fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Analiz Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri memnuniyeti, işletmelerin başarısının temel taşlarından biridir. Bununla birlikte sürdürülebilen büyüme, marka sadakati ve rekabet avantajı için kritik öneme sahiptir. Günümüzde, işletmelerin müşteri beklentilerini anlamaları ve bu beklentileri karşılamaları veya aşmaları gerekmektedir. “Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Analiz Eğitimi”, katılımcılara müşteri memnuniyetini etkili bir şekilde nasıl ölçeceklerini, analiz edeceklerini ve bu bilgileri müşteri deneyimini iyileştirmek için nasıl kullanacaklarını öğreten iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemlerinden, veri toplama tekniklerine, analiz süreçlerinden, sonuçların iş stratejilerine entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Katılımcılar, müşteri memnuniyeti ölçümlerinin işletmeler için stratejik önemini keşfedecek ve müşteri geri bildirimlerini toplamanın, analiz etmenin ve eyleme dönüştürmenin en iyi yollarını öğrenecekler. Eğitim, teorik bilgileri gerçek dünya uygulamaları ve case study’ler ile pekiştirerek, katılımcıların öğrendikleri becerileri iş yerlerine başarıyla uygulayabilmelerini sağlayacak.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Müşteri memnuniyeti ölçümünün temelleri ve önemi
 • Farklı müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemleri ve araçları
 • Anket tasarımı ve etkili soru formülasyonu teknikleri
 • Müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi
 • Veri analizi teknikleri ve eyleme dönüştürme stratejileri
 • Müşteri memnuniyeti sonuçlarının iş stratejilerine entegrasyonu
 • Müşteri memnuniyetini artırma ve müşteri deneyimini iyileştirme yolları
 • Case study’ler ve gerçek dünya uygulamaları

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için katılımcıların pazarlama, işletme veya müşteri hizmetleri alanlarında temel bilgi sahibi olmaları önerilir. Müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimi yönetimi konularında temel bir anlayışa sahip olmak, eğitimden alınacak verimi artırabilir.

Kimler Katılmalı

 • Müşteri hizmetleri ve müşteri deneyimi yöneticileri
 • Pazar araştırması ve müşteri ilişkileri profesyonelleri
 • İş geliştirme ve operasyon yöneticileri
 • Satış ve pazarlama ekipleri
 • İş stratejileri ve kalite yönetimi ile ilgilenen her düzeyden profesyonel

Outline

1. Gün:
 • Müşteri Memnuniyeti Ölçümünün Temelleri
  • Müşteri memnuniyetinin işletmelere sağladığı faydalar
  • Müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemleri ve araçları
 • Anket Tasarımı ve Veri Toplama
  • Etkili anket tasarımı ve soru formülasyonu
  • Müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve veri toplama teknikleri
2. Gün:
 • Veri Analizi ve Eyleme Dönüştürme
  • Veri analizi teknikleri
  • Müşteri geri bildirimlerinin iş stratejilerine entegrasyonu
 • Müşteri Memnuniyetini Artırma Stratejileri
  • Müşteri memnuniyeti sonuçlarını iyileştirmek için stratejiler
  • Müşteri deneyimini geliştirme yolları
“Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Analiz Eğitimi”, katılımcılara, müşteri memnuniyetini ölçme, analiz etme ve bu bilgileri müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanma konusunda kapsamlı bir rehberlik sunar. Bu eğitim, müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimini stratejik bir avantaja dönüştürmek isteyen her düzeyden profesyonele hitap eder.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.