fbpx
Generic filters
Search in title

Kanban ile Süreç İyileştirme ve Verimlilik Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kanban ile Süreç İyileştirme ve Verimlilik Eğitimi“, iş akışlarını dönüştürür. Bu eğitim, Kanban metodolojisinin prensip ve uygulamalarını kapsar. Katılımcılara, iş akışlarını görselleştirme becerisi kazandırır. Sürekli iyileştirme yapma konusunda derinlemesine bilgi içerir. Ayrıca eğitim, Kanban’ın temel kavramlarını detaylı bir şekilde inceler. Kanban panolarının kurulumu ve yönetimi anlatılır. Sonrasında iş akışının optimizasyonu üzerinde durulur. Süreçlerdeki engellerin nasıl aşılacağı gösterilir.

Katılımcılar, Kanban prensiplerini ve uygulamalarını öğrenirler. İş akışı görselleştirme teknikleri kazanırlar. Limitlerin nasıl belirleneceğini içerir. Ardından kanban toplantılarının yürütülmesi üzerinde durulur. Sürekli iyileştirme yaklaşımları önemlidir. Eğitmenler metrikler ve analizler konusunda bilgi verir. Eğitim, katılımcıların süreçleri sürekli olarak geliştirmelerini sağlar. Katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek dünya senaryoları ve pratik uygulamalar yapar.

Eğitim, organizasyonların iş akışlarını daha verimli yönetmelerine yardımcı olur. Kanban metodolojisi, iş süreçlerinin etkinliğini artırır.  Bu sayede katılımcılar, bu eğitimle, iş akışlarını daha etkili yönetirler. Sürekli iyileştirme ve verimlilik, bu eğitimin temel hedefleridir. Böylece kurs, katılımcılara iş süreçlerinde mükemmelliği hedefleme becerisi kazandırır.

“Kanban ile Süreç İyileştirme ve Verimlilik Eğitimi”, iş süreçlerini iyileştirmek isteyenler için idealdir. Eğitim, katılımcıların Kanban metodolojisini derinlemesine anlamalarını sağlar. Ayrıca, süreç iyileştirmelerini nasıl planlayacaklarını ve uygulayacaklarını öğrenirler. Bu sayede, onların iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirir. Eğitim, katılımcıların profesyonel becerilerini geliştirir. Sonuç olarak, katılımcılar, Kanban ile iş süreçlerini mükemmelleştirebilirler. Bu bağlamda eğitim, iş dünyasında fark yaratmayı amaçlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Agile Prensipleri ve Uygulamaları: Agile yazılım geliştirme sürecinin temel prensipleri ve en iyi uygulamaları.
 • Kanban Metodolojisi: Kanban panolarının kurulumu, iş akışının yönetimi ve görselleştirilmesi.
 • Ekip Dinamikleri ve İşbirliği: Çapraz fonksiyonel ekiplerde etkin işbirliği ve iletişim teknikleri.
 • İş Akışı Optimizasyonu: İş akışının sürekli izlenmesi, analizi ve iyileştirilmesi.
 • Agile ve Kanban Araçları: Agile ve Kanban projelerini destekleyen araçların ve teknolojilerin kullanımı.

Ön Koşullar

 • Proje yönetimi veya iş süreçleri yönetimi hakkında temel bilgi.
 • Takım çalışması ve işbirliği becerileri.
 • İş süreçlerini iyileştirmeye ve verimliliği artırmaya yönelik bir yaklaşım.

Kimler Katılmalı

 • Kanban metodolojisi ile süreç iyileştirme ve verimlilik artışı sağlamak isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • İş akışlarını optimize etmek ve ekiplerin üretkenliğini artırmak isteyen her seviyeden profesyoneller.

Outline

 1. Giriş:
  • Kanban’ın Temelleri ve Ana Kavramlar
 2. Kanban Panoları:
  • Etkili Panoların Kurulumu ve Yönetimi
  • İş Akışı Görselleştirme Teknikleri
 3. İş Yükü Yönetimi:
  • İş Limitlerinin Belirlenmesi ve Yönetilmesi
  • Dengeli İş Dağılımı ve Kapasite Yönetimi
 4. Sürekli İyileştirme:
  • İş Akışlarının İzlenmesi ve Analizi
  • Süreçlerde Sürekli İyileştirme Uygulamaları
 5. Metrikler ve Analizler:
  • Performans Metriklerinin Değerlendirilmesi
  • Süreç İyileştirme için Veri Analizi

Eğitim Talep Formu