri entegrasyonu ve analiz projelerinde etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Eğitim, veri yükleme, dönüştürme, entegrasyon araçları ve optimizasyon teknikleri konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, geniş ve çeşitli veri setlerini etkili bir şekilde yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Google BigQuery ile veri entegrasyonu konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, veri aktarımı, dönüştürme ve analiz süreçlerini etkin bir şekilde yönetme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veri entegrasyon projelerini başarıyla gerçekleştirme becerilerine sahip olurlar. Dolayısıyla bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. BigQuery’ye Veri Entegrasyonunun Temelleri
 2. Farklı Veri Kaynaklarından Veri Aktarımı
 3. Veri Dönüşümü ve Hazırlığı
 4. Etkili Veri Entegrasyonu Stratejileri
 5. BigQuery ile Veri Analizi ve Sorgulama
 6. Otomasyon ve Veri Akışı Optimizasyonları
 7. Güvenlik ve Erişim Kontrolleri
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri

Ön Koşullar

 • Temel SQL bilgisi ve veritabanı kavramlarına hakimiyet
 • BigQuery ve veri ambarı konseptlerine genel anlayış
 • Veri entegrasyonu ve ETL süreçlerine temel düzeyde aşinalık

Kimler Katılmalı

 • Veri mühendisleri ve veri analistleri
 • BigQuery ile veri entegrasyonu yapmak isteyen IT profesyonelleri
 • Veri tabanı yöneticileri ve iş zekası uzmanları
 • Veri entegrasyonu ve analiz süreçlerini iyileştirmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. BigQuery ile Veri Entegrasyonunun Temelleri
  • BigQuery’nin Veri Entegrasyonu Kapasiteleri
  • Entegrasyon İçin Hazırlık ve Planlama
 2. Çeşitli Veri Kaynaklarından Veri Aktarımı
  • Farklı Kaynaklardan Veri Aktarım Teknikleri
  • Veri Aktarım Araçları ve Uygulamaları
 3. Veri Dönüşümü ve Hazırlığı
  • Veri Temizleme ve Dönüşüm İşlemleri
  • ETL Süreçlerinin Optimize Edilmesi
 4. Etkili Veri Entegrasyonu Stratejileri
  • Veri Akışı ve Entegrasyon Mimarileri
  • Veri Entegrasyonu İçin En İyi Uygulamalar
 5. BigQuery ile Veri Analizi ve Sorgulama
  • Etkili Sorgulama Teknikleri
  • Veri Analizi ve Raporlama
 6. Otomasyon ve Veri Akışı Optimizasyonları
  • Otomatik Entegrasyon İşlemleri
  • Veri Akışlarının Yönetimi ve İyileştirilmesi
 7. Güvenlik ve Erişim Kontrolleri
  • Veri Güvenliği İlkeleri ve Uygulamaları
  • Erişim Yönetimi ve Güvenlik Ayarları
 8. Gerçek Dünya Senaryoları
  • Sektörel Uygulama Örnekleri
  • Case Study’ler ve Uygulama Senaryoları

Eğitim Talep Formu