Winsock (Windows Sockets API), Windows’ta ağ iletişimi için kullanılan bir programlama arayüzüdür.