fbpx
Generic filters
Search in title

Scrum ve Agile Proje Yönetimi Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Hakkında

Scrum ve Agile Proje Yönetimi Uygulamaları Eğitimi, projeleri dönüştürür. Bu eğitim, Agile ve Scrum prensiplerinin uygulamalı öğrenimine odaklanır. Katılımcılar, esnek ve etkili proje yönetimi tekniklerini nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, takım işbirliğini ve ürün geliştirmeyi nasıl iyileştireceklerini keşfederler. Bu keşif, projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Eğitim, Scrum çerçevesi ve rolleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, Scrum Master, Ürün Sahibi ve Takım Üyeleri rollerinin önemini öğrenirler. Bu öğrenim, takım dinamiklerini ve proje yönetimini iyileştirir. Aynı zamanda, Agile kültürünün takıma nasıl entegre edileceğini anlarlar.

Ürün geliştirme ve iterasyon planlama da eğitimde yer alır. Katılımcılar, etkili ürün yol haritaları oluşturma ve sprint planlaması yapma yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, ürünün müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasını sağlar. Aynı zamanda, proje süreçlerinin esnekliğini ve adaptasyonunu artırır.

Eğitim, ayrıca, geribildirim toplama ve sürekli iyileştirme üzerine de odaklanır. Katılımcılar, kullanıcı geribildirimini nasıl entegre edeceklerini ve ürünü nasıl iteratif olarak geliştireceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon ve geliştirme, ürün kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini artırır.

Scrum ve Agile Proje Yönetimi Uygulamaları Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların Agile ve Scrum metodolojilerini uygulayarak etkili proje yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Eğitim, Agile proje yönetimi ve Scrum uygulamaları konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, takımlarını yüksek performanslı ve ürün odaklı bir şekilde yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Scrum ve Agile proje yönetimi uygulamaları konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, takım işbirliği, ürün geliştirme, planlama ve sürekli iyileştirme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, Agile ve Scrum prensiplerini başarıyla uygulama becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Agile ve Scrum Temelleri
 2. Scrum Roller, Ritüeller ve Artefaktlar
 3. Ürün Geliştirme ve İterasyon Planlaması
 4. Takım İşbirliği ve İletişim
 5. Scrum ile Sürekli İyileştirme Süreçleri
 6. Scrum Artefaktlarının Yönetimi
 7. Agile ve Scrum Projelerinde Risk Yönetimi
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler

Ön Koşullar

 • Temel proje yönetimi bilgisi ve deneyimi
 • Agile ve Scrum metodolojileri hakkında genel anlayış
 • Takım çalışması ve işbirliği konusunda temel beceriler

Kimler Katılmalı

 • Proje yöneticileri, Scrum Master’lar ve Agile koçlar
 • Agile ve Scrum yaklaşımlarını uygulamak isteyen IT profesyonelleri
 • Takım verimliliğini ve proje yönetimini iyileştirmek isteyen yöneticiler ve takım liderleri
 • Agile ve Scrum metodolojileri ile çalışma becerilerini geliştirmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. Agile ve Scrum Temelleri
  • Agile Yaklaşımının Temel İlkeleri
  • Scrum Metodolojisinin Ana Hatları
 2. Scrum Roller, Ritüeller ve Artefaktlar
  • Scrum Rollerinin Tanımlanması
  • Scrum Ritüelleri ve Uygulamaları
 3. Ürün Geliştirme ve İterasyon Planlaması
  • İteratif Geliştirme Süreçleri
  • Sprint Planlaması ve Yönetimi
 4. Takım İşbirliği ve İletişim
  • Etkin Takım Dinamikleri ve İşbirliği
  • İletişim Becerileri ve Takım Etkileşimi
 5. Scrum ile Sürekli İyileştirme Süreçleri
  • Retrospektifler ve İyileştirme Teknikleri
  • Sürekli Gelişim Yaklaşımları
 6. Scrum Artefaktlarının Yönetimi
  • Product Backlog ve Sprint Backlog Yönetimi
  • Artefaktlar ve Görsel Yönetim Araçları
 7. Agile ve Scrum Projelerinde Risk Yönetimi
  • Risk Değerlendirme ve Yönetim Stratejileri
  • Proje Risklerine Yaklaşımlar
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler
  • Gerçek Proje Senaryoları Üzerinden Uygulamalar
  • Başarı Öyküleri ve Öğrenim Noktaları

Eğitim Talep Formu