fbpx
Generic filters
Search in title

Kubernetes Design Patterns Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kubernetes Design Patterns Eğitimi”, Kubernetes tasarım kalıpları üzerinde kapsamlı bir eğitim sunar. Bu eğitim, Kubernetes tabanlı uygulamaların tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılan tasarım kalıplarının temel konularını ele alır.

Eğitim, Kubernetes tasarım prensiplerini, veri yönetimi, hata toleransı, ölçeklendirme ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla Kubernetes tasarım kalıpları konusundaki bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, uygulamaların Kubernetes tabanlı olarak tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde hangi tasarım kalıplarının ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, büyük veri işleme, real-time analiz, hata toleransı ve diğer özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, Kubernetes tasarım kalıplarıyla oluşturulan uygulamaların nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

Kubernetes Design Patterns Eğitimi”, Kubernetes tabanlı uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinin tümünü kapsar. Katılımcılar, modern uygulamalar tasarlamaya ve geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar. Eğitim, örnekler, pratik uygulamalar ve projeler yoluyla öğrenmeyi sağlar ve katılımcıların Kubernetes tasarım kalıplarıyla uygulama tasarlamaya ve geliştirmeye başlamalarına yardımcı olur.

Eğitim programı, Kubernetes tasarım kalıplarının temelleriyle başlar. Katılımcılar, veri yönetimi, ölçeklendirme ve hata toleransı gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, Kubernetes tabanlı modern uygulamaların tasarlanması ve yönetilmesi konusunda bu kalıpların nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, Kubernetes tasarım kalıpları ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, büyük veri akışları ve hata toleransı gibi yetenekleri kazandırır. Konu akışları, veri yönetimi ve ölçeklendirilebilir sistemlerin yönetimi gibi konular işlenir.

Son olarak, bir uygulamanın nasıl Kubernetes tasarım kalıpları tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, uygulamanın son testlerini yapmayı, veri yönetimini, ve en sonunda uygulamanın Kubernetes tasarım kalıpları tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların uygulamalarını başarılı bir şekilde Kubernetes tasarım kalıplarıyla tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm Docker, Kubernetes, DevOps ve Microservices eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Kubernetes Design Patterns Eğitiminde, şunları öğreneceksiniz:  
 • Kubernetes çalışma prensipleri ve API objeleri: Kubernetes’in nasıl çalıştığı, API objeleri hakkında bilgi ve bu objeleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz
 • Deployment stratejileri: Uygulama ve hizmetlerin nasıl dağıtılacağı, deployment stratejileri hakkında bilgi ve bu stratejilerin nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz.
 • Hizmet tipleri: Hizmet tipleri hakkında bilgi, uygulama ve hizmetlerin nasıl erişebileceğini ve nasıl yapılandırılacağını öğreneceksiniz
 • Stok yapıları: Kubernetes stok yapıları hakkında bilgi ve bu yapıların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz
 • Kaynak yönetimi: Kubernetes ortamında kaynak yönetimi hakkında bilgi ve kaynakların nasıl yönetileceğini öğreneceksiniz
 • Güvenlik: Kubernetes ortamında güvenliğin nasıl sağlanacağı hakkında bilgi öğreneceksiniz.
  Bu eğitim sırasında, teorik bilgi ve uygulamalı çalışmalarla, Kubernetes Design Patterns’lerin nasıl uygulanacağını ve bu kalıpları nasıl kullanarak uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi daha verimli, skalenebilir ve kararlı hale getirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

Kubernetes Design Patterns Eğitimi için şu ön koşullar bulunabilir:  
 • Programlama Dilleri: Kubernetes Design Patterns Eğitimi için bir programlama dili bilmek gerekli değildir, ancak genel olarak programlama dillerinden birine (örneğin, Python, Java, Go vb.) hakim olmanız faydalı olabilir.
 • Cloud Computing: Bulut bilişim ve bulut dağıtımı konuları hakkında temel bilgi sahibi olmanız faydalı olabilir.
 • Docker: Docker ve container teknolojileri hakkında temel bilgi sahibi olmanız faydalı olabilir.
 • Kubernetes: Kubernetes hakkında temel bilgi sahibi olmanız Kubernetes Design Patterns Eğitimi için gereklidir.
  Bu ön koşullar, eğitimi daha verimli ve etkili bir şekilde almanıza yardımcı olabilir, ancak eğitimi almak için bu koşulların tamamına sahip olmanız zorunlu değildir. Eğitim verilen kurumların ve eğitmenlerin ön koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermelerine başvurabilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Kubernetes Design Patterns Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:  
 • DevOps ve Sistem Yöneticileri: Kubernetes Design Patterns’leri kullanarak, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi daha verimli, skalenebilir ve kararlı hale getirebilmeniz için gereken bilgi ve becerileri edinebilirsiniz.
 • Geliştiriciler: Kubernetes Design Patterns’leri kullanarak, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi daha verimli, skalenebilir ve kararlı hale getirebilmeniz için gereken bilgi ve becerileri edinebilirsiniz.
 • Büyük Ölçekli Uygulama ve Hizmetler Geliştiricileri: Kubernetes Design Patterns’leri kullanarak, büyük ölçekli uygulama ve hizmetlerinizi daha verimli, skalenebilir ve kararlı hale getirebilmeniz için gereken bilgi ve becerileri edinebilirsiniz.
 • Bulut Bilişim ve Bulut Dağıtımı Uzmanları: Kubernetes Design Patterns’leri kullanarak, bulut bilişim ve bulut dağıtımı alanında daha verimli ve kararlı çalışma becerileri edinebilirsiniz.
  Bu eğitim, Kubernetes ve bulut bilişim ile ilgilenen herkes katılabilir. Ancak, eğitimin verimli ve etkili bir şekilde alınması için temel bilgi ve becerilere sahip olmanız faydalı olabilir.

Outline

Introduction

 • Recap about Linux containers technology
 • Recap about Kubernetes basic concepts
 • Microservice based applications
 • The 12 Factors App Principles
 

Foundational Patterns:

Distributed Primitives, Predictable Demands, Dynamic Placement, Declarative Deployment, Observable Interior, and Life Cycle Conformance.  

Behavioral Patterns:

Batch Jobs, Scheduled Jobs, Daemon Services, Singleton Services and Self Awareness.  

Structural Patterns:

Sidecar, Initializer, Ambassador, and Adapter.  

Configuration Patterns:

Env Var Configuration, Configuration Resources, Configuration Templates, and Immutable Configuration.  

Summary and Conclusion

Eğitim Talep Formu