fbpx
Generic filters
Search in title

Certified Kanban Practitioner Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Kanban Practitioner” eğitimi, profesyonellere Kanban metodolojisinin detaylarını ve uygulamalarını öğretir. Bu eğitim sırasında, katılımcılar genellikle Kanban’ın temel prensiplerini kavrar. İş akışını düzenleme ve optimize etme tekniklerini, iş öğelerini nasıl yöneteceklerini ve önceliklendirme stratejilerini öğrenirler. Eğitim ayrıca Kanban tablolarının ve diğer görsel araçların kullanımına dair kapsamlı bir genel bakış sunar.

Eğitimde genellikle aşağıdaki konulara yoğunlaşılır:

1. İleri Düzey Kanban Teknikleri: İleri düzey Kanban tekniklerini, süreçlerini ve stratejilerini derinlemesine anlama.

2. Kanban Metrikleri ve Analizi: İş akışının performansını ölçmek ve analiz etmek için kullanılan Kanban metrikleri ve analitik araçları.

3. Sürekli İyileştirme: Kanban’ın sürekli iyileştirme ilkeleri ve ayrıca nasıl uygulanacağına dair bilgi.

4. İş Akışının Optimizasyonu: Kanban ile iş akışının nasıl optimize edileceğine dair bilgi ve teknikler.

5. Kanban’da Liderlik ve Yönetim: Kanban ekiplerini liderlik etmek ve yönetmek için gereken beceriler ve teknikler.

Eğitim genellikle, katılımcıların öğrendikleri konuları test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayanlar, Kanban metodolojisinin uygulamalarında ve ilkelerinde yetkin olduklarını gösteren “Certified Kanban Practitioner” sertifikasını alırlar. Bu sertifika, katılımcıların Kanban ile iş süreçlerini yönetme, takım performansını optimize etme ve sürekli iyileştirme çabalarını yönlendirme konularındaki yetkinliklerini belgeler.

Bu eğitim sırasında katılımcılar, Kanban’ın temel prensiplerini öğrenirler. Ayrıca Bunlar arasında görselleştirme, sınırlı iş yapma kapasitesi, iş akışını yönetme, açık iletişim ve sürekli iyileştirme bulunur. Ayrıca, çeşitli Kanban araçları ve tekniklerini, iş akışının düzenlenmesi ve görselleştirilmesi, iş öğelerinin nasıl önceliklendirileceği ve iş verimliliğini ölçme ve iyileştirme tekniklerini de öğrenirler.

Certified Kanban Practitioner Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

CKP eğitiminde şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 1. Kanban’ın temel prensipleri ve uygulamaları: Eşzamanlılık, pull sistemi, limitli WIP, takip ve değerlendirme gibi prensipler ve uygulamaları öğreneceksiniz.
 2. Kanban araçları: İş akışlarını ve süreçlerin görselleştirilmesi, takip tablosu, yapılandırılmış yapılandırılmış görüşmeler, hızlı retrospektifler gibi araçları öğreneceksiniz.
 3. Kanban uygulamaları: İş akışının optimize edilmesi, ekibin verimliliğini ve esnekliğini arttırma, müşteri memnuniyetini öncelikle konu alan uygulamaları öğreneceksiniz.
 4. Takip ve değerlendirme yöntemleri: İş akışının takibi, performansın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesini öğreneceksiniz.
 5. Kanban’ın farklı sektörlerdeki uygulamaları: IT, sağlık, finans, hizmet sektörleri gibi farklı sektörlerdeki Kanban uygulamaları ve uyarlanmasını öğreneceksiniz.
  Bu eğitim, Kanban yönetim sistemi uygulamaları hakkında deneyimli olmak isteyen profesyoneller için uygun bir seçenektir.

Ön Koşullar

CKP sertifikasyonu için genellikle şu ön koşullar bulunur:  
 1. Deneyim: Kanban yönetim sistemi uygulamalarına dair deneyim kazanmış olmanız beklenir.
 2. Eğitim: Kanban eğitimi almış olmanız veya deneyim kazanmış olmanız gerekir.
 3. Uygulama: Kanban’ı pratik olarak uygulamaya dair deneyim kazanmış olmanız gerekir.
 4. Dil bilgisi: Sertifikasyon sınavının dilinin iyi seviyede bilinmesi gerekir.
  Bu ön koşullar, farklı eğitim kuruluşları tarafından farklı şekilde yapılandırılabilir veya ek koşullar da eklenebilir. Sertifikasyon için gerekli olan tüm ön koşulları belirlemek için eğitim kuruluşunun web sitesini ziyaret etmeniz önerilir.

Kimler Katılmalı

CKP eğitimi, Kanban yönetim sistemi uygulamaları hakkında deneyim kazanmak isteyen veya bu alanda kariyer hedefleri olan profesyoneller için uygun bir seçenektir. Aşağıdaki profesyoneller CKP eğitimine katılabilir:  
 1. Proje yöneticileri: Kanban’ı proje yönetiminde kullanmak isteyen proje yöneticileri.
 2. İş analistleri: Kanban’ı iş süreçlerinin ve iş akışlarının optimize edilmesi için kullanmak isteyen iş analistleri.
 3. Ürün yöneticileri: Ürün yönetimi süreçlerinde Kanban’ı uygulamak isteyen ürün yöneticileri.
 4. Agile ekibi üyeleri: Agile metodolojisinde Kanban’ı uygulamak isteyen veya daha fazla bilgi kazanmak isteyen Agile ekibi üyeleri.
 5. IT profesyonelleri: IT projelerinde Kanban’ı kullanmak isteyen veya daha fazla bilgi kazanmak isteyen IT profesyonelleri.
  Bu listedeki profesyoneller sınırlı değildir ve CKP eğitimine katılma amacı herkes tarafından farklı şekilde belirlenebilir. Önemli olan, Kanban yönetim sistemi uygulamaları hakkında bilgi kazanmak ve uygulamaya dair deneyim kazanmak istemektir.

Outline

 • Create and evolve the Kanban System
 • Adaptation of the Kanban System to specific organisations
 • The practical approach of Kanban to business projects
 • Incorporation of known experimental methods to understand poor performance
 • How to improve experimental methods
 • Create and compile Kanban Strategies to sustain and scale enterprise improvement

Eğitim Talep Formu