Generic filters
Search in title

Change Management Practitioner Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Change Management Practitioner” eğitimi, değişim yönetimi konusunda daha ileri düzey bilgi ve beceri geliştirme amacı taşıyan bir programdır. Genellikle “Change Management Foundation” eğitimini tamamlamış olan kişiler için uygundur.

Bu eğitim aşamasında, katılımcılar değişim yönetiminde daha derinlemesine bilgiye sahip olacakları konuları inceler ve ayrıca değişim yönetimi becerilerini uygulamada geliştirebilirler. İşte bazı potansiyel konular:

1. Gelişmiş Değişim Yönetim Stratejileri ve Teknikleri: Daha kompleks değişim senaryolarını ele almak ve ayrıca yönetmek için kullanılan stratejiler ve teknikler üzerine derinlemesine bilgi.

2. Değişim Yönetimi Projelerinin Yürütülmesi: Değişim yönetimi projelerinin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri üzerine pratik deneyim ve bilgi.

3. Değişim Direnci Yönetimi: İnsanların değişime direnç gösterme nedenlerini anlamak ve ayrıca bu direnci yönetmek için stratejiler geliştirmek.

4. Etkili İletişim Stratejileri: Değişim süreçlerinde etkili iletişim kurmayı sağlayacak stratejiler ve teknikler.

5. Değişim Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri: Değişim yönetimi projelerinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan teknikler.

Eğitim genellikle, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri değerlendiren kapsamlı bir sınavla sona erer. Başarılı olan katılımcılar, değişim yönetiminde ileri düzey bilgi ve becerilere sahip olduklarını belgeleyen “Change Management Practitioner” sertifikasını alırlar. Bu sertifika, bireyin değişim süreçlerini ve projelerini yönetme, değişim stratejileri geliştirme, dirençle başa çıkma ve etkili iletişim stratejileri oluşturma konularında deneyimli olduğunu kanıtlar.

Kurs boyunca, ayrıca katılımcılar değişim yönetiminde karşılaşılan spesifik zorlukları ve bunları nasıl aşacaklarını öğrenirler. Değişim süreçlerinin planlanması ve uygulanması, değişim stratejilerinin geliştirilmesi, direncin yönetilmesi ve etkili iletişim stratejilerinin oluşturulması konularında kapsamlı bilgi ve beceri kazanırlar.

Change Management Practitioner Eğitimi buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Değişiklik yönetimi uygulayıcı eğitiminde, şunları öğrenebilirsiniz:
 1. Değişiklik yönetimi kavramları ve yaklaşımları: Değişikliğin yönetimi, neden gerekli olduğu ve değişikliğin kabul edilmesi gibi temel kavramlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 2. Değişiklik yönetimi süreci: Değişikliğin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gibi aşamaların nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 3. Değişikliğin yönetimi: Değişiklik sürecinin etkilerinin yönetimi, değişikliğe direnç ve kabul edilme gibi konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 4. Değişikliğin uygulanması: Değişiklik sürecinin etkili bir şekilde uygulanması, çalışanların değişikliğe uyum sağlaması ve değişikliğin sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 5. Uygulamalı çalışmalar: Teorik bilgilerin pratik uygulamalarla desteklenmesi, değişiklik yönetimi sürecinin nasıl uygulanabileceğini görmenize ve kendiniz de uygulama becerisi kazanmanıza yardımcı olabilir.
Değişiklik yönetimi uygulayıcı eğitimi, değişikliğe uyum sağlamak, değişikliğe direnmeleri azaltmak ve değişiklik sürecinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak isteyen kişiler için faydalıdır.

Ön Koşullar

Değişiklik yönetimi uygulayıcı eğitimine katılmak için belirli ön koşullar bulunmaz, ancak şu özelliklere sahip olmanız daha fazla fayda sağlayabilir:
 1. İşletme veya organizasyon yönetimi deneyimi: Değişiklik yönetimi sürecinin kurumlar veya organizasyonlar üzerindeki etkilerini anlamanıza yardımcı olabilir.
 2. Yöneticilik deneyimi: Değişikliği yönetme ve çalışanları değişikliğe uyum sağlamaya yönlendirme becerilerine sahip olmanız daha fazla fayda sağlayabilir.
 3. Liderlik becerileri: Değişiklik sürecinin etkili bir şekilde uygulanması ve çalışanların değişikliğe uyum sağlaması için liderlik becerilerine sahip olmanız daha fazla fayda sağlayabilir.
Bu ön koşulların olmaması, değişiklik yönetimi uygulayıcı eğitiminden faydalanmanıza engel değildir, ancak bu becerilerin edinilmesi, eğitim sırasında öğrenilen bilgilerin daha etkili bir şekilde uygulanmasını ve kullanılmasını kolaylaştırabilir.  

Kimler Katılmalı

Değişiklik yönetimi uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen herkes katılabilir, ancak aşağıdaki profesyonel gruplar için özellikle faydalı olabilir:
 1. Yöneticiler: Değişikliği yönetmek ve çalışanları değişikliğe uyum sağlamaya yönlendirmek gerektiğinde gerekli becerilere sahip olmaları için yöneticiler için faydalıdır.
 2. Liderler: Değişiklik sürecinin etkili bir şekilde uygulanması ve çalışanların değişikliğe uyum sağlaması için gerekli liderlik becerilerine sahip olmaları için liderler için faydalıdır.
 3. Proje yöneticileri: Değişiklik sürecinin bir parçası olan projeleri yönetmek ve etkilerini yönetmek için gerekli becerilere sahip olmaları için proje yöneticileri için faydalıdır.
 4. İşletme veya organizasyon yöneticileri: Değişikliğin kurumlar veya organizasyonlar üzerindeki etkilerini anlamak ve değişiklik sürecinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli becerilere sahip olmaları için işletme veya organizasyon yöneticileri için faydalıdır.
 5. Profesyonel olarak değişiklik yönetimi ile ilgilenenler: Değişiklik yönetimi konusunda profesyonel olarak ileri seviyede bilgi ve becerilere sahip olmak isteyenler için faydalıdır.

Outline

Project Management:

 • Choosing methodologies
 • Project Sponsor and Project Board
 • Project Stakeholders and Influencers
 • Change Management Governance
 • The Business Change Landscape
 • Delivery
 

Sustaining Change:

 • Levers and Leverage
 • Level of Adoption and Critical Mass
 • Reinforcing Systems

Change Management Eğitimi

Change Management Eğitimi Change Management (Değişim Yönetimi), organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim yönetimi prensiplerini, yöntemlerini

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu