fbpx
Generic filters
Search in title

Objective-C ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Objective-C ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi”, iOS uygulamaları geliştirmek için Objective-C programlama dilini ve Apple’ın Xcode entegre geliştirme ortamını kullanmayı öğretir. Bu eğitim, iOS uygulama geliştirme sürecinde katılımcıların ihtiyaç duyacakları temel konuları kapsar.

Eğitim, Objective-C dilinin temel yapılarını, veri tiplerini, fonksiyonları, kontrol yapılarını, nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerini, hata ayıklama ve diğer temel kavramları öğretir. Katılımcılar, örnekler ve projeler aracılığıyla Objective-C kodlama becerileri geliştirirler.

Eğitim ayrıca, iOS uygulamaları geliştirmek için Apple’ın Xcode geliştirme ortamını kullanmayı öğretir. Katılımcılar, Xcode’un kullanıcı arayüzü, derleme işlemleri, hata ayıklama araçları ve diğer özelliklerini öğrenirler. Ayrıca, iOS SDK’sının temel özelliklerini de öğrenirler, bu da çeşitli iOS platformları için uygulamalar geliştirirken kullanabilecekleri araçları içerir.

“Objective-C ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi”, iOS uygulama geliştirme sürecinin tamamını kapsar. Katılımcılar, iOS platformları için uygulama geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar. Eğitim, örnekler, pratik uygulamalar ve projeler yoluyla öğrenmeyi sağlar ve katılımcıların iOS uygulama geliştirmeye başlamalarına yardımcı olur.

Eğitim programı, Objective-C programlama dilinin temelleriyle başlar. Katılımcılar, değişkenler, veri türleri, operatörler, döngüler ve kontrol akışı gibi temel programlama kavramlarını öğrenirler. Ayrıca, Objective-C’de nesne yönelimli programlama ilkelerini, sınıfları, nesneleri ve metotları anlamak için ayrıntılı dersler sunulur. Bu bilgiler, katılımcıların iOS uygulama geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, iOS SDK’nın temel özellikleri ve kütüphaneleri üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara iOS platformunun çeşitli yeteneklerini ve hizmetlerini kullanma yeteneği kazandırır. User Interface (UI) oluşturma, dokümanlarla ve verilerle çalışma, ağ istekleri gönderme ve alınan verileri işleme, ve cihaz özelliklerini (kamera, GPS, vb.) kullanma konuları işlenir.

Son olarak, App Store’a bir uygulamanın nasıl yükleneceği ve yayınlanacağı hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, uygulamanın final testlerini yapmayı, uygulamanın listelemesini ve metadata’sını oluşturmayı öğretmektedir. Bununla birlikte, uygulamayı göndermeyi içerir. Bu bilgiler, katılımcıların uygulamalarını App Store’da başarılı bir şekilde yayınlamalarına yardımcı olur.

Diğer tüm Swift ve Mobil Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Objective-C ve Xcode kullanarak iOS geliştirme eğitimi sırasında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • Objective-C dilinin temel özellikleri ve kullanımını
 • Xcode geliştirme ortamının kullanımını ve özelliklerini
 • iOS uygulama tasarımı ve kullanıcı arayüzü (UI) geliştirmeyi
 • Veri yapıları ve veritabanı kullanımını
 • Network konseptleri ve web servislerine bağlantı yapmayı
 • Debugging ve uygulama test etme tekniklerini
 • Uygulamaların Apple App Store’a yayınlanması sürecini öğreneceksiniz.
Bu eğitim, iOS uygulama geliştirme konularının yanı sıra, Objective-C dilinin temel özelliklerini ve Xcode’un özelliklerini de kapsar, böylece iOS platformunda etkileyici ve çalışan uygulamalar geliştirebilme becerilerini kazanabilirsiniz.

Ön Koşullar

Objective-C ve Xcode kullanarak iOS geliştirme eğitimi için belirli önkoşullar bulunmaz ancak şunlar size fayda sağlayabilir:  
 • Programlama deneyimi: Temel programlama kavramlarını anlamanız ve programlama dilleri ile önceki tecrübe kazanmış olmanız eğitimi daha verimli hale getirebilir.
 • Bilgisayar bilgisi: Geliştirme yapmak için gereken donanım ve yazılım hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olabilir.
 • İngilizce bilgi: Eğitim materyalleri ve geliştirme ortamı genellikle İngilizce olarak sunulmaktadır.
  Bu önkoşullar zorunlu değildir ve herkesin iOS geliştirmeye başlaması mümkündür, ancak bu alanlarda önceki deneyim ve bilgi sahibi olmanız eğitimi daha kolay ve verimli hale getirebilir.

Kimler Katılmalı

Aşağıdaki kişiler Objective-C ve Xcode kullanarak iOS geliştirme eğitimi için katılabilir:  
 • Programlama ilgisi olan kişiler: iOS platformunda uygulama geliştirme becerilerini kazanmak isteyen herkes eğitim için uygun olabilir.
 • Mobil uygulama geliştiricileri: iOS platformunda uygulama geliştirme konularını daha da derinlemesine anlamak ve becerilerini geliştirmek isteyen mobil uygulama geliştiricileri eğitim için uygun olabilir.
 • İşletme ve teknoloji profesyonelleri: iOS uygulamalarının tasarımı, geliştirme ve dağıtımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen işletme ve teknoloji profesyonelleri eğitim için uygun olabilir.
  Eğitim, programlama deneyimi olan herkes için uygun olabilir ve iOS platformunda etkileyici ve çalışan uygulamalar geliştirebilme becerilerini kazanmak isteyen herkes için faydalı olabilir.

Outline

Introduction

Getting Started

 • Intro to Obj-C
 • Data Types, Variables & Constants
 • Strings, Numbers, Bools
 • Literals
 • Type Casting
 • nil
 

Unit Testing

 • Introduction
 • XCTest Framework
 • Asserts
 • Performance Testing
 • Xcode Service
 

More Objective-C: Flow Control

 • Loops
 • Switch
 • Logical Operators
 

UI with Interface Builder

 • Introduction
 • View Controllers
 • Views
 • Outlets
 • Actions
 

More Objective-C: Functions

 • Parameters
 • Return Values
 • Blocks
 • Completion Handler
 

Debugging

 • Introduction
 • Breakpoints
 • Debug Gauges

More Objective-C: Objects and Memory

 • Properties
 • Dot Notation
 • Automatic Reference Counting (ARC)
 • Object Initialization
 

Windows and Views

 • View Types
 • Responder Chain
 • View Resizing
 • Screen Size Considerations
 • Autosizing
 • Auto Layout
 

More Objective-C: Collections

 • Arrays
 • Sets
 • Dictionaries
 • Enumerations
 

Asset Management

 • Asset Catalogs
 • App Icon

More Objective-C: Beyond Basics

 • Protocols
 • Categories
 • Blocks
 

Application Patterns

 • Model-View-Controller (MVC)
 • Model-View-Presenter (MVP)
 • Model-View-View-Model (MVVM)
 • Target-Action Pattern
 • Subclassing
 • Delegation
 • Protocol Oriented Programming (POP)
 

Storyboards

 • Introduction
 • Scenes
 • Segues
 • Moving Data Between Controllers
 

Navigation Controller

 • Introduction
 • Root View Controller
 • Navigation
 • Segues and Passing Data
 

UI Design

 • Constraints
 • Missing/Insufficient Constraints
 • Misplaced Views
 • Conflicting Constraints
 • Content Hugging, Compression Resistance
 

Table Views

 • Overview
 • Delegates and Data Sources
 • Table Styles
 • Cell Styles
 • Prototype View Cells
 • Navigation
 • Static Table Views
 

Universal Apps

 • Introduction
 • UI Considerations
 • Full Screen
 • UI Variants
 

UIPicker View

 • Directories and Files
 • Introduction
 • Obj-C Classes
 • Pathnames
 • Directories
 • Files
 • File I/O
 • UserDefaults
 

CoreData

 • Introduction
 • Entities
 • Relationships
 • Code Generation
 

Multitouch, Taps and Gestures

 • Touches
 • Gestures
 • Gesture Recognizers
 

Drawing

 • Introduction
 • Points, Coordinates, Pixels
 

Animation

 • CoreAnimation
 • Animation Blocks
 • Transformations
 

App States

 • Introduction
 • AppDelegate
 • Considerations and Limitations
 • Background Execution
 

Notifications

 • Overview
 • Permission
 • Local Notifications
 • Push Notifications
 • Notification Center
 

CoreLocation

 • Basics
 • Location Accuracy
 • Distance Filter
 • Location Updates
 • Calculating Distances
 

MapKit

 • Introduction
 • MKMapView
 • Regions
 • Map Type
 • Location
 • Annotations
 

Concurrency

 • Introduction
 • Grand Central Dispatch (GCD)
 

Networking

 • Reachability
 • Synchronous Downloads
 • Asynchronous Downloads
 • GET and POST Requests
 • JSON
 

Localization

 • Introduction
 • Resources
 • Language and Region
 • Translation Considerations
 

Running on a Physical Device

 • Developer Account
 • Development Certificate
 • Registering the Device
 • Build for Device
 

Performance and Power Optimization

 • Introduction
 • Measuring Performance
 • Memory Considerations
 • Networking Considerations
 

Deployment

 • Icons and Launch Storyboard
 • Archiving
 • Distribution
 • iTunes Connect
 

Debugging

 • LLDB and Custom Breakpoints
 • Stack Trace
 • Thread Inspection
 • View Hierarchy Debugger
 

API Design

 • Server calls
 • Completion Blocks
 • User Feedback
 • Handling UI Updates
 • Notification Center
 

Instruments

 • Leaks
 • CPU/Performance
 

Threading

 • Operation subclassing
 • Concurrent Queues
 • Serial Queues
 • OperationQueue vs GCD
 • Semaphore-based Locking
 

Swift and Obj-C

 • Interoperability
 • Bridging Header
 • Swift from Obj-C
 • Obj-C from Swift

Eğitim Talep Formu