fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Satış Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel Satış Yönetimi Eğitimi satış ekiplerinin yönetimi, işletmelerin büyüme ve başarısında kritik bir rol oynar. Etkili bir satış ekibi yönetimi, sadece hedeflere ulaşmakla kalmaz. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırır. Ayrıca, uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendirir. “Satış Ekipleri Yönetimi Eğitimi”, yöneticilere ve liderlere, satış ekiplerini daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğretir. Bununla birlikte, motive etmek ve performanslarını maksimize etmek için gerekli becerileri ve stratejileri öğretmeyi amaçlamaktadır. İki günlük bu yoğun program, modern satış yönetimi teorilerini ele alır. Bununla birlikte, liderlik becerilerini, performans yönetimini, ekip motivasyonunu ve satış stratejilerinin uygulanmasını kapsayacaktır. Katılımcılar, ekip üyeleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi öğrenir. Bunun yanı sıra, zorlukları yönetmek ve satış hedeflerine ulaşmak için gerekli araçları ve teknikleri öğrenecekler.

Temel Satış Yönetimi Eğitimi süresince, katılımcılar satış ekiplerinin günlük ve stratejik yönetiminde karşılaşılan zorlukları çözme konusunda kapsamlı bilgi edinecekler. Ayrıca, eğitim, satış süreçlerinin analiz edilmesi, performans göstergelerinin belirlenmesi  ve ekip üyelerinin gelişimi için bireysel koçluk tekniklerinin nasıl kullanılacağını da kapsayacak. Etkili bir satış ekibi yönetimi, organizasyonların pazardaki konumunu güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için hayati öneme sahiptir. Bu eğitim, katılımcılara bu hedeflere ulaşmaları için gerekli donanımı sağlayacak.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satış ekiplerinin etkili yönetimi için modern yönetim teorileri ve uygulamaları
 • Liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve ekip motivasyonu
 • Performans yönetimi, hedef belirleme ve gözden geçirme süreçleri
 • Ekip içi işbirliğini ve iletişimi artırma yöntemleri
 • Zorluklarla ve çatışmalarla başa çıkma stratejileri
 • Satış stratejilerinin etkin uygulanması ve ekip performansının artırılması
 • Bireysel koçluk teknikleri ve ekip üyelerinin kişisel gelişiminin desteklenmesi

Ön Koşullar

 • Katılımcıların satış ve pazarlama alanında temel bilgilere sahip olmaları önerilir. Liderlik ve yönetim becerileri hakkında temel anlayışa sahip olmak faydalı olacaktır, ancak zorunlu bir ön koşul değildir.

Kimler Katılmalı

 • Satış yöneticileri ve ekip liderleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarında üst düzey yöneticiler
 • İnsan kaynakları yöneticileri, satış ekiplerinin gelişiminden sorumlu olanlar
 • İşletme sahipleri ve girişimciler, satış ekiplerinin performansını artırmak isteyenler
 • Satış kariyerinde ilerlemek ve yönetici pozisyonlarına geçmek isteyen deneyimli satış profesyonelleri

Outline

1. Gün:
 • Satış Yönetiminde Modern Yaklaşımlar
  • Yönetim ve liderlik teorileri
  • Satış ekiplerinin etkin yönetimi için stratejiler
 • Liderlik ve Motivasyon
  • Etkili liderlik stilleri ve ekip motivasyonu
  • Güven oluşturma ve takım ruhu teşvik etme
 • Performans Yönetimi
  • Hedef belirleme ve performans değerlendirme
  • Geri bildirim ve ödüllendirme sistemleri
2. Gün:
 • İletişim ve İşbirliği
  • Ekip içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi
  • Çatışma yönetimi ve çözüm yöntemleri
 • Satış Stratejileri ve Uygulamaları
  • Etkin satış stratejilerinin geliştirilmesi
  • Ekip üyelerinin stratejik hedeflere ulaşması için rehberlik etme
 • Bireysel Gelişim ve Koçluk
  • Bireysel koçluk teknikleri
  • Ekip üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişiminin desteklenmesi
Bu eğitim programı, satış ekiplerinin yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunarak, katılımcıları etkili satış yöneticileri olmaya hazırlar. Program sonunda, katılımcılar, ekiplerini daha etkin bir şekilde yönetme, motive etme ve onların başarılarına katkıda bulunma konusunda kendilerini güçlü hissedecekler.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.